VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.06.17. Skelbimai

Atnaujinamas Medininkų pasienio kontrolės punktas – moderniausias Lietuvoje

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, vykdanti Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimo darbus, baigė pirmąjį punkto rekonstrukcijos etapą ir  įgyvendino Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą  „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“. Rekonstravus Medininkų pasienio kontrolės punktą, šio punkto transporto priemonių pralaidumas padidės dvigubai.

Patikrinama  daugiau transporto priemonių

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2019 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos remiamą didelės apimties 47 mėn. trukmės infrastruktūros projektą „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“. Statybos darbai  Medininkų pasienio punkte prasidėjo  2020 m. lapkričio mėnesį. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

Vykdant projektą, išplatinta kelio atkarpa nuo Medininkų pasienio kontrolės punkto iki valstybės sienos, įrengiant po 4 transporto eismo juostas į abi puses. Vykdant šiuos darbus įrengta sankasa, sutankintas gruntas, įrengta kelio dangų konstrukcija ir paklota trisluoksnė asfaltbetonio danga. Kartu su kelio įrengimo darbais įrengti inžineriniai ryšio ir elektros tinklai bei įrenginiai, sumontuoti eismo reguliavimo ir blokavimo įrengimai, transporto priemonių svarstyklės, santvaros kelio ženklams ir ekranams, kintamos informacijos kelio ženklai. Be to, užtikrintos didžiagabaričio transporto judėjimo per pasienio kontrolės punktą sąlygos: įrengta kelio juosta, kuria gali judėti didelių nestandartinių matmenų krovinius gabenančios transporto priemonės.

Projektas įgyvendinimo metu buvo papildytas Europos Sąjungos atvykimo-išvykimo sistemos, skirtos registruoti žmonių judėjimą iš trečiųjų šalių, infrastruktūros įrengimu. Pastatytas vilkikų vairuotojų registracijos punktas, įrengti informaciniai LED ekranai ir kt.

Užbaigus rekonstrukciją Medininkų pasienio punkto pajėgumai padidės iki 6000 transporto priemonių per parą. Atliktos rekonstrukcijos dėka dvigubai padidės ir sunkiasvorio transporto priemonių pralaidumas – pareigūnai nuo šiol galės patikrinti iki 2000 krovininių automobilių per parą.

Didelis dėmesys – saugumui

Vykdant Medininkų pasienio kontrolės punkto rekonstrukciją siekiama ne tik išplatinti kelią iki Medininkų punkto, bet ir reikšmingai pagerinti pareigūnų darbo sąlygas, kartu – ir sąlygas keliaujantiems. Naujai įrengtoje teritorijoje pastatyti 4 modernūs, patogūs pastatai – administracijos pastatas, autobusų keleivių patikros pastatas su stogine, vairuotojų registracijos ir detalaus tikrinimo pastatai.

Pasinaudojus finansavimu, įdiegtos eismo valdymo, transporto priemonių numerių nuskaitymo ir kitos modernios sistemos, įrengtos specialios patalpos, kuriose sumontuota pirštų antspaudų ir veido biometrijos skenavimo įranga. Dvigubai padidintas pasienio patikrą atliekančių pareigūnų darbo vietų skaičius, o saugiam pėsčiųjų perėjimui įrengta atskira saugaus judėjimo juosta. Infrastruktūra suplanuota taip, kad atitiktų Europos Sąjungos atvykimo ir išvykimo sistemos reikalavimus. Medininkų pasienio punktas šiandien – saugiausias ir moderniausias Lietuvoje, o jo modernizavimo darbai prisideda prie gyvenimo kokybės pasienio regione gerinimo.

Projekto „Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas“, įgyvendinamo pagal Europos kaimynystės priemonępanaudojant Europos Sąjungos lėšas, vertė – 3 347 181 euras, iš kurių Europos Sąjungos lėšos sudaro 2 500 000 eurų.

