VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.09.30. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI

 

Nuomotojas: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), kodas 111959420, Vilnius, Santariškių g. 1, LT-08660.

Trumpas aprašymas: Nacionalinis vėžio institutas (Santariškių g. 1, Vilnius, kodas 111959420) numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Instituto patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų – parkingų, esančių pastate adresu Vilnius, Krivių g. 5 (nekilnojamojo turo registre unikalūs numeriai – 4400-0617-9644:1757 ir 4400-0617-9711:1758) dalį, automobilių stovėjimui. Vykdomas antras viešas nuomos konkursas, pirmu viešu nuomos konkursu neišnuomojus visų planuojamų išnuomoti automobilių stovėjimo vietų. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 253,60 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1757  ir 241,74 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1758. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas vykdant antrą viešą nuomos konkursą – 101,44 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1757 (plane pažymėta nr.: 10,12,15,16) ir 117,92 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1758 (plane pažymėta nr: 17,20,21,26)

Pradinė mėnesio 1 (vieno) kv. m ploto nuomos kaina: 1,20 Eur be PVM, neapmokestinama PVM. 

Pradinis įnašas:  trijų mėnesių pradinis nuompinigių dydis be PVM, priklausomai nuo to į kokio ploto stovėjimo vietą/as konkurso dalyvis pretenduoja (į kurią stovėjimo vietų grupę/-es) (Stovėjimo ploto kv.m (25,36 arba 29,48)  x 1,20 x vietų skaičius x 3 (mėn), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437 iki paraiškos pateikimo.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas:Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2023-10-06 iki 2023-10-13 d.  9.00 val., Nacionaliniame vėžio institute, Vilnius, Santariškių g. 1, į dokumentų valdymo poskyrį, A20 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Patalpų apžiūra:Patalpas galima apžiūrėti 2023-10-02 nuo 12.00 val. iki 13.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Kazimir Savlan, mob. tel. +370 68877297, el. p. [email protected].

Komisijos posėdis:Nacionalinis vėžio institutas, Vilnius, Santariškių g. 1. Mokslo tarybos salė. Posėdžio data ir laikas 2023-10-13 d. 9 val. 30 min.

Informacija teikiama:kontaktinis asmuo Vilma Gudavičienė, tel. (8 5) 2786708, el. p. [email protected], Vilnius, Santariškių g. 1.

Pastabos:visos viešojo nuomos konkurso sąlygos, reikalingi pateikti dokumentai, nuomos sutarties projektas ir patalpų planai yra paskelbti NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.

 


INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO (TPD Nr. K-VT-13-21-246)  SKLYPO NR. 10 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0015:0159 IR NR. 0101/0015:160) INICIJAVIMO PAGRINDU

Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius:UAB „ARKADA“, Įm. k. 144560425, adr.: Gegužių g. 64, LT-78365 Šiauliai; tel: 8-41 510023, el.paštas: arkada@arkada.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:UAB „Vilniaus archprojektas“, į. k. 120302352, adr.: Kalvarijų g. 1, Vilnius, tel. Nr. 8 616 26312, el. paštas: vilniaus@archprojektas.lt. Projekto vadovas – Gintautas Blažiūnas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:2021 04 24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas, Nr. A30-1421/21 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 10 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:0159 ir Nr. 0101/0015:160) inicijavimo pagrindu“. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-13-21-246.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 10 sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0015:159 ir Nr. 0101/0015:160) inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Visuomenės informavimo tvarka:bendra tvarka.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-13-21-246.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai

