VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2022.01.21.In memoriam: STASIUI GAVENAVIČIUI

 

2022 m. kovo 29 dieną mirė ekonomistas, buvęs Kauno miesto prekybos įstaigų organizatorius ir vadovas, aktyvus visuomenininkas; laikraščių „Verslas ir prekyba“, „Svėdasų varpas“ vyriausiasis redaktorius ir leidėjas Stasys Gavenavičius.

Stasys gimė 1931 m. rugsėjo 1 dieną Rokiškio apskrities (dabar Anykščių raj.) Svėdasų valsčiaus Sausalaukės kaime. Tėvas – Antanas Gavenavičius – buvo pažangus ūkininkas, geras kalvis – pats įsirengęs vėjo jėgainę ir pirmasis Svėdasų apylinkėje namų apšvietimui naudojo elektros energiją; susikonstravo ir su kaimynais pasigamino kuliamąja (dampę).

Stasys Gavenavičius

Motina – Veronika Gražytė-Gavenavičienė, kilusi iš Debeikių valsčiaus Gudelių kaimo padėjo vyrui ūkininkauti ir augino vaikus: dukrą Janiną ir sūnus Stasį ir Aloyzą.

Janina susirgusi difteritu 1943 metais mirė, o po poros mėnesių mirė ir motina Veronika. Po trejeto metų tėvas vedė antrą žmoną Marijoną Jančytę iš Šimonių valsčiaus Geiminių kaimo. Susilaukė dviejų dukrų Aldonos ir Bronės. Stasys augo brolio ir dviejų sesių draugijoje.

Stasys 1939 m. pradėjo mokytis Svėdasų pradžios mokykloje. 1951 metais baigęs Svėdasų vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (VVU) Ekonomikos fakulteto Prekybos specialybę. 1956 m. baigė VVU ir buvo paskirtas dirbti į Kauno miesto prekybos sistemą.

Pirmosios jaunojo specialisto pareigos buvo – nedidelės maisto produktų parduotuvės vedėjo pavaduotojo. Po metų paskirtas kitos parduotuvės vedėju. Dar po poros metų (1959 m.) paskiriamas didžiausios Kauno mieste maisto prekių parduotuvės direktoriumi. Mieto valdžia įvertino Stasio darbštumą bei organizacinius gabumus ir perkėlė dirbti į Kauno miesto  prekybinių organizacijų valdybą viršininko pavaduotoju. Šiose pareigose Stasys Gavenavičius išdirbo 30 metų. Jis buvo atsakingas už prekybos objektų projektavimą, statybą, vaisių-daržovių paruošas ir kitus prekybos sistemos įstaigų darbo barus. Jam vadovaujant buvo pastatyta  universalinė parduotuvė „Merkurijus“, prekybos centrai „Girstupis“, „Saulėtekis“, „Vitebskas“, „Kalniečiai“ ir kt. Pastatyti ar restauruoti restoranai: „Gildija“, „Ugnė“, „Medžiotojų užeiga“, „Žalias kalnas“, „Eglė“ ir kt.

Stasiui rūpinantis ir kuruojant statybas mieste išaugo nauji 50 tūkstančių kvadratinių metrų sandėliai – ten šiuo metu įsikūręs prekybos miestelis „Urmas“; 12 tūkstančių tonų saugyklos ir kiti objektai.

Kauno prekybos sistema tapo pavyzdžiu ne vien kitiems Lietuvos miestams, bet ir kitoms to meto respublikoms. Kaune buvo organizuotas parodomasis prekybos klausimais seminaras to meto TSRS respublikų vadovams apie Kauno prekybos įstaigų patirtį ir tinklų organizavimą sukurtas specialus filmas. Kaune 15 tūkstančių prekybinių organizacijų darbuotojų , vadovaujant valdybos viršininkei Valerijai Urmonienei ir jos pavaduotojui Stasiui Gavenavičiui, dirbo kūrybiškai, pavyzdingai.

1998 metais Stasys sugalvojo leisti profesinį laikraštį „Verslas ir prekyba“ ir 10 metų buvo jo vyr. redaktoriumi. Pats rašė straipsnius.

Stasys ilgą laiką (1974–1990) ėjo visuomenines Kauno prekybos mokslinės-techninės draugijos pirmininko pareigas.

1990 m. Stasys Gavenavičius buvo paskirtas į Konteinerių gamybos įmonę direktoriaus pavaduotoju. 1992 m. Stasys išėjo į užtarnautą poilsį, nors nei vienos dienos nesiilsėjo – vis prisigalvodavo įvairiausios visuomeninės veiklos.

Stasio Gavenavičiaus profesiniai ir visuomeniniai darbai yra deramai įvertinti medaliais, garbės raštais ir padėkomis.

Stasys visą gyvenimą palaikė glaudų ryšį su gimtine Svėdasais. Aktyviai dalyvavo Svėdasiškių draugijos  „Alaušas“ veikloje.

2016 07 01 „Alaušo“ draugijos aktyvistai: Stasys Gavenavičius, Vytautas Rimša, Algimantas Indriūnas įkūrė laikraštį „Svėdasų varpas“. Redakcinės kolegijos sekretoriumi tapo Stasys, o nuo 2019 m. lapkričio mėn. perima visus laikraščio redagavimo ir leidimo reiklus – tampa vyriausiuoju redaktoriumi. Laikraštis žavi ne tik savo puikia estetika, jame publikuojami įdomūs ir aktualūs straipsniai.

Laikraštyje rasime žymių žmonių straipsnių, tai kardinolo Sigito Tamkevičiaus, akademiko Albino Kustos, Svėdasų seniūno Sauliaus Rasalo, dimisijos pulkininko Vito Rimkaus ir kitų.

Stasį mirtis pakirto staiga, vos suredagavus ir išleidus „Svėdasų varpo“ balandžio mėn. numerį. Jame yra atspausdintas pačio redaktoriaus Stasio Gavenavičiaus, kartu su akademiku Albinu Kusta ir docentu Gvidu Kazlausku paruoštas straipsnis „Ukrainiečių didvyriška kova už laisvę“.

Stasys su žmona Stanislava Vasiliauskaite-Gavenavičiene užaugino dukrą Elvyrą ir sūnų Saulių. Dukra baigė Vilniaus konservatoriją, o sūnus – Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą.

Stasio Gavenavičiaus garbingas gyvenimas, visuomeninė veikla ir nuveikti solidūs darbai bus sektinu pavyzdžiu anūkams, giminaičiams, bičiuliams ir visiems jį pažinojusiems.

Gvidas Kazlauskas

Kauno Anykštėnų draugijos Vaižgantiečių klubo vardu

 

 

Atgal