Viso Medininkų pasienio kontrolės punkto rekonstrukcija bus baigta 2023 metų rugsėjo mėnesį.

 

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS PAKARTOTINĮ NEEILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2023 m. liepos mėn. 12 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Turgelių g. 1, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2023 m. birželio 12 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu ir atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. gegužės 31 d. šauktas susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.

Susirinkime galioja ši 2023 m. gegužės 31 d. neįvykusio  susirinkimo darbotvarkė:

1. 2022 finansinių metų metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2022 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2023 m. birželio mėn. 30 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4112/1100:78), esančio Buivydžių k. v., Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav. savininkę E. U., kad UAB „Jiregma“ matininkas Irmantas Bivainis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1016) 2023-06-29 d. 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 4112/1100:50), esančio Buivydžių k. v., Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav., ribų ženklinimo darbus;

žemės sklypo (kadastro Nr. 4172/0500:35), esančio Raudondvario k. v., Žukonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. savininkę J. K., kad UAB „Jiregma“ matininkas Irmantas Bivainis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1016) 2023-06-29 d. 13:00 val. vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 4172/0500:50; Nr. 4172/0500:29), esančių Raudondvario k. v., Santakos k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., ribų ženklinimo darbus;

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Jiregma“ Irmantas Bivainis adresu Kauno g. 133A, Marijampolė, el. paštu [email protected] arba telefonu 865671282.

 


Informacija dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios iki 31 vnt. vėjo elektrines. Statytojas UAB „GG LTU S31“, įmonės kodas: 306107948, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Pernaravos sen., Žostautų k., Juodžių k., Kupščių k., Pavinkšnių k., Milvydų k., Šilužių k., Pakalniškių k., Gižiemių k., Duogių k., Pelutavos k., Jakšių k., Vytautėlių k., Balandžių k., Rudakių k., Preikapės k., Paaluonio k., Voskaičių k., Kantrimo k., Grinių k.

Sklypų, kuriuose bus įrengiamos vėjo elektrinės unikalūs Nr.: 5357-0002-0007, 5357-0002-0029, 5357-0002-0060, 5357-0002-0062, 4400-0492-7486, 5357-0002-0009, 5357-0001-0079, 5357-0001-0092, 5370-0001-0019, 5370-0001-0174, 5370-0001-0150, 5370-0001-0096, 4400-0843-6731, 5357-0003-0002, 5370-0003-0128, 5370-0004-0168, 4400-5352-4912, 4400-0106-8082, 4400-6011-4041, 5370-0002-0135, 5357-0001-0112, 5370-0004-0036, 5370-0004-0119, 5370-0004-0208, 4400-0955-9560, 5370-0004-0082, 5370-0004-0015, 5357-0001-0085.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU S31“, įmonės kodas: 306107948, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), patikėjimo teise valdanti valstybinės reikšmės kelius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir teritorijų planavimo dokumentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 189, informuoja apie teritorijų planavimo dokumentu nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Žemės sklypų, kuriuose numatoma taikyti šias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, unikalūs numeriai ir adresai – 440021660786 Kauno r. sav. Stanaičių k., 529600154010 (gyvenamas pastatas) Kauno r. sav. Juragių k. Tuopų g. 23, 522700020224 Kauno r. sav. Juragių k. Tuopų g. 23, 440006816175 Kauno r. sav. Stanaičių k. Tujų g. 5, 529730209017 (gyvenamas pastatas) Kauno r. sav. Stanaičių k. Tujų g. 5, 522700010229 Kauno r. sav. Juragių k. Ūkininkų g. 1, 522700010228 Kauno r. sav. Juragių k., 522700020097 Kauno r. sav. Stanaičių k. Pramonės g. 4, 440031868538 Kauno r. sav. Juragių k. Tuopų g. 21, 529480038019 (gyvenamas pastatas) Kauno r. sav. Juragių k. Tuopų g. 21, 440024738754 Kauno r. sav. Stanaičių k., 440021098648 Kauno r. sav. Juragių k.

Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ir nutarimu, kuriuo jis buvo patvirtintas, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro interneto svetainėje (nuoroda: http://www.tpdr.lt/, TPD registracijos Nr. T00089004).

Informuojame apie Jūsų teisę dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo kreiptis į Kelių direkciją (įmonės kodas 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.lakd.lt).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3-211patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Varėnos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų (esančių Varėnos r. sav.), kurių unikalūs Nr. 440014745032 Radyščiaus k., 381500010067 Dainavos k., 380300030014 Rakų k. Draugystės g. 11, 380100020010 Burokaraistėlės k., 385500050255 Krokšlio k., 381000010007 Kabelių k. Kabelių g. 38, 380100020010 Burokaraistėlės k., 388300120284 Kijučių k., 440004820622 Drucminų k., 388000040213 Vilkiautinio k., 380300080025 Šilinių k., 389730077015/384500030002 Nedzingės k. Švietimo g. 1, 440001473910 Kruklių k., 440048836300 Varėnos m. Vytauto g. 90, 440007891510 Merkinės k., 389730077015 Nedzingės k. Švietimo g. 1, 440028049180 Puvočių k., 440021218713 Kibyšių k.,  388300010134 Barčių k., 440023542527/389720129019 Tolkūnų k. Liepų g. 5, 387000020048 Jablanavo k., 440001106872 Geidukonių k. Plento g. 9, 383300050088 Giraitės k., 440002225880 Laukiapušio k., 440002225880 Laukiapušio k., 380100040080/380100040079 Merkinės k., 440014636281 Pūčkornių k., 40004569908  Rudnios k., 389400688011/385500050089 Krokšlio k. Ąžuolų g. 11, 381500010090 Dainavos k., 380300030089 Dubičių k., 440004610168 Dargužių k. Merkio g. 45, 440004610035 Dargužių k. Merkio g. 60, 388300090227 Vydenių k., 440022446491 Varėnos r. sav. teritorija, 440021212262 Varėnos r. sav. teritorija, 440021213692 Varėnos r. sav. teritorija, 440022214219 Varėnos r. sav. teritorija, 440040189337 Užuperkasio k., 440050269300 Varėnos r. sav. teritorija, 440040188750 Varėnos r. sav. teritorija, 440021214094 Varėnos r. sav. teritorija, 440021165340 Varėnos r. sav. teritorija, 440021215276 Varėnos r. sav. teritorija, 440022213765 Varėnos r. sav. teritorija, 440021165373 Varėnos r. sav. teritorija, 440021211000 Varėnos r. sav. teritorija, 440021213892 Varėnos r. sav. teritorija, 440040188318 Varėnos r. sav. teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-varenos-rajono-savivaldybeje.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3-211patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Varėnos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų (esančių Varėnos r. sav.), kurių unikalūs Nr. 440021165451 Varėnos r. sav. teritorija, 389400688011/385500050089 Krokšlio k. Ąžuolų g. 11,  380100030044 Merkinės k., 440008864240Užuperkasio k., 440007324072 Trasninko k. Šaltinių g. 15, 385500050255 Krokšlio k., 380100040097 Merkinės k., 440005458392 Musteikos k., 440003058586 Margionių k., 440003393256 Drucminų k., 381500010106 Dainavos k., 380300080031 Šilinių k.,  383500060015 Merkinės mstl. Vilniaus g. 67, 381000010029 Kabelių k., 440021232566 Varėnos m., 440001383364 Varėnos m. J. Basanavičiaus g. 58, 440021234339 Varėnos m., 440018272441 Varėnos m., 440021234428 Varėnos m., 