VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.06.03. Skelbimai

 

Valios išreiškimas - Affidavit

Aš esu gyva moteris nuosavu vardu :jolita iš Brazų giminės, generalinė vykdytoja-  regnatum ir beneficiarė (naudos gavėja, bet ne žalos) savo administruojamo asmens- fikcijos  - [ JOLITA MIKUŠAUSKĖ ] 

Pareiškiu, kad chronometrijos laiku 2020.V.21 d. mano gimusioji gyva mergaitė, nuosavu vardu :gustė iš Mikušauskų giminės yra gyva. Mes abi esame Tarptautinio Bendrosios Teisės Teismo, Privačios Žemės jurisdikcijoje su savo turto nuosavybe. Visos teisės saugomos, be žalos mums, mūsų turtui, mūsų nuosavybei ir interesams. UCC 1-308.4 (dokumentas Nr. GMJ00003)

Užsak.Nr.248Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame apie planuojamas statyti iki 7,2 MW galios iki 2 vnt. vėjo elektrines. Statytojas UAB „GG LTU V2“, įmonės kodas:306114526, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k. ir Taurakiemio k.. Sklypų, kuriuose bus įrengiamos vėjo elektrinės unikalūs Nr.: 5267-0004-0003 ir 5267-0001-0145. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 170 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 170 m., arba 680 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V2“, įmonės kodas: 306114526, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 569590127014/567000050132 Vydmantų k. Gintaro g. 16, 567000010151 Kvecių k.,440000931144/569750043011 Kretingos m. Šventosios g. 14, 440011586073 Daubėnų k., 562000010039 Juodupėnų k. Pušyno g. 21, 568800026010/566400010048 Salantų m. Žemaitės g. 6, 440017949807 Kretingos m. Melioratorių g. 4A, 440017950371 Kretingos m. Melioratorių g. 4C, 440017950644 Kretingos m. Melioratorių g. 4B, 563400080081 Kretingos m. Kęstučio g. 13, 440000588882 Nasrėnų k., 563400040156/569380013010 Kretingos m. Klaipėdos g. 24, 440012435782 Kretingos m. Klaipėdos g. 115, 560100020018 Kalno Grikštų k. 2, 440002779439/569700008011 Kretingos m. J. Jablonskio g. 53, 569870090014/567000050041 Vydmantų k. Gintaro g. 59, 440007609709/440006807110 Rūdaičių k. Mokyklos g. 13, 440025152841 Salantų m. Turgaus a. 2A, 5692700230180004 Salantų m. Turgaus a. 2-1, 569720112018/560400100056 Darbėnų mstl. Kretingos g. 16, 440002821010 Laukžemės k., 569800015010/563400080410 Kretingos m. Melioratorių g. 37, 569720064012/563400030130 Kretingos m. Šventosios g. 10, 564700030112 Sūdėnų k., 565700020057/569570061011 Kluonalių k. Meistrų g. 5, 569570007017/440045994505 Kretingos m. Klaipėdos g. 81, 563400040178 Kretingos m. Marių g. 2, 563400100039 Kretingos m. Klaipėdos g. 78, 440059115972/440059115950/440059115961/569880015012/440015150306 Kretingos m. Šventosios g. 49, 563400080471  Kretingos m. Rotušės a. 18, 440010082158 Darbėnų mstl. Turgaus a. 3A, 440018109828 Darbėnų mstl. Turgaus a. 3, 569080008011 Darbėnų mstl. Turgaus a. 3A, 440010082614 Darbėnų mstl. Laukžemės g. 3, 440004701810 Kūlsodžio k., 569600028011 Kretingos m. Rotušės a. 18, 569460022015 Kretingos m. Kęstučio g. 15, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.569400001016 