VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

2023.07.03. Plunksnos riteris! Kas jis?

Stasys  Lipskis

 

                      Žinomas žurnalistas, filologas ir kraštotyrininkas,  Lietuvos nepriklausomų  rašytojų  sąjungos narys, aktyvus Žurnalistų senjorų klubo narys liepos septintąją  švenčia gražią  gyvenimo sukaktį – savo 85-ąsias gimimo metines. Garbingas amžius, o kai rašydamas šį etiudą dar kartą peržvelgiau jo kūrybinę biografiją, negalėjau net  patikėti –   išleisti  keli šimtai knygų, parašyti tūkstančiai straipsnių spaudoje  pribloškė savo neįtikėtina gausa. Sunku net patikėti,   jog tai vieno žmogaus – ne kolektyvo –  kūrybinis kraitis. Tad kol kas šios publikacijos herojų įvardinu  įvardžiu – Jis.

                      Gimęs Onuškio valsčiaus  Pajautų kaimelyje Jis netruko suvokti – absoliuti dauguma gyventojų negali pasigirti net pradiniu išsilavinimu. Ir tėvai, ir kaimynai – beraščiai.  Tad pradėjęs lankyti  Pasamovio pradinę mokyklą, Jis turėjo vienintelę svajonę – rašyti į  laikraščius. Ir ta svajonė išsipildė!

                      „Knygas mėgau nuo pat vaikystės“,–   prisipažino Jis viename pokalbyje. Pradėjo jas skaityti būdamas  vos penkerių-šešerių metų.  O jų rasdavo  tėvų bei senelių pakraigėse  – čia dar tebegulėjo seni elementoriai, kadaise knygnešių atnešti lietuviškos spaudos draudimo metais. Kaimas buvo trikalbis, tad Jis  anksti išmoko ne tik rašyti, o ir kalbėti lietuvių, lenkų bei rusų kalbomis...

                      Mokslai mokslais, bet Jam anksti teko išmokti visus  ūkinius darbus. Tėvelis buvo silpnos sveikatos,  tad jau aštuonmetis jo sūnus kaskart tapdavo geriausiu  tėvo pagalbininku –   teko jam ir žemę arti,  ir piemenuku būti,  ir su dalgiu kirsti rugių laukus.  Bet vargingoje jų šeimoje  ne tik darbai buvo vienintelis rūpestis – čia dažnas svečias buvo ir knyga, ir laikraštis...

                      Tad nenuostabu, kas penkiolikos metų berniukas netruko pajusti rašymo džiaugsmą. Pirmuosius eilėraščius spausdino pradinės mokyklos sienlaikraštis, o 1953 metais pasirodė ir Jo  pirmoji publikacija spaudoje. Jo kūrybinė veikla   dar labiau suklestėjo besimokant Onuškio vidurinėje mokykloje.  Jo kūrinėlius pradėjo publikuoti  ir Lietuvos pionierius, ir Moksleivis, ir rajono laikraštis. Ypač atminty įstrigo moksleivių literatų susitikimas su atvykusiais poetais iš Vilniaus – tąkart čia apsilankė Paulius Širvys, Bronius Mackevičius ir Vincas Giedra...  Ypatingo poetų dėmesio susilaukė būtent  Jo  eilėraščiai.  Kūrybinį nusiteikimą skatino ir tuo metu arti buvę Jo  mokytojai –  būsimas garsusis  rašytojas Jonas Mikelinskas,  būsimas mokslų daktaras  Juozas Lebionka. Tad tolimesnis Jo  kelias tapo aiškus –  lituanistinės  studijos Vilniaus universitete. Čia Jo  kurso draugais tapo tokie /vėliau/  iškilūs Lietuvos menininkai, kaip Marcelijus Martinaitis, Algimantas Zurba, Algirdas Gaižutis, Romualdas Rakauskas, Alfonsas  Bukontas.  Studijų bičiulių portretus  Jis  įamžino išleistose  keturių tomų knygose  „Kaip gyvi, mano kurso draugai?“

                      O tų knygų  ir brošiūrų Jo  kraityje šiandien apie   du šimtus... Jų herojais tapo tokios ryškios   asmenybės,  kaip arkivyskupas, palaimintasis   Teofilius Matulionis, prezidentas Algirdas Brazauskas,   poetas Jonas Aistis,  kardinolas Vincentas Sladkevičius, Steigiamojo seimo /1920 -1922 m./ narys Stasys Tijūnaitis,  politikas Vytautas Šustauskas,   kunigas   ir dainius  Antanas Vienažindys,  poetas Marcelijus Martinaitis.  O kur dar knygos apie įdomiausius  Mažeikių, Kaišiadorių rajonų ar Dzūkijos   vietovių reiškinius bei žmones? Vien jų išvardinimas užimtų keliolika puslapių...