440021230356 Varėnos m., 440030442196 Valkininkų mstl., 440021234346 Varėnos m., 440021228106 Varėnos m., 440021231803 Varėnos m., 38030008005 Mantotų k., 440020293314 Senosios Varėnos k. Vytauto g. 194, 380100020010 Burokaraistėlės k., 440005458392 Musteikos k., 384500070014 Perlojos k., 440044128618 Perlojos k., 440015357714/389350124010 Kabelių k. Kabelių g. 27, 386000070030 Ūtos k., 440012135574 Kapiniškių k., 440008271961 Dargužių k. Liepto g. 1, 382800030106 Žiūrų k. Kalno g. 20, 380300050130 Dubičių k., 380300030089 Dubičių k., 380300030120 Rakų k.,  380300030040 Rakų k., 440022473289 Naujųjų Valkininkų k. Vilniaus g. 9, 440017556551 Degsnių k., 385500050239 Krokšlio k., 388300010195 Barčių k., 387000020048 Jablanavo k., 387000010041 Jablanavo k., 383300130021 Giraitės k., 385300100060 Aleksandravos k., 389310006010/440007649238 Užuperkasio k. Trumpoji g. 1, 382300010073  Zakavolių k., 381000010007 Kabelių k. Kabelių g. 38, 440014576106/389560014019 Naujųjų Valkininkų k. Vilniaus g. 11, 386000060036 Ūtos k., 386000060037 Ūtos k., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-varenos-rajono-savivaldybeje.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3-211patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Varėnos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų (esančių Varėnos r. sav.), kurių unikalūs Nr. 381500010141 Dainavos k., 381300020039 Jonionių k. Nemuno g. 16, 380100040079 Merkinės k., 380100040080 Merkinės k., 380300050135 Dubičių k., 383300130011 Beržupio vs., 387300030016 Dargužių k. Merkio g. 77, 440026235110 Senosios Varėnos k., 384300050011 Daržininkų k., 440000283309 Dargužių k. Merkio g. 92, 388300090232 Vydenių k., 387000020064 Jablanavo k., 440000478122/389420026012 Dargužių k. Merkio g. 40, 440006763804 Žilinėlių k., 440008400204 Merkinės k., 440009840775 Puvočių k., 385000020102 Pirčiupių k., 440048836300 Varėnos m. Vytauto g. 90, 440001383564  Merkinės mstl. Tilto g. 6, 440007324072 Trasninko k. Šaltinių g. 15, 440003016284 Margionių k., 440012135541 Kapiniškių k., 382800010214 Puvočių k., 440005945435 Žilinų k. Girininkijos g. 9, 440009067026 Margionių k., 440016144495 Senosios Varėnos k., 389400647018/440000336247 Kruklių k. Dzūkų g. 5, 381500010090 Dainavos k., 440005945435 Žilinų k. Girininkijos g. 9, 381300020039 Jonionių k. Nemuno g. 16, 440020863352 Merkinės mstl., 440000983664 Merkinės k., 440004245050 Merkinės mstl. Jagmino g. 4, 440028539439 Macelių k., 380100030082 Merkinės k., 381000010027 Kabelių k. Kabelių g. 46, 388300090174 Vydenių k., 388300100174 Vydenių k., 388300100175 Vydenių k., 381800060017/389350093013 Naujųjų Naniškių k. Daržininkų g. 14, 383500070015/389500138012 Merkinės mstl. Seinų g. 15, 383500060015 Merkinės mstl. Vilniaus g. 67, 381800060025 Daržininkų k., 382800010045 Puvočių k. Merkio g. 28, 440010259322 Rudnios k., 389750065011/383500090002 Merkinės mstl. Sodų g. 2, 440018193425 Varėnos m. Geležinkelio g. 47, 440018193425 Varėnos m. Geležinkelio g. 47, 440020106732/440039445839 Merkinės mstl. Seinų g. 21, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-varenos-rajono-savivaldybeje.

 


Nacionalinis vėžio institutas (NVI) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną.

