VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2023.08.18. Aplinkosaugininkai: paviršinių vandens telkinių būklė kelia susirūpinimą

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) užbaigė projektą, skirtą pagerinti vandens telkinių būklę. Pasak agentūros, nustatyta, kad Lietuvoje 63 proc. upių, 64 proc. ežerų ir visi tarpiniai vandenys neatitinka ekologinės būklės kriterijų.

Agentūros teigimu, tai lemia dėl žemės ūkio veiklos didėjanti tarša. Taip pat pasiekti gerą ekologinę būklę trukdo užtvankų ir melioracijos sistemų sukelti pokyčiai, nuotekos ir besikeičiančios klimato sąlygos.

AAA išplatintame pranešime nurodoma, kad Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė nesiekia geros pagal 9 kokybinius rodiklius – eutrofikacijos, komerciniams tikslams naudojamų žuvų, mitybos grandinių tarp skirtingų organizmų, pavojingų medžiagų koncentracijos jūroje, biologinės įvairovės, nevietinių rūšių, jūros dugno vientisumo ir šiukšlių jūrinėje aplinkoje.

Agentūra informuoja, kad atnaujintos upių baseinų rajonų valdymo planų bei priemonių Baltijos jūros aplinkos būklei pagerinti programos, kurių įgyvendinimas leis pagerinti paviršinių vandens telkinių būklę.

Švaresni paviršiniai vandens telkiniai sudarys palankesnes sąlygas turizmo ir rekreacijos vystymui, sukurs sveikesnę žmogaus gyvenamąją aplinką, padės išsaugoti biologinę įvairovę, pažymima pranešime.

Atgal