VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.07.05. Skelbimai

Pranešimas apie skelbiamą Visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad Lietuvos onkologų draugija (kodas 191933010, adresas Sanatriškių g. 1, Vilnius) Valdybos sprendimu ir iniciatyva šaukia pakartotinį Lietuvos onkologų draugijos Visuotinį susirinkimą, kuris įvyks 2023 m. liepos 12 d. 15 val. adresu Santariškių 1, Vilniuje Nacionalinio vėžio instituto prof. K. Pelčaro salėje.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Lietuvos onkologų draugijos 2022 metų veiklos ataskaita;
  3. Lietuvos onkologų draugijos 2022 metų finansinė ataskaita bei 2020-2023 metų finansinė ataskaita
  4. Lietuvos onkologų draugijos Valdybos rinkimai
  5. Lietuvos onkologų draugijos Valdybos pirmininko ir direktoriaus rinkimai
  6. Einamieji klausimai.

 

Lietuvos onkologų draugijos Valdyba 

Atgal