NVI turto aukcionas (tiesioginis) vyks 2023-07-19, 10.00 val., adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius. Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto, antrasis aukcionas vyks 2023-07-26, 10.00 val., adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius.

Parduodamo turto sąrašas, informacija apie parduodamą turtą bei aukciono tvarka skelbiama NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.

Aukciono dalyviai, pateikę asmens dokumentą, registruojami aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.45 val. NVI patalpose, adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius.

Parduodamo turto apžiūra vyks NVI patalpose adresu Santariškių g. 1, Vilnius, 3 darbo dienas prieš aukcioną nuo 9 val. iki 11 val. Kontaktinis asmuo informacijai ir turto apžiūrai – Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Krivickas, tel. 852746446, el. p. [email protected]

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais iš karto įstaigos kasoje arba banko pavedimu į NVI atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT68 7044 0600 0172 3437 ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą dienos, pateikus tai įrodančius dokumentus. Jei aukcione įsigytas turtas neatsiimamas per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už turtą dienos, NVI vienašališkai nutraukia sutartį ir neatsiimtą turtą gali likviduoti. NVI už aukcione įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

 


Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau - SŽNSĮ) 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymus: 2023 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1-111 „DĖL KAUNO MIESTO DAINAVOS, EIGULIŲ, ŽALIAKALNIO, GRIČIUPIO MIKRORAJONUOSE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANO (4Ž) PATVIRTINIMO“, 2023 balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1-112 „DĖL KAUNO MIESTO DAINAVOS, EIGULIŲ, ŽALIAKALNIO, GRIČIUPIO MIKRORAJONUOSE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANO (8Ž) PATVIRTINIMO“, 2023 balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1-110 „DĖL KAUNO MIESTO DAINAVOS, EIGULIŲ, ŽALIAKALNIO, GRIČIUPIO MIKRORAJONUOSE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANO (9Ž) PATVIRTINIMO“. Šiais įsakymais buvo patvirtinti Kauno miesto Dainavos, Eigulių, Žaliakalnio, Gričiupio mikrorajonuose esančių Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų (4Ž), Kauno miesto Dainavos, Eigulių, Žaliakalnio, Gričiupio mikrorajonuose esančių Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų (8Ž), Kauno miesto Dainavos, Eigulių, Žaliakalnio, Gričiupio mikrorajonuose esančių Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų (9Ž)planai (toliau – Planai).