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 87,  569220005010 Kretingos m. Vilniaus g. 9; 569200013014 Kretingos m. Kęstučio g. 22; 569020009014 Darbėnų mstl. Kretingos g. 2, 569200008015 Kretingos m. Klaipėdos g. 111, 569200011016 Kretingos m. Klaipėdos g. 15, 569270021026 Salantų m. Turgaus a. 10, 440049598990 Kretingos m. Kęstučio g. 37A, 561000030044 Erlėnų k. Salantų g. 36, 440002045270 Gargždelės k., 562000010065 Juodupėnų k. Erlos g. 4, 569000038051/560400100020Darbėnų mstl. Kašučių g. 9, 560100020018 Kalno Grikštų k. 2, 440006830995 Kretingsodžio k.; 440017272590 Vilimiškės k.; 440017272658 Vilimiškės k., 440008465323 Rubulių k.; 440008465278 Rubulių k., 563000030081 Vaineikių k., 561400030047 Mažonų k., 440006457132 Kretingos m. Jazminų g. 4, 440003858517 Kadagyno k., 564400020042 Laivių k., 440018452850 Kretingos m. Klaipėdos g. 161, 440022163295 Vaineikių k. Beržų g. 4, 569180003018 Kretingos m. Palangos g. 4, 440016349083 Kretingos m. Taikos g. 95, 567000010055 Pryšmančių k. Centro g. 1, 440012337616/568900006010 Kretingos m. Kęstučio g. 28, 440007897456/569500050019 Salantų m. M. Valančiaus g. 12, 563400030202 Kretingos m. Jazminų g. 8, 569850017048/563400030125 Kretingos m. Šventosios g. 19, 440015879677 Mažonų k., 440020228391/569640110018 Kretingsodžio k. Sodžiaus g. 21, 569940109019/440001128658 Rubulių k. Rožių g. 10, 440024305780 Kretingos m. Melioratorių g. 4T, 4400417254624561 Kretingos m. Melioratorių g. 4T-2, 561400040048/569590143018 Mančių k. A. Mončio g. 18, 563000010055 Šukės k. Antano Čyžo g. 16, 567000020041 Vydmantų k., 567000050227/569760168012 Vydmantų k. Gintaro g. 58, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs 560400100030/440025193398/440021485341/440052299433/440050803344/440053608945/568900020017/440045429861/440010180815/440020993080/440010407399/562400010119/567000050197/440049763128/440030556900/440010501034/440052894874/440052896036/440006348364/440018390313/569740052017/440049701100/440004832735/440029392207/440053599282/440007170441/440027985762/440050803322/440021186352/440027984532/569390033051/563400060154 Kretingos m.; Kretingos m. M. Daujoto g.; Darbėnų mstl. Laukžemės g. 11C; Kretingos m. Vilniaus g. 12; Kretingos m. Vilniaus g. 8A; Salantų m. Turgaus a. 10; Salantų m. Turgaus a. 15; Kalniškių k. Alanto g. 4; Salantų m. A. Salio g. 5; Darbėnų mstl. Skuodo g. 4-1; Salantų m. Žemaitės g. 25;Kretingos r. sav. Kretingos m. Savanorių g. 29A;Kretingos r. sav. Kretingos m.; Kretingos r. sav. Kretingos m. J. Jablonskio g. 33A; Salantų m. M. Valančiaus g. 5; Kretingos m.; Kretingos r. sav teritorija; Salantų m. M. Valančiaus g. 5; Salantų m. A. Salio g. 4; Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 87; Salantų m. M. Valančiaus g. 13A; Kretingos m. Savanorių g. 23A; Kretingos m.; Salantų m. Salantos g. 4;Kretingos m. Vilniaus g. 19A; Darbėnų mstl. Skuodo g. 4; Kretingos m. J. Pabrėžos g. 1A; Kretingos m. Mėguvos g. 2; Kretingos m. Kęstučio g. 29; Kretingos m. Topolių aklg.; Kretingos r. sav. teritorija; Salantų m. Žemaitės g. 25; Darbėnų mstl. Turgaus a. 