VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.08.12. Skelbimai

Valios išreiškimas Affidavit

 Kreipiausi į : LR  ministerijų - ministrus] - A.Bilotaitę, - G.Landsbergį, M.Skuodį, [LR kelių policijos vyr. komisarą]– V.Grašį, [Vilniaus VSD direktorė] – J.Varanauskienę, [LR Karo policijos viršininką] - R.Ivanauską, [LR Klaipėdos m. vyr. prokurorą] -  Ž.Šiurną, [LR Klaipėdos policijos komisariato vadovą] - A. Motuzą, [Klaipėdos apygardos skyriaus viršininką] - A.Balsį, [Klaipėdos KRATC direktorę] -R.Budrienę, į kai kuriuos net tris kartus, kad paneigtų Mano įtarimus ir pateiktų dokumentus, įrodančius teisėtą jų veiką ir perspėjau, jei atsakymas bus adresuotas ne Man gyvai moteriai - :audronei, o asmeniui – fikcijai - [AUDRONĖ RANCĖ], arba bus nutylėta - negautas atsakymas, arba nebus  atsakyta į pateiktus klausimus, visais minėtais atvejais traktuosiu, kad sutinka - prisipažįsta, kad užsiima  nusikalstama veika. Atsakymo nebuvo gauta, visų komercinių įmonių vadovai nutylėjo - neatsakė, reiškia sutiko su Mano įtarimais, akceptavo ir tai juridiškai įsiteisino, kad minėtų komercinių įmonių tarnautojai užsiima nusikalstama veika. 

(MOTU PROPRIO 2013 m. rugsėjo 1 d.)

 Grupinio nusikaltimo bendrininkai, įvykdę nusikaltimą, pasisavinę pinigines lėšas:

[Klaipėdos policijos tyrėja] - I.Šileikaitė, [vyr.  tyrėjas] - M.Žižmaris, [Klaipėdos VMI vadovas] -A.Morkūnas, [Klaipėdos  anstolė] -V.Vėliuvienė, [Swedbak valdybos pirmininkė] - I.Skisaker, [Klaipėdos VSD vadovas] -M.Bagocius.

  Visi, minėtų [komercinių įmonių vadovai] užsiimantys nusikalstama veika ir įvykdę grupinį nusikaltimą perduoti į institucijas už [LR] ribų. Tame tarpe, ir  anksčiau paskelbti užsiimantys nusikalstama veika: [LR Energetikos ministras] - D,Kreivys,[ komercinės įmonės „Eso“ vadovas] - M.Keizeris, „Ignitis“ vadovas -A.Bortkevičius, [„Klaipėdos vanduo“ vadovas] -B.Jonikas.

Be žalos Man, Mano turtui, Mano  nuosavybei, Mano interesams. UCC 1-308,4.

Visos teises saugomos. Chronometrija- 2023/08/12

Moteris :audronė

Užsakymo Nr.328

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2023-08-16 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Vytauto Urbanavičiaus, mirusio 2023-07-04, testamentas.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė atlieka žemės sklypo Trakų r. sav. Aukštadvario sen., Kaliūkščių k. Nr.7907/0006:0304kadastrinius matavimus. Prašome gretimo sklypo Nr. 7907/0006:0155 mirusio Genriko Švabausko paveldėtojus atvykti prie žemės sklypo ribos. Ribų derinimui, ženklinimui. 2023.08.23 11:00 val.

 Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected]tel. +37067334710.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0055:0194) esančio Šviesos g. 2A, Naujamiesčio sen., Vilnius, bendrasavininką Dominyką Kiauleikį ar jo įgaliotus asmenis, kad UAB „GEOKOMANDA’’ matininkė Kristina Klimė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2240) 2023-08-22 10:00 h. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:0105, esančio J. Basanavičiaus g. 36, Naujamiesčio sen., Vilnius, ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB ''GEOKOMANDA'' matininkę Kristiną Klimę adresu Miškinių g. 49-1, Vilnius (adresas tik korespondencijai), tel. 867291551, el. paštu [email protected].

 


2023 m. 08 mėn. 21 d. 10:00 – 10:30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro nr. 4167/0500:0328esančio Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo: kad. Nr. 4167/0500:0363 (savininkai: K.G; J.G) savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas: UAB „Matininkų erdvė“; tel. Nr. +37061678715; el. paštas:[email protected]; veiklos adresas: Vilniaus g. 33, Šalčininkai, Šalčininkų r. sav.

