VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

AKTUALIJOS

2024.03.25. Iki gegužės 10 d. Seimo komisija lauks pasiūlymų dėl 2027 atmintinų metų

Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija iki šių metų gegužės 10 d. kviečia  teikti siūlymus dėl 2027 atmintinų metų paskelbimo. Toks komisijos kvietimas adresuotas visuomeninėms organizacijoms, asociacijoms, kūrybinėms sąjungoms, bendruomenėms, akademinei bendruomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, visiems gyventojams. Surinkus 2027 metų siūlymus, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdžiuose vyks nominuojamų metų atranka, planuojamos diskusijos su istorikais, politikais, įvairiomis institucijomis, bendruomenėmis ir asociacijomis.

Seimo komisija lauks pasiūlymų dėl 2027 atmintinų metų

Atmintini metai nustatomi ir skelbiami vadovaujantis Seimo nutarime „Dėl atmintinų metų skelbimo tvarkos“ nustatytais principais. Lietuvos valstybingumui svarbios datos minimos pradedant 20-osiomis metinėmis iki 100-ųjų metinių – kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų, nuo 300-ųjų metinių – kas 100 metų. Lietuvos Respublikos piliečiams, pilietinei savimonei, nacionalinei kultūrai svarbios datos minimos pradedant 100-osiomis metinėmis kas 50 metų. Iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, svarbios datos pradedamos minėti nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų. Atmintini metai skelbiami ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki atmintinų metų pradžios. Taip siekiama laiku numatyti valstybei reikšmingų minėjimų įgyvendinimui reikalingą biudžetą, parengti programas ir planuojamas priemones. Seimas yra paskelbęs 2024 atmintinus metus: NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės ir Diplomatų Lozoraičių metais. 2025 m. yra paskelbti Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei lėktuvo „ANBO“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais. 2026 m. bus Motiejaus Kazimiero Valančiaus, Lietuvos radijo ir Lietuvos Helsinkio grupės metais.

Atgal