VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2023.10.06. Pradedamas rengti Kuršių nerijos valdymo planas

 

Aplinkos ministro Simono Gentvilo įsakymu pradedamas rengti į UNESCO pasaulio paveldą įrašytos Kuršių nerijos Lietuvos teritorijoje valdymo planas. Šis planas padės įvertinti saugomos vietovės dabartinę būklę ir numatyti veiksmų planą jos saugojimui ir darniajam vystymuisi ateityje.

Kuršių nerijai, kaip UNESCO pasaulio paveldo vietovei, parengti tokį planą būtina, nes tai numatyta  Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijoje bei Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėse.

Valdymo plano esmė – nustatyti, kaip yra saugoma Kuršių nerijos Lietuvos Respublikos teritorijoje išskirtinė visuotinė vertė įgyvendinant tarptautinius reikalavimus bei rekomendacijas, įtraukiant suinteresuotus visuomenės narius ir institucijas.

„Aplinkos ministerija skyrė lėšų iš Aplinkos  apsaugos rėmimo programos (AARP) lėšų šiam procesui finansuoti. Svarbu, kad ir Kuršių nerijos vietos valdytoja, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija prisidės savo lėšomis prie valdymo plano parengimo ir sieks, kad jį dalinai finansuotų ir Neringos bei Klaipėdos miesto savivaldybės“, - bendrų pastangų būtinumą pabrėžė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuos Aplinkos ministerijos patvirtinta priežiūros grupė, kurią sudarys Aplinkos ministerijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Neringos ir Klaipėdos miestų savivaldybių, kitų institucijų, dalyvaujančių valdant ir saugant šią unikalią teritoriją, atstovai.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija tokio plano rengimą pradėjo dar 2012 m., tačiau dėl  geopolitinės situacijos bendras Lietuvos ir Rusijos Federacijos tarpvalstybinis planas dienos šviesos neišvydo.

UNESCO pasaulio paveldo centras leido valdymo planą Kuršių nerijai rengti atskirai, apimant tik Lietuvos Respublikos teritoriją. Šį planą Kuršių nerija įsipareigoja parengti iki 2024 m. pabaigos vadovaujantis kultūros ministro patvirtintomis  UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planų rengimo gairėmis.

Šio plano parengimas 2024 m. numatytas ir Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų plane.

Patvirtintas Kuršių nerijos valdymo planas leis tinkamai įvertinti Kuršių nerijos išskirtinės visuomeninės vertės savybių, įskaitant šios teritorijos vientisumą ir autentiškumą, esamą būklę ir pagrindines grėsmes, rizikos veiksnius, bei parengti jų valdymo strategiją. Šiuolaikinis esamos būklės įsivertinimas, ekspertinės žinios, teminių krypčių integracija, tikslingai parengtas veiksmų planas ir efektyvi stebėsenos sistema reikšmingai prisidės prie Kuršių nerijos – UNESCO pasaulio paveldo vertybės – valdymo efektyvumo didinimo ir visuomenės sąmoningumo didinimo aplinkosaugos srityje.

Patvirtinti valdymo planai privalomi visoms į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytoms Lietuvos vertybėms. Šiemet šį įsipareigojimą tarptautinei bendruomenei jau ėmėsi įgyvendinti Kernavės archeologinė vietovė ir Vilniaus istorinis centras, kurių tikslas valdymo planus parengti iki 2023 m. pabaigos.

Atgal