VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2024.10.10. Valstybinių miškų urėdijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sutartys – didesnei „Natura 2000“ teritorijų buveinių apsaugai

Valstybinių miškų urėdija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pasirašo sutartis dėl Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose esančių buveinių ir jose aptinkamų gamtos vertybių apsaugos. Sutartys pasirašomos siekiant apsaugoti buveinių ir paukščių apsaugai svarbias teritorijas, kurios nepatenka į nacionalines saugomas teritorijas ar kitais teisės aktais nėra pakankamai apsaugotos, kad vykdant ūkinę veiklą valstybiniuose miškuose nebūtų pažeistos vertybės.

VMU iš viso prižiūri apie 70% Lietuvoje patvirtintų vertingiausių Europos natūralių gamtinių buveinių – daugiau nei 400 „Natura 2000“ tinklo patvirtintų teritorijų visoje Lietuvoje.

Apsaugos sutartys pasirašomos dėl šių teritorijų: Adomiškio pelkė, Karklėnų ežeras  ir jo apyežerės, Barupės slėniai, Dabrupinės miškas, Dautartų miškas, Gemeliškio kaimo pievos, Labūnavos miškas, Nemuno slėnis ties Kalveliais, Nemuno slėnis ties Palėkiais, Skilvonių miškas, Šilo miškas, Vaiguvos miškas, Žaliosios pievos.

Pasirašomomis sutartimis VSTT įsipareigoja teikti VMU informaciją apie valstybiniuose miškuose esančių Europos bendrijos svarbos rūšių buveinių ribas, su jų apsauga ir tvarkymu susijusias rekomendacijas bei pakeitimus, pagal kompetenciją teikti pagalbą įgyvendinant gamtosaugines priemones.

„Šiuo metu Europos bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsauga nėra pakankama vien tik suteikus teritorijai „Natura 2000“ statusą, todėl būtina imtis realių veiksmų, sutariant dėl gamtosauginių priemonių taikymo valstybiniuose miškuose. Saugomose teritorijose ūkinės veiklos turėtų būti iš esmės kitokios”,–teigia VSTT direktorė Agnė Jasinavičiūtė. 

VMU, saugodama „Natura 2000“ teritorijose esančias buveines ir jose aptinkamas gamtos vertybes, įsipareigoja taikyti kiekvienai teritorijai svarbias gamtosaugines priemones – išsaugoti buveinėse susidariusią negyvą medieną, sukurti rūšims tinkamas buveines (pavyzdžiui, miško neįveisti miško pievose bei aikštėse), nekeisti hidrologinio režimo ir kt.

„Glaudesnis bendradarbiavimas su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba praplečia miškininkystės kompetencijų ribas, leidžia įvairiapusiškiau įvertinti aplinką, kurioje vykdome veiklą. Partnerystė su VSTT miškininkams naudinga prisidedant prie gamtotvarkos priemonių vykdymo, gamtai artimo miškininkavimo“,  –teigia VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Pagal LR saugomų teritorijų įstatymą, apsaugos sutartys pasirašomos dėl tų „Natura 2000“ teritorijų, kurios nepatenka į nacionalines saugomas teritorijas pvz. draustinį, valstybinį parką ar biosferos poligoną.

Anksčiau pasirašytos apsaugos sutartys tarp VSTT ir VMU: 2020 m. „Dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės ir miško naudojimo sąlygų „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „Būdos ir Pravieniškių miškai“, o 2021m. – dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės ir miško naudojimo sąlygų Karšuvos girios teritorijoje.

 

Atgal