VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2016.06.11.Skelbimai

Viešoji įstaiga „Vilniaus gimdymo namai“ skelbia konkursą eiti Ginekologijos skyriaus vedėjo(-os) pareigas (1.0 etato). Reikalavimai: 15 metų gydytojo stažo, patirtis ginekologijos srityje. Reikalingų dokumentų sąrašą paimti iš personalo vadovo adresu: Tyzenhauzų g.18A,Vilnius VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“. Dokumentai priimami iki 2016 m. birželio 22 d. Informacija telefonu (8 5) 2695408.


1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB EIMASTA, Naujoji g. 150, Alytus. Tel. 8 685 28110

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. UAB EIMASTA.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Naujoji g. 150, Alytus.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. 2016-04-21 Nr. (28.4)-A4-4175. Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiką. UAB EIMASTA, Naujoji g. 150, Alytus. Tel. 8 685 28 110. Per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6.Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. Vilnius. El. paštas aaa@aaa.am.ltPer 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais. AAA PAV Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, Alytus. Tel. (8 315) 56 735. Per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, švino akumuliatorių ir kitų metalo atliekų tvarkymo Klaipėdos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r. galutinę atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Giugmeva“, Klaipėdos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r., tel. +370 699 15117, el. p. giugmeva@gmail.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, švino akumuliatorių ir kitų metalo atliekų tvarkymas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r., Dovilų mstl., Klaipėdos g. 2.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos 2015-06-10 priimta atrankos išvadaNr. (15.3)-A4-6398: planuojamai ūkinei veiklai - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, švino akumuliatorių ir kitų metalo atliekų tvarkymui Klaipėdos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius 2015-06-17 raštu Nr. (11.6.32)GV4-306 kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo, kad neteisingai įvertintas planuojamos veiklos triukšmo atitikimas teisės aktų reikalavimams, pateikta neišsami informacija apie gretimybėje esančias teritorijas, neaišku, kaip bus nustatoma SAZ.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas 2016-05-23 raštu Nr. 2.3-520(18.8.7.3.11) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2016-05-25 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3059 išnagrinėję papildomą informaciją pritarė Aplinkos apsaugos agentūros priimtai atrankos išvadai, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7. Priimta galutinė atrankos išvada - Aplinkos apsaugos agentūra 2016-05-31 priėmė galutinę atrankos išvadą Nr.(28.3)-A4-5707, kad planuojamai ūkinei veiklai - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, švino akumuliatorių ir kitų metalo atliekų tvarkymui Klaipėdos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas


2016-06-28, 10.00 val. Vilniaus m., Pilaitės sen., Gudelių k., Skl. Kad. Nr. 0101/0166:0011 bus atliekami kadastriniai matavimai. Prašome gretimų Skl. Kad. Nr. 0101/0166:0020 ir 0101/0166:0018 mirusių savininkų: Piotro Kaminskio ir Jelenos Rogoža paveldėtojus kviečiame dalyvauti žemės sklypų ribų derinime. Tel.pasiteiravimui:861127492.


Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia negyvenamųjų patalpų viešąjį nuomos konkursą

1.Nuomotojas – VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, adresas – Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Įmonės kodas – 111950243, tel. (8-5) 274 5030, faksas (8-5) 270 0112.

2.Nuomos objektas ir paskirtis – VGTU negyvenamosios patalpos, skirtos karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/užkandžių aparatams pastatyti (toliau – patalpos), kurios aprašytos 1 lentelėje:

1 lentelė. VGTU negyvenamosios patalpos ir jų charakteristikos

Adresas

Nuomojamas plotas, m2

Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn. (be PVM)

Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn.

(su PVM)

Nuomos trukmė, metais

Linkmenų g. 28, Vilnius (unikalusis Nr. 1096-4008-6031, pastatas plane pažymėtas 3C2b, patalpos indeksas 1-16)

2

10,00

12,10

5

3.Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą plotui aprašytam 1 lentelėje.

4.Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčio dydžiui už visą nuomojamą plotą, sumokėti prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Įnašą sumokėti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (įmonės kodas 111950243) atsiskaitomąją banko sąskaitą LT 39 7044 0600 0031 7750, AB SEB bankas. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas turi būti sumokėtas su PVM.

5.Konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:

-konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;

-„VGTU negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui karštų gėrimų ir gaiviųjų gėrimų/užkandžių aparatams pastatyti VGTU pastatuose“.

6.Užklijuotame voke konkurso dalyvis privalo pateikti visus konkurso sąlygose

reikalaujamus dokumentus.

7.Kartu su voku pateikiamas banko išduotas dokumentas, patvirtinantis pradinio įnašo sumokėjimą į Vilniaus Gedimino technikos universiteto atsiskaitomąją sąskaitą.

8.Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta nuompinigių suma yra didžiausia.

9.Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – 2016 m. 13-17 dienomis nuo 9.00 iki 11.30 val. Kontaktinis asmuo: Lina Pečiūrė tel. (8 5) 251 2473, el. paštas: lina.peciure@vgtu.lt.

10.Konkurso dalyvių vokų registracija vyks darbo dienomis nuo 2016 m. birželio 20 d. iki 2016 m. birželio 28 d. 10.00 val. Vokai priimami 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.

11.Vokai pateikiami adresu: VGTU Dokumentų valdymo skyrius, SRK-I 523 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius, kontaktinis asmuo – VGTU Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Jolanta Marcinkevičienė (8-5) 274 5030.

12.Vokai atplėšiami konkurso komisijos posėdyje 2016 m. birželio 28 d. 10 val., adresu VGTU SRK-I 405 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.

13.Viešojo nuomos konkurso sąlygos paskelbtos VGTU tinklapyje www.vgtu.lt, išduodamos el. paštu: inga.dervinyte@vgtu.lt

14.Papildoma informacija teikiama: Saulėtekio al. 25, Vilnius, Paslaugų skyrius, specialistė Inga Dervinytė tel. (8-5) 274 4959 arba vedėjas Algirdas Bendikas, tel. (8-5) 237 0595.


Informuojame, kad 2016-06-22 10.00 val. bus atliekami kadastriniai žemės sklypo, esančio Riovonių g.51 Vilniaus m.sav., Kad.Nr. 0101/0069:0014 kadastriniai matavimai.

Gretimo sklypo, kurio Kad.Nr. 0101/0069:0027 savininkus arba jų paveldėtojus, naudotojus, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus atstovą, kaip suinteresuotą asmenį, nurodytu laiku kviečiame atvykti į sklypo ženklinimą vietovėje. Suinteresuotiems asmenims neatvykus ar apie tai neinformavus likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios darbai bus tęsiami be jų. Papildoma informacija UAB „Geodezija ir topografija“, Kalvarijų g.125-516 (11 korp). tel.861237517, el.p. mgeodezininkai@gmail.com.


Jaunas, tvarkingas vyras pirktų butą Vilniuje, siūlyti įvairius variantus. Tel. Nr.860515712.

akumuliatoriai

 

 

Atgal