VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.07.15.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Kupiškio rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kupiskio-rajono-savivaldybeje.

 


Informuojame apie planuojamą statyti iki 8 MW galios vėjo elektrinę. Statytojas UAB „GG LTU V17“, įmonės kodas: 306201618, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamos vėjo elektrinės vieta: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Senmiestės k., unikalus numeris 4400-5302-4898, kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas 6184/0004:304 Židikų k.v. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamos vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo skelbimo pranešimo dienos ir sudaryti susitarimą, nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse, jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m teritoriją, arba teritoriją su statybos apribojimais, arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V17“, įmonės kodas: 306201618, tel.: +370 673 60728, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Informuoju, kad 2023-07-26 11:00val.bus atliekami žemės  sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0113:4076), esančio Padubės Sodų 15-oji g.15, Vilniaus m. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiu gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0113:4078) bendrasavininkus dalyvauti bendros žemės sklypų ribos ženklinime vietovėje.

Matavimus atliks matininkas Vaclovas Velička , Kalvelių 23-1, Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., tel.+370 698 18990, el.p. [email protected]

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Šilainių mikrorajone esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (6T) projektą ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Plano projektu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.kaunas.lt/2023/06/30/informacija-apie-parengta-ir-pateikta-tvirtinti-kauno-miesto-silainiu-mikrorajone-esanciu-silumos-perdavimo-tinklu-apsaugos-zonu-plana/

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė šilumos perdavimo tinklų, esančių Jurbarko mieste, apsaugos zonų plano projektą ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Plano projektu galima susipažinti Jurbarko rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.jurbarkas.lt/index.php?2598535797

 


UAB „Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Matulaičio g. 5, Vilnius, namo įėjimo laiptų ir pakopų remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 

 

 

Atgal