Pasiūlymų teikimo tvarka:pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, el. paštu: [email protected],  visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymą 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 1-262 „Dėl Kauno miesto Šilainių mikrorajone esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (6T) patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Šilainių mikrorajone esančio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (6T) (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr.1901-0032-0105, esantis Vėjo g. 125, Kaunas, Nr. 1901-0022-0052, esantis Sūkurių g. 6A, Kaunas, Nr. 4400-0383-7038, esantis Naujakurių g. 35A, Kaunas, Nr. 4400-5121-0681, esantis  Baltų pr. 83, Kaunas, Nr. 4400-1033-2240, esantis Prūsų g. 15, Kaunas, Nr. 4400-2043-5187, esantis Baltų pr. 63A, Kaunas, Nr. 1901-0021-0011, esantis  Baltijos g. 37, Kaunas, Nr. 4400-1220-9264, esantis Naujakurių g. 94, Kaunas, Nr. 4400-5348-8870, esantis Baltų pr. 87A, Kaunas, Nr. 1901-0031-0060, esantis Naujakurių g. 31, Kaunas, Nr. 1901-0017-0063, esantis Viduklės g. 12, Kaunas, Nr. 4400-5298-3154, esantis Baltijos g. 34B, Kaunas, Nr. 4400-3086-9262, esantis Baltijos g. 87, Kaunas, Nr. 4400-2042-3074, esantis Baltų pr. 85, Kaunas, Nr. 1901-0032-0050, esantis Naujakurių g. 88F, Kaunas, Nr. 1901-0021-0009, esantis Baltijos g. 33, Kaunas, Nr. 4400-1296-6479, esantis Naujakurių g. 47, Kaunas, Nr. 4400-1629-9004, esantis Baltų pr. 17, Kaunas, Nr. 4400-2932-9213, esantis Baltijos g. 58, Kaunas, Nr. 4400-5320-6958, esantis Baltų pr. 53B, Kaunas, Nr. 1901-0015-0018, esantis Baltijos g. 2A, Kaunas, Nr. 4400-0568-5734, esantis Debesų g. 48, Kaunas, Nr. 4400-1115-8586, esantis Jonavos g. 43C, Kaunas, Nr. 4400-2041-9118, esantis Mosėdžio g. 5, Kaunas, 4400-1629-1891, esantis Žaibo g. 14A, Kaunas, Nr. 4400-0383-7092, esantis Naujakurių g. 37, Kaunas, Nr. 4400-4491-1980, esantis Kaunas, Nr. 1901-0032-0085, esantis  Vėjo g. 123, Kaunas, Nr. 4400-3096-7996, esantis Žemaičių pl. 21B, Kaunas, Nr. 1901-0014-0033, esantis Baltų pr. 36, Kaunas, Nr. 4400-5275-6855, esantis Baltijos g. 22B, Kaunas, Nr. 1901-0031-0055, esantis Labūnavos g. 1B, Kaunas, Nr. 4400-5390-6791, esantis Baltų pr. 87C, Kaunas, Nr. 4400-0278-0666, esantis Apuolės g. 5, Kaunas, Nr. 1901-0015-0017, esantis Baltų pr. 43A, Kaunas, Nr. 1901-0021-0055, esantis Žaibo g. 18, Kaunas, Nr. 4400-1952-8979, esantis Naujakurių g. 49, Kaunas, Nr. 4400-2927-3570, esantis Žemaičių pl. 21C, Kaunas, Nr. 1901-0031-0066, esantis Naujakurių g. 37B, Kaunas,  Nr. 4400-2042-4017, esantis Baltų pr. 49N, Kaunas, Nr. 4400-5766-3148, esantis Žemaičių pl. 27A, Kaunas, Nr. 4400-5815-0300, esantis Baltų pr. 53C, Kaunas, Nr. 4400-5816-8584, esantis Baltų pr. 43B, Kaunas, Nr. 1901-0014-0033, esantis Baltų pr. 36, Kaunas, Nr. 4400-5275-6855, esantis Baltijos g. 22B, Kaunas, Nr. 1901-0031-0055, esantis Labūnavos g. 1B, Kaunas, Nr. 4400-5390-6791, esantis Baltų pr. 87C, Kaunas, Nr. 4400-0278-0666, Apuolės g. 5, Kaunas, Nr. 1901-0015-0017, esantis Baltų pr. 43A, Kaunas, Nr. 1901-0021-0055, esantis Žaibo g. 18, Kaunas, Nr. 4400-1952-8979, esantis Naujakurių g. 49, Kaunas, Nr. 4400-2927-3570, esantis  Žemaičių pl. 21C, Kaunas, Nr. 4400-0873-1420, esantis Žemaičių pl. 37, Kaunas, Nr. 1901-0031-0066, esantis  Naujakurių g. 37B, Kaunas, Nr. 4400-2042-4017, esantis Baltų pr. 49N, Kaunas, Nr. 4400-5766-3148, esantis Žemaičių pl. 27A, Kaunas, Nr. 4400-5815-0300, esantis  Baltų pr. 53C, Kaunas, Nr. 4400-5816-8584, esantis  Baltų pr. 43B, Kaunas ir sklypų, kuriuose Planais yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.Susipažinti su patvirtintais Planais ir Įsakymais galima Planų iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymai Nr. 1-261 „Dėl Kauno rajono Domeikavos kaime esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-257 „Dėl Kauno rajono Ežerėlio mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-258 „Dėl Kauno rajono Garliavos mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-255 „Dėl Kauno rajono Neveronių kaime esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-259 „Dėl Kauno rajono Noreikiškių kaime ir Akademijos miestelyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Nr. 1-260 „Dėl Kauno rajono Raudondvario kaime esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiais įsakymais buvo patvirtinti Kauno rajono Domeikavos kaime, Ežerėlio mieste, Garliavos mieste, Neveronių kaime, Raudondvario kaime, Noreikiškių kaime ir Akademijos miestelyje, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planai (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 4400-1525-6898, esantis Domeikavos k., Nr. 4400-5613-8684, esantis Domeikavos k., Aušros g. 24, Nr. 5217-0015-0047, esantis Domeikavos k. Juozapavos tak. 38, Nr. 5217-0015-0016, esantis Domeikavos k., Juozapavos tak. 31, Nr 5217-0015-0073, esantis Domeikavos k., Sodo tak. 15, Nr. 5220-0001-0126, esantis Ežerėlis, Miško g. 5, Nr 4400-5184-7835, esantis Ežerėlis, Juodalksnių g. 24, Nr. 4400-1799-0102, esantis Ežerėlis, Kauno g. 20A, Nr. 4400-1593-0402, esantis Ežerėlis, Kauno g. 16A, Nr. 4400-2952-3131, esantis Ežerėlis, Kauno g. 31, Nr. 4400-2553-0747 esantis, Ežerėlis, Kauno g. 31E, Nr. 5247-0009-0241, esantis Kauno r. sav., Garliava, Nr. 4400-3877-2506, esantis Garliava, Gedimino g. 32, Nr. 4400-0681-9694, esantis Garliava, Gedimino g. 21, Nr. 4400-1287-1060, esantis Garliava, Vytauto g. 111D, Nr. 5223-0006-0008, esantis Garliava, Vienybės g. 18, Nr. 4400-5175-1685, Garliava, Liepų g. 26C, Nr. 5223-0005-0112, esantis Garliava, Vytauto g. 135, Nr  4400-0813-7716, esantis Garliava, Stasio Lozoraičio g. 37, Nr 5260-0008-0279, esantis Garliavos apylinkių sen., Teleičių k., Nr. 5223-0008-0133, esantis Garliava, Stasio Lozoraičio g. 16, Nr. 5223-0008-0106, esantis Garliava, Vytauto g., Nr.4400-2187-6982, esantis Garliava, Stasio Lozoraičio g. 26, Nr. 5223-0008-0105, esantis Garliava, Vytauto g. 134, Nr. 4400-1850-6020, esantis Vasario 16-osios g. 23 Teleičių k, Nr. 4400-5046-7808, esantis Neveronių k., Šiltnamių g. 3, Nr. 4400-5080-0452, esantis Neveronių k., Karmėlavos g. 32A, Nr. 4400-2075-6296, esantis Akademija, Tako g. 7, Nr. 4400-5600-9875, esantis Akademija, Tako g. 3, Nr. 4400-4410-5188, esantis Akademija, Mokyklos g. 4, Nr. 5250-0005-0017, esantis Akademija, Mokyklos g. 3, Nr. 4400-5322-5864, esantis Akademija, Pilėnų g. 10, Nr. 4400-4978-2367, esantis Akademija, Pilėnų g. 7, Nr. 4400-0455-4736, esantis Akademija, Pilėnų g. 11, Nr 4400-5135-0030, esantis Akademija, Pilėnų g. 8, Nr. 4400-4619-5944, esantis Akademija, Pilėnų g. 4, Nr. 4400-5117-1850, esantis Akademija, Pilėnų g. 14, Nr 4400-5075-3418, esantis Raudondvario k., Vyturių g. 2, Nr. 4400-0998-1164, esantis Raudondvario k., Didžioji g. 1A, Nr. 4400-1760-6643, esantis Raudondvario k., Saulėtekio g. 2C, Nr. 4400-3113-7950, esantis Raudondvario k., Saulėtekio g. 2E, Nr. 5270-0013-0061, esantis Raudondvario k., Instituto g. 14, Nr. 5270-0013-0067, esantis Raudondvario k., Instituto g. 18, Nr. 4400-1965-0330, esantis Raudondvario k., Pilies g. 6Bir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su patvirtintais Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2023 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 1-256 „Dėl Jurbarko mieste esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Jurbarko mieste esančio šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas). Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalūs Nr. 9460-0004-0389, esantis Jurbarkų sen., Naujasodžių k., Nr. 9424-0008-0404, esantis Jurbarkų sen., Klišių k., Nr. 9420-0014-0032, esantis Jurbarkas, Nr. 9420-0006-0008, esantis Jurbarkas, Birutės g. 21, Nr. 9420-0005-0087, esantis Jurbarkas, S. Daukanto g. 1, Nr. 9420-0005-0016, esantis Jurbarkas, Vasario 16-osios g. 13, Nr. 9420-0005-0083, esantis Jurbarkas, S. Daukanto g. 30, Nr. 9420-0003-0008, esantis Jurbarkas, P. Cvirkos g. 7A, Nr. 9420-0003-0004, esantis Jurbarkas, P. Cvirkos g. 16, Nr. 9420-0003-0010, esantis Jurbarkas, P. Cvirkos g. 21, Nr. 4400-0932-3897, esantis Jurbarkas, P. Cvirkos g. 9A, Nr. 9420-0003-0033, esantis Jurbarkas, Vilniaus g. 3, Nr. 4400-2104-7390, esantis Jurbarkas, Kauno g. 40  ir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su patvirtintais Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

