VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

EKONOMIKA

2024.05.13. Daugiau bedarbių, bet dar daugiau dirbančių

Tadas Povilauskas

Ekonomistas

2024 m. I ketv. bedarbių buvo 127 tūkst. (+11 tūkst. per metus).* Tokio bedarbių skaičiaus pirmą ketvirtį nebuvo nuo 2015 metų. Bet užimtų asmenų (samdomi darbuotojai + dirbantys savarankiškai) skaičius šiemet buvo didžiausias per 25 metus tokį ketvirtį (vien +39 tūkst. per metus). Auga ir bedarbių, auga ir dirbančiųjų skaičius.

Ilgalaikių (nedirbančių ilgiau negu 1 m.) bedarbių per metus netgi sumažėjo. Vadinasi, daugiau buvo tik tų, kurie darbo neteko ir jo nesusirado per praėjusius metus. Ekonomiškai neaktyvių gyventojų per metus nepadidėjo (ženklas, kad bedarbiai nesustojo ieškoti darbo).

Užimtųjų skaičius per metus padidėjo tik dėl paaugusio dirbančių vyrų skaičiaus (+43 tūkst.), kai dirbančių moterų skaičius per metus sumažėjo 4 tūkst. Vis tai labai stipriai rodo, kad dirbančių asmenų skaičius didėja dėl vis didesnio skaičiaus ne lietuvių (vyrų) mūsų darbo rinkoje.

Per metus užimtųjų skaičius augo 2,8 proc. Priminsiu, kad Lietuvos realus BVP I ketv. augo 2,9 proc. Tai reiškia, kad darbo našumas (skaičiuojant asmeniui, o ne dirbtai valandai) per metus nepaaugo.

*Valstybės duomenų agentūros duomenimis (nemaišyti su Užimtumo tarnybos skelbiamu registruotų bedarbių skaičiumi)

Atgal