VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.08.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Širvintų r. sav. Jauniūnų  sen., Jauniūnų  k. Darkuškių g. 27 Nr.8907/0005:56 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 8907/0005:99  nepateikusio adreso gyventojų registrui Jaroslavą Geigalą arba įgaliotus asmenis atvykti  prie žemės sklypo ribos.  Ribų derinimui, ženklinimui. 2023.08.24 11:00 val.

 Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 


2023-08-17 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Igor Šefer, mirusio 2023-07-14, testamentas.

 


PRANEŠIMAS „IRISH LIFE ASSURANCE PLC“ DRAUDĖJAMS LIETUVOS REZIDENTAMS

PRANEŠAME,kad 2023 m. liepos 3 d. Irish Life Assurance PLC (toliau – Perdavėjas arba Pareiškėjas), kuriosregistruotos buveinės adresas Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, direktoriai Airijos Aukštajam teismui pateikė prašymą pagal 1909 m. Gyvybės draudimo bendrovių įstatymą (Assurance Companies Act 1909), 1989 m. Draudimo įstatymą (Insurance Act 1989) ir 2015 m. Europos Sąjungos (draudimo ir perdraudimo) taisykles (European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015) dėl tam tikrų Perdavėjo gyvybės draudimo produktų portfelio perdavimo Saol Assurance DAC (veikiančiai pavadinimu AIB life) (toliau – Perėmėjas) (toliau – Perdavimas) plano patvirtinimo.

TAIP PAT ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad įvykus Perdavimui draudimo poliso sąlygos, mokėtinos draudimo įmokos ar draudimo išmokos nepasikeis. Visi Draudėjai (kaip apibrėžta Plane) Lietuvos rezidentai turi teisę per du mėnesius nuo šio pranešimo dienos raštu pareikšti prieštaravimą dėl jų poliso perdavimo. Jei nenorite, kad jūsų polisas būtų perduotas, turite teisę nutraukti su jumis sudarytą draudimo sutartį jūsų draudimo polise nurodyta tvarka per 1 mėnesį nuo Perdavimo Įsigaliojimo momento.

TAIP PAT PAŽYMIME, kad, vadovaujantis Airijos Aukštojo teismo 2023 m. liepos 3 d. sprendimu, su toliau išvardytais dokumentais galima susipažinti ir (arba) juos galima atsisiųsti internete adresais www.irishlife.ie/aib-life-portfolio-transferir www.saolassurance.ie/legal/portfoliotransfer. Šie dokumentai yra: (a) prašymas; (b) planas (ir jo santrauka); (c) nepriklausomo aktuaro ataskaita (ir jos santrauka); (d) visos papildomos nepriklausomo aktuaro ataskaitos; (e) informacinis aplinkraštis, skirtas draudėjams, kurių draudimo polisai perduodami, ir (f) šis teisinis pranešimas (toliau – Perdavimo dokumentai).

Perdavimo dokumentų kopijos bet kuriam Perdavėjo ir Perėmėjo draudėjui, paprašiusiam šių dokumentų kopijų telefonu 01 704 2129 arba el. paštu [email protected], bus pateiktos nemokamai.

TAIP PAT ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad prašymas bus nagrinėjamas mišriame teismo posėdyje Dublino Keturių teismų (Four Courts) rūmuose, adresas Dublin 7, 2023 m. spalio 3 d. arba kitą vėlesnę datą, kuri gali būti paskelbta internete adresais www.irishlife.ie/aib-life-portfolio-transferir www.saolassurance.ie/legal/portfoliotransfer.

Bet kuris asmuo, kuris mano turintis teisę būti išklausytas, gali asmeniškai dalyvauti Keturių teismų (Four Courts) rūmuose, adresas Dublin 7,vyksiančiame teismo posėdyje, kuriame bus nagrinėjamas prašymas, posėdyje būdamas fiziškai, nuotoliniu būdu per Aukštojo teismo virtualiąją teismo salę arba per advokatą ar solisitorių (teisės patarėją), posėdyje dalyvaujantį fiziškai arba nuotoliniu būdu.

Bet kuris asmuo, norintis būti išklausytas ir ketinantis dalyvauti posėdyje, ir bet kuris planui prieštaraujantis, tačiau posėdyje dalyvauti neketinantis asmuo apie tokį ketinimą arba prieštaravimą ir jų priežastis turėtų pateikti pranešimą, adresuotą Portfolio Transfer Queries, Irish Life, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, arba el. paštu [email protected]ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val. (GMT). Bet kuris asmuo, norintis pateikti pareiškimus Prašymo nagrinėjimo posėdyje arba šiame posėdyje remtis įrodymais, turėtų pateikti teismui priesaika patvirtintą pareiškimą, kuriame būtų išdėstyti pareiškimai arba įrodymai, kuriais jis ketina remtis, ir įteikti tokio priesaika patvirtinto pareiškimo kopiją McCann FitzGerald LLP (Irish Life atstovaujančiai advokatų kontorai), Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 X576 (nuoroda: CEM/DDOC) arba išsiųsti el. pašto adresais [email protected]ir [email protected]ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val. (GMT).

