VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.07.22. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI

 

Nuomotojas: VšĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), kodas 111959420, Vilnius, Santariškių g. 1, LT-08660.

Trumpas aprašymas: NVI numato viešojo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui išnuomoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, NVI patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomą turtą: 2 m2 patalpose, kurių indeksai: inv. Nr.1-1 (175,49 m2), esančiose pastate – ligoninėje, adresu Vilnius, Santariškių g. 1, kurio unikalus Nr. 1097-9008-2025, 1 (vienam) kavos pardavimo aparatui ir 1 (vienam) užkandžių pardavimo aparatui įrengti ir 4 m2 patalpose, kurių indeksai: inv. Nr. 2-1 (210,9 m2); inv. Nr. 4-3, (79,71 m2); inv. Nr. 6-2 (78,52 m2); inv. Nr. 8-3 (77,81 m2), esančiose pastate –  ligoninėje, adresu Vilnius, Santariškių g. 1, kurio unikalus Nr. 1097-9008-2014, 4 (keturiems) kavos pardavimo aparatams įrengti.

Pradinė mėnesio 1 (vieno) kv. m ploto nuomos kaina: 15,00 Eur be PVM (90,00 Eur be PVM per mėnesį  už 6 m2.), neapmokestinama PVM.

Pradinis įnašas:270,00 Eur (be PVM), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437 iki paraiškos pateikimo.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2023-07-28 iki 2023-08-04 d. 9.00 val., Nacionaliniame vėžio institute, Vilnius, Santariškių g. 1, į dokumentų valdymo poskyrį, A20 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Patalpų apžiūra:Patalpas galima apžiūrėti 2023-07-24 nuo 7.00 val. iki 15.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Rytį Motiejūną, tel. (85) 2786725, el. p. [email protected].

Komisijos posėdis:Nacionalinis vėžio institutas, Vilnius, Santariškių g. 1. Mokslo tarybos salė. Posėdžio data ir laikas 2023-08-04 d. 9 val. 30 min.

Informacija teikiama:kontaktinis asmuo Renata Laučiuvienė, tel. (8 5) 2746464, el. p. [email protected].

Pastabos:visos viešojo nuomos konkurso sąlygos, reikalingi pateikti dokumentai, nuomos sutarties projektas ir patalpų planas yra paskelbti NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė šilumos perdavimo tinklų, esančių Kauno rajono Domeikavos kaime, Kauno rajono Ežerėlio mieste,Kauno rajono Garliavos mieste, Kauno rajono Girionių kaime, Kauno rajono Neveronių kaime, Kauno rajono Noreikiškių kaime ir Akademijos miestelyje, Kauno rajono Raudondvario kaime, apsaugos zonų planų projektus ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Planų projektais galima susipažinti Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0100:1055), esančio Žudiškių k., Riešės sen., Vilniaus r., savininką, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2023-08-03 1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4117/0100:1042), esančio Žudiškių k., Riešės sen., Vilniaus r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 865594414.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. birželio 01 d. įsakymu Nr. 3-282patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Palangos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų (esančių Palangos m. sav.), kurių unikalūs Nr. 250100010004 Palangos m., Nr. 250100420002 Palangos m., Vokiečių g. 15, Nr. 440014559054 Palangos m., Klaipėdos pl. 55A, Nr. 440048933710 Palangos m., Kretingos g. 27,teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeValstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Palangos miesto savivaldybėje | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) .

 

 

Atgal