                      Svarią vietą jo kūrybinėje biografijoje užima poezijos rinkiniai:  Baltas vėjas,  Ilgesio liepsna, Altorių šviesoj, Žydinčios žvaigždės, Tylus atodūsis.

                      Leidinyje Atradimų džiaugsmas jis    prisipažino, jog  „knyga man yra  viena vertingiausių Dievo dovanų. Joje vis ką  nors  nauja atrandu.  O atradimų  džiaugsmas  pats maloniausias“. Tie atradimų džiaugsmai  nenustoja džiuginti. Praėjusiais metais jis išleido dvi gana įdomias knygas, skirtas jo brangiausiems žmonėms – Motinai ir Tėvui. Jose jis užfiksavo prisiminimus tų, kurie gerai pažinojo jo  tėvus, ateičiai išsaugojo daugybę įdomiausių detalių bei faktų.

 O visai neseniai pasirodė ir dar viena  Jo knyga –Kur eini? Į biblioteką!  Čia   pasakojama apie Jo  artimą  bendrystę  nuo mokyklinių dienų iki šiol su bibliotekomis. Jis ne tik bibliotekų knygų skaitytojas su ilgu nepertraukiamu stažu, bet ir visada buvęs  aktyvus bibliotekų veiklos dalyvis. Dirbdamas žurnalistu, Jis  nepraleisdavo bibliotekose rengiamų susitikimų su rašytojais, poetais, kultūros veikėjais, dalyvaudavo knygų sutiktuvėse, parodose, konferencijose.

 Beje, bibliotekoje Jis susipažino ir su savo būsimąja žmona – Aldona Čiuladaite, kuri pagal paskyrimą bibliotekoje dirbo iki pat pensijos – trisdešimt aštuonerius metus... Su ja Jis  išaugino du sūnus – Saulių ir Valdą, kurie taip pat iš tėvo perėmė meilę knygoms. O sūnus Valdas  pateikė Jam malonų siurprizą – tapo bibliofilu.  Kartu su Valdu Jis  sūnaus sodyboje  įkūrė privatų literatūros ir istorijos muziejų „Riešė“. Su šio muziejaus ženklu  Jis išleido jau  septynias  įdomias knygas – apie Justiną Marcinkevičių, Paulių  Širvį, Antaną Vienažindį  bei kitas kultūros asmenybes...

Jis yra sukaupęs ne tik didžiulę biblioteką, bet ir gausybę įvairiausių reikšmingos kraštotyrinės bei kultūrinės  veiklos dokumentų. Dalis  jų  jau iškeliavo  į Literatūros ir meno archyvo  bei  Kaišiadorių muziejaus saugyklas.

O dar nepaminėjau Jo  svarbiausios veiklos –   žurnalistikos.

Šiai profesijaiJis atidavė jau septynis dešimtmečius.  Ketvirtį amžiaus Jis buvo  Kaišiadorių rajono laikraščio redaktorius. Nežinau kito žmogaus, kuris tiek ištikimai būtų dirbęs žurnalistinėje veikloje...

Jis apdovanotas medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“,  2004 metais Jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis,  Jis yra Kaišiadorių rajono garbės pilietis, yra pelnęs daugybę apdovanojimų bei garbės raštų. OJo kūryba yra įvertinta net trimis monografijomis – kuo negali pasigirti  dažnas kūrėjas...

Kaip matome,  nuveikti darbai milžiniški. Ir tai vieno žmogaus rankomis bei plunksna. Tad belieka įvardinti – kas tas  Jis? Tai Jonas Laurinavičius, nūnai ramiame Antakalnio rajone  nuo ryto iki vakaro skaitantis spaudą, rašantis naujas knygas, kuriantis naujus eilėraščius ar epigramas bei aforizmus, renkantis įdomiausią kraštotyrinę medžiagą. Jonas niekada nesėdi be darbo. Kūryba – jam ir įkvėpimo šaltinis, ir noras  pasauliui palikti kuo daugiau autentiškos medžiagos, duomenų bei faktų... Palinkėsime Jubiliatui dar daug gražių  kūrybinių atradimų, giedrios nuotaikos ir, žinoma, stiprios sveikatos.

 

Atgal