 


Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia turto, esančio Kalnalaukio g. 41, Širvintose, bendrasis plotas – 219,23 kv. m, viešą nuomos konkursą, teikti viešo maitinimo paslaugas.

Nuomos sutarties terminas – 10 (dešimt) metų. Pradinė turto nuomos kaina – 350,00 Eur per mėnesį.

Papildoma sąlyga nuomininkui: įsipareigoti investuoti į patalpų virtuvės įrangą ir baldus, baro įrangą ir baldus, kavinės ar restorano baldus, lubų įrengimą pagerinant turtą ir pritaikant jį viešo maitinimo paslaugų tiekimo veiklai – ne mažiau kaip 40 000,00 Eur per šešis mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos.

Paraiškas dalyvauti konkurse teikti iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. 16.30 val. į Širvintų rajono savivaldybės administracijos 316 kabinetą Jolantai Klimantavičienei.

Adresas ir telefonas papildomai informacijai gauti: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 646 67946, el. p. [email protected].

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, arba jų atstovai  pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, adresas („Dėl turto, esančio Kalnalaukio g. 41, Širvintos, nuomos konkurso“) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti:

paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

juridinis asmuo pateikia: Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo arba įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją);

fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.

Komisijos posėdis vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d. 11.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos 220 kabinete, Vilniaus g. 61, Širvintose. Pradinio įnašo 1 050,00 Eur mokėjimas turi būti atliktas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos į Širvintų rajono savivaldybės administracijos (įstaigos kodas – 188722373) sąskaitą Nr. LT53 4010 0420 0005 0091, „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyriuje, banko kodas – 40100. Dalyviai arba jų įgalioti atstovai, nedalyvaujantys komisijos posėdyje, mokėjimo kvitą ar nurodymą, įrodantį, kad sumokėjo nurodytą pradinį įnašą, privalo pristatyti iki komisijos posėdžio pradžios.

Su Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties ir Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo akto projektu galite susipažinti www.sirvintos.lt.

 


SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS

Širvintų sporto centras, vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 1-187 „Dėl leidimo Širvintų sporto centrui nuomoti turtą“, skelbia patalpų, esančių Širvintų sporto centro pastate Kalnalaukio g. 41, Širvintos, viešąjį nuomos konkursą.

Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – maitinimo paslaugos veikla;

Pradinis nuompinigių dydis – 150 Eur per mėnesį;
Nuomojamas plotas – 64,65 kv. m;
Nuomos laikotarpis – 10 (dešimčiai) metų;
Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio suma – 450 eurai (keturi šimtai penkiasdešimt eurų). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviui. Pradinį įnašą konkurso dalyvis sumoka pavedimu į Širvintų sporto centro (įstaigos kodas – 190374721) atsiskaitomąją sąskaitą LT534010042000127885, AB „Luminor Bank“, banko kodas – 40100.

Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – rugpjūčio 14, 16, 17 dienomis nuo 9.00-16.00 val. Dėl apžiūros kreiptis tel. +370 677 69118.
Paraiškų pateikimo terminas: paraiškos (kartu su privalomais dokumentais) dalyvauti konkurse turi būti pateiktos iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val., adresu: Širvintų sporto centras (nuomos konkurso komisijai) Kalnalaukio g. 41, Širvintos.
Konkurso komisijos posėdis vyks 2023 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val., adresu: Širvintų sporto centras, Kalnalaukio g. 41, Širvintos.
Papildoma informacija teikiama: tel. 8 67769118, el. paštu [email protected].

Širvintų sporto centro valdomos patalpos išnuomojamos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-22 patvirtintu  „Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu“.

 


Informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr. 4177/1341:0040, esančio (-ių) Ąžuoliukų 1-oji g.5, Daubėnų k., Rudaminos sen., Vilniaus r. savininkę J.M., kad Viktės Šapokienės individualią veiklą vykdanti matininkė Viktė Šapokienė (matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1033) 2023-08-24 16 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 4177/1341:0115), esančio Ąžuoliukų 2-oji g.4, Daubėnų k., Rudaminos sen., Vilniaus r. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Viktę Šapokienę adresu Šeimyniškių g.9, Vilnius, el. paštu [email protected]arba tel.867976644.

 


2023-08-21 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Zinaidos Makarovos, mirusios 2023-08-03, testamentai.

 

 

 

 

 

Atgal