VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.07.29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Pakartotinai informuojame apie galimybę susipažinti su parengtaisapie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detaliojo plano teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu(TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-22-824) sprendiniais. Planuojama teritorija: apie 1,7 ha ploto teritorija, kurą sudaro sklypai A. Mackaus g. 17 (kad. Nr. 0101/0008:1394), A. Mackaus g. 15 (kad. Nr. 0101/0008:1415), A. Mackaus g. 13 (kad. Nr. 0101/0008:1418), A. Mackaus g. 11 (kad. Nr. 0101/0008:785), A. Mackaus g. 9 (kad. Nr. 0101/0008:836), Visorių g. 41 (kad. Nr. 0101/0008:1416), Visorių g. 43 (kad. Nr. 0101/0008:1419), Visorių g. 45 (kad. Nr. 0101/0008:1417), Visorių g. 47 (kad. Nr. 0101/0008:788), Visorių g. 49 (kad. Nr. 0101/0008:789), Visorių g. 51 (kad. Nr. 0101/0008:790) ir įsiterpę laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotai prie Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių ir miško paskirties sklypo ribų. Planavimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-09-08 įsakymas Nr. A30-2938/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022-09-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-197/22. Planavimo uždaviniai: nekeičiant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo pertvarkyti sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusius laisvos žemės plotus, nustatyti sklypų Algimanto Mackaus g. 17 (kadastro Nr. 0101/0008:1394) ir Visorių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0008:1416) užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: UAB „Cedronas“, į. k. 304492388, Smolensko g. 10 – 79, 03201 Vilnius, tel. 852475489. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Visuomenės informavimo tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 16 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš ankstosusitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Viešas svarstymas vyks2023 m. rugpjūčio 17 d., 17.00 val.nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją(ID: 85791619927, slaptažodis: 385036):https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqfuiurzIjGNPYRoBD6EH7F-Jd1n72EkVM.Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendiniųgalima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0007:0839), esančio Karačiūnų g., Antakalnio sen., Vilniaus m.sav., savininką ar naudotoją D.M., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2023 08 10 10:00 vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:0435 ir 0101/0003:0436), esančių Karačiūnų g. 10B ir 10C, Antakalnio  sen., Vilniaus m. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu J. Kazlausko g. 21, Vilnius, el. paštu marius@lorus.ltarba telefonu +37067632459.

 


Informuojame apie planuojamas statyti 2 (dvi) iki 8 MW galios vėjo elektrines. Statytojas UAB „GG LTU V15“, įmonės kodas: 306071092, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamų vėjo elektrinių vietos: Skuodo r. sav., Skuodo sen., Didžiųjų Rūšupių k., žemės sklypo unikalus numeris 7530-0004-0062, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 7530/0004:62 Narvydžių k.v. ir Skuodo r. sav., Skuodo sen., Didžiųjų Rūšupių k., žemės sklypo unikalus numeris 7530-0006-0196, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 7530/0006:196 Narvydžių k.v. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamos vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo skelbimo pranešimo dienos ir sudaryti susitarimą, nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse, jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m teritoriją, arba teritoriją su statybos apribojimais, arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V15“, įmonės kodas: 306071092 , tel.: +370 673 60728, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


2023-08-01 d., 14.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Stanislav Taraškevič, mirusio 2019-07-11, testamentas.

 


2023-08-07 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Verutės Vepštienės, mirusios 2023-07-01, testamentas.

 

 

 

 

Atgal