VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2022.10.18.Profesorius, tautosakos tyrinėtojas, kolega Leonardas Sauka šiandien prisėdo ant vėlių suolelio. Amžiną atilsį.

Darius Kuolys

Tylusis, romusis maištingojo profesoriaus Donato Saukos brolis. Tyrinėjęs lietuvių liaudies dainas, pasakas, patarles. Parengęs ne vieną akademinio „Lietuvių liaudies dainyno“ tomą, Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinius... Palikęs mums keturių tomų studiją „Pasaka 'Eglė žalčių karalienė'“.

Pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį Leonardas Sauka vadovavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, to meto mokslo politikams kantriai, ramiai ir žemaitiškai atkakliai įrodinėdamas fundamentalių lituanistinių tyrimų svarbą.

 

Mano vyresnės kolegės Meilė Lukšienė, Vanda Zaborskaitė vis minėdavo Dasą ir Lasą. Dažniausiai - su šypsena. Tik po geroko laiko supratau, kad taip vadino buvusius savo studentus Donatą ir Leonardą Saukas... Gražaus nepraprastai šviesių žmonių rato būta.

 

nuotraukoje - Leonardas Sauka Lietuvių literatūros ir tautosakos institute su pasakai „Eglė žalčių karalienė“ skirtos monografijos tomais.

Atgal