Informacija apie tai, kaip asmenys, dalyvaujantys Prašymo nagrinėjimo posėdyje nuotoliniu būdu, gali prisijungti prie Aukštojo teismo virtualiosios teismo posėdžių salės, bus pateikta asmenims, išsiuntusiems rašytinį prašymą pateikti prisijungimo duomenis el. pašto adresais [email protected]ir [email protected].

 


Informacija dėl vėjo elektrinės statybos Marijampolės rajono savivaldybėje

Informuojame apie planuojamą statyti iki 8 MW galios 1 vnt. vėjo elektrinę. Statytojas UAB „GG LTU V11“, įmonės kodas: 306201625, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222.

Planuojamų vėjo elektrinės vieta: Marijampolės sav., Igliaukos sen., Geležinių k.

Sklypas, kuriame bus įrengiama vėjo elektrinė unikalūs Nr.: 5132-0001-0045

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V11“, įmonės kodas: 306201625, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Viešoji įstaiga Centro poliklinika (toliau – Poliklinika) skelbia turto pardavimo tiesioginį viešąjį aukcioną, kuriame bus parduodamas nereikalingas ir netinkamas naudoti turtas – lengvasis automobilis Toyota Corolla, pagaminimo metai 2004, variklio darbinis tūris: 1398 cm3 – 71 kW, kuras – benzinas, registruotas VĮ Regitra.

Aukcionas vyks 2023 m. rugpjūčio 22 d. 10.00 val. adresu Vytenio g. 59, Vilniuje. Nepardavus turto šiame aukcione, vyks pakartotinis aukcionas.

Aukciono dalyviai turi turėti asmens dokumentą (fiziniams asmenims) arba įgaliojimą dalyvauti aukcione (juridiniams asmenims)ir bus registruojami nemokamai aukciono dieną nuo 9.30 val. iki 10.00 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu Vytenio g. 59, Vilniuje, rugpjūčio 16 – 18 d., nuo 8.00 val. iki 15.00 val.Dėl turto apžiūros kreiptis į vairuotoją-dispečerį Feliksą Markovskį, tel. 8 698 46188, el. p. [email protected]

Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.

Pradinė pardavimo kaina 400 (keturi šimtai) eurų. Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 % pradinės turto pardavimo kainos.

Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT637300010071864670, AB „Swedbank“, b. k. 73000.

Išsamesnę informaciją apie aukcione parduodamą turtą galima rasti interneto svetainėje www.pylimas.ltaktualijų skiltyje.

 


2023-08-18 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Stanislav Kovalevskij, mirusio 2023-07-06, testamentas.

 


KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI

 

Nuomotojas: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), kodas 111959420, Vilnius, Santariškių g. 1, LT-08660.

Trumpas aprašymas: NVI numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Instituto patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų – parkingų, esančių pastate adresu Vilnius, Krivių g. 5 (nekilnojamojo turo registre unikalūs numeriai – 4400-0617-9644:1757 ir 4400-0617-9711:1758) dalį, automobilių stovėjimui. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 253,60 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1757 (plane pažymėta: 06,07,09,10,11,12,13,14,15,16) ir 241,74 kv. metrai negyvenamųjų patalpų – parkingo nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-0617-9644:1758 (plane pažymėta nr: 17,18,20,21,22,23,24,26).

Pradinė mėnesio 1 (vieno) kv. m ploto nuomos kaina: 1,20 Eur be PVM, neapmokestinama PVM. 

Pradinis įnašas:  trijų mėnesių pradinis nuompinigių dydis be PVM, priklausomai nuo to į kokio ploto stovėjimo vietą/as konkurso dalyvis pretenduoja (į kurią stovėjimo vietų grupę/-es), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437 iki paraiškos pateikimo.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas:Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2023-08-11 iki 2023-08-18 d.  9.00 val., Nacionaliniame vėžio institute, Vilnius, Santariškių g. 1, į dokumentų valdymo poskyrį, A20 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Patalpų apžiūra:Patalpas galima apžiūrėti 2023-08-07 nuo 12.00 val. iki 15.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Rytį Motiejūną, mob. tel. +37069762108, el. p. [email protected].

Komisijos posėdis:Nacionalinis vėžio institutas, Vilnius, Santariškių g. 1. Mokslo tarybos salė. Posėdžio data ir laikas 2023-08-18 d. 9 val. 30 min.

Informacija teikiama:kontaktinis asmuo Renata Laučiuvienė, tel. (8 5) 2746464, el. p. [email protected].

Pastabos:visos viešojo nuomos konkurso sąlygos, reikalingi pateikti dokumentai, nuomos sutarties projektas ir patalpų planai yra paskelbti NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.

 


2023-08-10 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Olivijos Gaidamavičienės, mirusios 2023-05-05, testamentas.

 


UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Kalvarijų g. 288, Vilnius, priebučio plytų mūro remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 

 

 

 

Atgal