VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2024.01.06. Vincentas – Laimutis Makauskas (1932 05 01 – 2023 12 31)

Nenutrūkstamas ryšys tarp čia ir ten, tarp regimojo ir neregimojo pasaulio. ... Vėl turime susimąstyti apie gyvenimo ir amžinybės santykį, nes Tenai, į Amžinybę, išėjo pedagogas ,slidininkas, baidarininkas ,lengvaatletis ( bėgikas), treneris, sporto organizatorius Vincentas  Laimutis Makauskas.

Laimutis buvo unikalus žmogus: sumanus ir atsidavęs pedagogas, kelių sporto šakų treneris, geraširdis ir patikimas kolega, organizuotas ir garbingas vadovas, aktyvus įvairių sporto organizacijų, komandų, asociacijų narys, itin sąžiningas, doras Lietuvos pilietis, mylintis šeimos žmogus, nuostabus tėtis ir senelis. Guodžiamės, jog Būtis mirtimi nepasibaigia – baigėsi tik žemiškasis jos tarpsnis.

Laimutis mokėsi Vilkijos gimnazijoje ir jau tuo metu pakankamai daug užsiiminėjo sportu: eidamas į mokyklą  bėgiodavo įveikdamas 3 km. nuotolį ir statų skardį kartais net kelis kartus per dieną. Baigęs mokyklą, įstojo į taip išsvajotą Kūno kultūros institutą Kaune. Pasirinkęs ne vieną sporto šaką, toliau labai intensyviai treniravosi. Didelis darbas davė vaisius - Laimutis atstovavo Lietuvai įvairiose lengvosios atletikos, slidinėjimo, baidarių ir kanojų irklavimo varžybose, tapo sporto meistru.

1956 m baigęs Kūno kultūros institutą, iš karto pradėjo dirbti Slidinėjimo ir irklavimo katedros dėstytoju.

1968 m išvyko į Šiaulių pedagoginį institutą (ŠPI), kuriame dirbo ne tik dėstytoju, treneriu, bet ir Fizinio auklėjimo katedros vedėju ir Pedagogikos fakulteto prodekanu.

1977 m.  grįžo į savo Alma Mater - Kūno kultūros institutą, dirbo dėstytoju ir sportinės veiklos organizatoriumi. 1992 m. tapo Lietuvos nusipelniusiu treneriu.

Ilgus metus dirbo Lietuvos kūno kultūros instituto prorektoriumi sporto reikalams, Irklavimo, slidinėjimo, šaudymo ir dviračių sporto katedros vyr. dėstytojas.

Kaip Lietuvos slidinėjimo rinktinės treneris (1957 – 1974 ), Laimutis paruošė daug sportininkų, žymiausi iš kurių buvo slidininkai R. Žemaitis, G. Rasakevičiūtė, Z. Vižinytė, B. Veličkaitė, E. Magyla, B. Sinko ir kiti. Laimutis taip pat dirbo Lietuvos baidarių irklavimo rinktinės treneriu ir treniravo tokius sporto meistrus kaip A. Barisą, J. Gedminą, A. Juškėną, R. Bučnį, M. Šeštoką, V. Balsevičiūtę ir kitus.

1980 – 1984 m. dirbo Lietuvos dviračių sporto federacijos Kauno skyriaus vadovu.

V. L. Makauskas už  savo profesinę veiklą buvo apdovanotas daugybinėmis padėkomis, medaliais ir garbės ženklais, tame tarpe Kūno kultūros ir sporto  departamento medaliais „Už nuopelnus Lietuvos sportui“  ir sporto garbės komandoro ženklu. Jis buvo neblėstančios aistros darbui ir artimui, nevienkartinio dosnumo, magiško užsispyrimo bei sveiko humoro jausmo pavyzdys. Jis buvo pavyzdys siekiant ne tik sportinių aukštumų, profesinio pripažinimo, bet ir išliekant kilniu Žmogumi gyvenime.

Tegul Laimučiui  būna šviesu Amžinybės erdvėse... Dalinamės širdgėla su artimaisiais ir juos nuoširdžiai užjaučiame. Vincentas Laimutis Makauskas palaidotas Kauno raj. Vilkijos kapinėse.

Grupė buvusių jo studentų

 

 

 
Atgal