Informuojame, kad vadovaujantis SŽNSĮ 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų, kurių Unikalus Nr.1901-0114-0008, esantis Kovo 11-osios g. 40A Kaune, Unikalus Nr. 1901-0113-0038, esantis Pašilės g. 28A Kaune, unikalus Nr.  1901-0138-0085, esantis Kovo 11-osios g. 16 Kaune, unikalus Nr. 4400-0967-8008, esantis Kovo 11-osios g. 6 Kaune, unikalus Nr. 1901-0113-0024, esantis Pašilės g. 114 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0045, esantis Pašilės g. 71 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0008, esantis Pašilės g. 75 Kaune, unikalus Nr. 1901-0113-0053, esantis Kovo 11-osios g. 41B Kaune, unikalus Nr. 4400-4860-7305, esantis Kovo 11-osios g. 31B Kaune, unikalus Nr. 4400-1587-3650, esantis Kovo 11-osios g. 31C Kaune, unikalus Nr. 1901-0087-0004, esantis Pramonės pr. 41A Kaune, unikalus Nr. 1901-0112-0076, esantis Rytų g. 16 Kaune, unikalus Nr. 1901-0112-0058, esantis Rytų g. 16A Kaune, unikalus Nr. 4400-1038-0117, esantis Ryšių g. 12 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0097, esantis Ryšių g. 8 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0033, esantis Vakarų g. 13 Kaune, unikalus Nr. 4400-0156-4116, esantis Ryšių g. 22 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0048, esantis Kaimynų g. 5 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0020, esantis Rytų g. 43 Kaune, unikalus Nr. 1901-0111-0015, esantis Pašilės g. 79 Kaune, unikalus Nr. 4400-0768-5356, esantis V. Krėvės pr. 50A Kaune, unikalus Nr. 4400-5814-9989, esantis Pramonės pr. 59B Kaune, unikalus Nr. 1901-0087-0009, esantis V. Krėvės pr. 62A Kaune, unikalus Nr. 4400-5181-9962, esantis Pramonės pr. 61A Kaune, unikalus Nr. 1901-0087-0004, esantis Pramonės pr. 41A Kaune, unikalus Nr. 4400-0784-3034, esantis Taikos pr. 57 Kaune, unikalus Nr. 1901-0084-0004, esantis V. Krėvės pr. 28A Kaune, unikalus Nr. 4400-5642-5960, esantis V. Krėvės pr. 28B Kaune, unikalus Nr. 4400-0806-8744, esantis Taikos pr. 83 Kaune, unikalus Nr. 4400-0652-7328, esantis Savanorių pr. 248B Kaune, unikalus Nr. 4400-0878-3940, esantis Taikos pr. 55A Kaune, unikalus Nr. 4400-0784-3034, esantis Taikos pr. 57 Kaune, unikalus Nr. 1901-0075-0001, esantis S. Lozoraičio g. 24A Kaune, unikalus Nr. 4400-4000-7898, esantis Mituvos g. 3 Kaune, unikalus Nr. 1901-0079-0028, esantis Kopūstų g. 16 Kaune, unikalus Nr. 1901-0079-0036, esantis Kopūstų g. 18 Kaune, unikalus Nr. 4400-4931-6045, esantis Partizanų g. 5A Kaune, unikalus Nr. 4400-2119-5938, esantis J. Basanavičiaus al. 50B Kaune, unikalus Nr. 4400-1647-4305, esantis Savanorių pr. 216B Kaune, unikalus Nr. 4400-0053-8232, esantis Taikos pr. 19A Kaune, unikalus Nr. 1901-0081-0011, esantis Liutauro aklg. 20 Kaune, unikalus Nr. 4400-1381-8869, esantis Savanorių pr. 270 Kaune, unikalus Nr. 4400-0652-8714, esantis Savanorių pr. 248 Kaune, unikalus Nr. 4400-0790-2358, esantis Savanorių pr. 276 Kaune, unikalus Nr. 1901-0085-0015, esantis Dubingių g. 5 Kaune, unikalus Nr. 1901-0086-0033, esantis Partizanų g. 62 Kaune, unikalus Nr. 4400-0339-4769, esantis Savanorių pr. 346 Kaune, unikalus Nr. 4400-0733-0258, esantis Partizanų g. 29B Kaune, unikalus Nr. 4400-5298-5305, esantis Statybininkų g. 12B Kaune, unikalus Nr. 1901-0079-0003, esantis Gaižiūnų g. 3A Kauneir žemės sklypų, kuriuose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos, savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl SŽNSĮ 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.Susipažinti su patvirtintais Planais ir Įsakymais galima Planų iniciatoriaus, AB ,,Kauno energija“, tinklapyje adresu https://www.kaunoenergija.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatorių - AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. [email protected], interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav. Šatrininkų sen., Karklėnų k. Nr.4142/0200:618 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo  sklypo  Nr. 4142/0200:616  nedeklaravusio gyvenamosios vietos Algirdą Skukauską arba įgaliotus asmenis ir išvykusį Tomą Skukauską  arba įgaliotus asmenis atvykti  prie žemės sklypo ribos. Gretimo sklypo Nr.4142/0200:604 mirusio savininko Jaroslav Dovgialo paveldėtojus atvykti prie žemės sklypo ribos. Ribų derinimui, ženklinimui. 2023.07.14 11:00 val.

 Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 

 

Atgal