VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2023.12.25. Mirė žinomas akademikas Kazimieras Ragulskis

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl inžinieriaus mechaniko, habilituoto technikos mokslų daktaro, Lietuvos mokslų akademijos akademiko, KTU profesoriaus emerito Kazimiero Ragulskio mirties.

Išsilavinimas ir veikla
1951 baigė Kauno politechnikos institutą. 1954–63 dirbo LSSR mokslų akademijos Energetikos ir elektrotechnikos institute, 1963–2001 dėstė Kauno politechnikos institute (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas); profesorius (1967). Nuo 1991 Lietuvos mokslų akademijos mechanikos mokslų sekcijos pirmininkas. 1963 įkūrė mokslinį centrą Vibrotechnika ir buvo jo mokslinis vadovas; 1967–91 tęstinio leidinio Vibrotechnika atsakingasis redaktorius, knygų serijos Vibracinės inžinerijos biblioteka anglų ir rusų kalba (išleistų Jungtinėse Amerikos Valstijose ir SSRS) vyriausiasis redaktorius. Mokslinė veikla
Sukūrė precizinės mechanikos ir vibrotechnikos mokslo mokyklą: atrado naujų ir išplėtojo žinomus netiesinius efektus ir savybes, pasiūlė tyrimo metodų netiesinėms dinaminėms sistemoms tirti, metodų ir priemonių eksperimentiniams tyrimams, sudarė naujais principais veikiančių sistemų pagrindus, atskleidė mechaninių sistemų kombinuotos dinaminės sinchronizacijos reiškinius. Pagrindė dinamiškai nesinchronizuoto tipo sistemų analizę, sukūrė dinaminio nukreipimo efektą, galintį egzistuoti tam tikro tipo dinaminėse sistemose su papildomais laisvės laipsniais.
K. Ragulskio sukurtų sistemų pagrindu suprojektuoti originalūs įrenginiai, manipuliatoriai bei robotai buvo panaudoti įvairiose pramonės šakose – aviacijoje, kosminėje technikoje, laivyne, mikroelektronikoje, optikoje, t. p. medicinoje, biologijoje, fizikoje. Paskelbė daugiau kaip 700 mokslinių straipsnių. Padarė daugiau kaip 1750 išradimų (vienas ir su kitais) ir patentų. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl inžinieriaus mechaniko, habilituoto technikos mokslų daktaro, Lietuvos mokslų akademijos akademiko, KTU profesoriaus emerito Kazimiero Ragulskio mirties. „Profesorius K. Ragulskis – Lietuvos mokslo mokyklos pradininkas ir plėtotojas, per savo akademinę karjerą padaręs tūkstančius išradimų. Ilgas talentingo ir darbštaus mokslininko gyvenimas rodo žmogaus pasišventimą mokslui, o akademiniai pasiekimai kalba patys už save. Lietuvos mokslo bendruomenei tai – didelė netektis“, – rašoma šalies vadovo užuojautoje. K. Ragulskis praėjusiais metais už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Jo pasiekimai pripažinti ir tarptautiniu lygmeniu. Prezidentas perduoda nuoširdžią užuojautą profesoriaus artimiesiems, bičiuliams ir visai akademinei bendruomenei.  
 

Atgal