 


Informuoju, kad 2023-10-11  12.00 h. bus atliekamas žemės sklypo Kad.Nr.4196/0100:0019 esantis  Švyturio g.1., Visalaukės I k, Paberžės sen, Vilniaus r.sav ribų ženklinimas.

Kviečiu gretimo sklypo Kad.Nr. 4196/0100:0025 R.R paveldėtojus  atvykti į vietą susipažinti su sklypo ribomis. Matininkas Mindaugas Gylys, P.Lukšio g.7 Vilnius, Tel.Nr..861237517, el.p. [email protected]

 


VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas sklype Kernavės g. 49 Vilniuje (kad. Nr. 0101/0022:47 Vilniaus m. k.v.)

Planuojama teritorija: Teritorija tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detalusis planas (Dokumento registravimo Nr. T00061184)

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-25 sprendimas Nr. 1-405 dėl teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano tvirtinimo

Planavimo tikslas: Statybos ribos, požeminės ir antžeminės užstatyti leidžiamos teritorijos koregavimas

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo

Projekto rengėjas:  AEXN, UAB, į/k 300120935; A. Strazdelio g. 3-101, LT-02100 Vilnius; [email protected]; +370 616 26831; https://aexn.lt/

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: interneto puslapiuose www.vilnius.lt, www.tpdris.lt nuo 2023-10-05 iki 2023-10-19; Šnipiškių seniūnijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) darbo dienomis nuo 2023-10-05 iki 2023-10-19

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 

 

Atgal