VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.06.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos miesto savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-miesto-savivaldybeje

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Neringos savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Neringos savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-neringos-savivaldybeje.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Joniškio rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-joniskio-rajonio-savivaldybeje.

 


2023-06-30 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Vytauto Keršio, mirusio 2023-06-10, testamentas.

 


2023-06-30 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Zitos Lialko, mirusios 2023-05-24, testamentas.

 


Informuojame, kad 2023-07-04, 9 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr.4127/0400:0044), esančio Kalnuotės VII k.1, Nemenčinės sen., Vilniaus r., Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr.4127/0400:0132 savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”Geodeziniai matavimai“, Vytauto g.19, Trakai, [email protected]. Matavimus atliks matininkas D.Grėbliūnas, mob. 8-673-06095.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Širvintų r. sav. Širvintų sen., Avižonių k. Nr.8940/0007:70 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 8940/0007:71Mikolą Mučinį arba įgaliotus asmenis 2023.07.04 13:00 val. atvykti prie žemės sklypo ribos. Ribų derinimui, ženklinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios iki 21 vnt. vėjo elektrines. Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306107948, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Likėnų k., Užvermenės k., Šukionių k., Vaidilų k., Kušleikiškio k., Daugėliškio k., Suradgalio k., Ratlanksčio k., Piktagalio k., Dvariškių II k., Lasongalio k., Osinaukos k.

Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 5390-0003-0001, 4400-0229-3670, 5390-0003-0008, 5390-0006-0108, 5390-0006-0120, 5390-0006-0269, 5390-0004-0333, 4400-5031-9069, 5390-0004-0314, 5390-0004-0006, 5390-0004-0175, 5390-0004-0341, 4400-0043-3861, 4400-2749-2435, 5390-0005-0309, 4400-0880-8262, 5390-0005-0255, 4400-0227-9694, 5390-0006-0001, 5390-0005-0275, 5390-0001-0282.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306107948, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

Atgal