4A; Kretingos m.; Baublių k.; Darbėnų mstl. Laukžemės g. 1;Lubių k. Beržų g. 9; Vydmantų k. Mokyklos g. 4; Kartenos mstl. Mokyklos g. 12A; Kretingos m. Žemaitės al. 4C; Kretingos m. Vilniaus g. 2B; Kretingos m.; Kretingos m.; Kretingos m. Kęstučio g. 31A; Kretingos m. Klaipėdos g. 62; Kretingos m. Vilniaus g. 8; Salantų m. P. Kalendos g. 1; Rūdaičių k. Mokyklos g. 25; Kretingos m.;, Kretingos r. sav. teritorija; Kretingos m. Vilniaus g. 9; Padvarių k. Žemaičių g. 1; Kretingos m.; Kretingos m.; Padvarių k. Salantų g. 1; Kretingos m. Vilniaus g. 12; Kretingos m. Žemaitės al. 1, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440021839352 Salantų m. Taikos g. 5A, 440050803333 Kretingos m., 440050805639 Kretingos m. Transporto g., 440020347017 Kretingos m. Vilniaus g. 8, 566700020002 Senosios Įpilties k. Kurto Skroblio g. 1, 440008465701 Kretingos m. Vilniaus g. 2B, 440046587946 Kretingos m. Akmenės g., 563400100039 Kretingos m. Klaipėdos g. 78, 440007897456/569500050019 Salantų m. M. Valančiaus g. 12, 566400010050/569140009016 Salantų m. Padvaralio g. 4; 563400030125/569850017048 Kretingos m. Šventosios g. 19, 440008876297 Bajoralių k., 440027370963 Kretingos m. Klaipėdos g. 129A, 569870470014/560400090038 Darbėnų mstl. Laukžemės g. 15, 563400040135/569590009010 Kretingos m. Klaipėdos g. 89, 569250024014 Salantų m. Laivių g. 12, 567000050027/569600147013 Vydmantų k. Gintaro g. 22; 563400080471 Kretingos m. Rotušės a. 18, 566700030072 Naujosios Įpilties k., 565700030023 Kluonalių k. Taikos g. 115, 569690130011/440005575942 Lazdininkų k. Joskaudų g. 10, 561700020064 Jokūbavo k. Raguviškių g. 6, 440017867964 Kretingos m. J. Jablonskio g. 36, 440009007026 Kretingos m. Kęstučio g. 15, 563400060227 Kretingos m. Žemaitės al. 13, 563400030153 Kretingos m. Šventosios g. 52, 5697101160130004 Jokūbavo k. Klaipėdos g. 3-4, 440008233138 Jokūbavo k. Klaipėdos g. 3, 564000050025 Kūlsodžio k. 1, 563000030081 Vaineikių k., 440016102717 Plokščių k., 560400100010 Darbėnų mstl. Smėlio g. 1A,, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440002995711/440002995900 Vilimiškės k.; 561400040017 Mančių k., 569300026017 Kretingos m. Vilniaus g. 21, 440001128658/569940109019 Rubulių k. Rožių g. 10; 560400100006 Darbėnų mstl. Kretingos g. 14, 560400100001 Darbėnų mstl., 569890035018 Pryšmančių k. Kretingos g. 13, 569520002195/440029748012 Kretingos m. Klaipėdos g. 39, 440008466153 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 161, 440004603696 Kiauleikių k. Beržų g. 27, 440021485341 Kretingos m. Mėguvos g. 2, 567400020057 Žvainių k., 440010087999  Dimitravo k., 440026465610 Kretingos m. Kęstučio g. 62; 4400390967471138 Kretingos m. Kęstučio g. 62-2, 566400010048/568800026010 Salantų m. Žemaitės g. 6, 440003858517 Kadagyno k.,  569610029013/563400080320 Kretingos m. Kęstučio g. 68, 440001772496 Naujosios Įpilties k., 440049598990 Kretingos m. Kęstučio g. 37A, 560100020018 Kalno Grikštų k. 2, 563400080038 Kretingos m. Melioratorių g. 6A, 440021151444 Tarvydų k. Dimitravo g. 3, 567000050047/569700108018 Vydmantų k. Gintaro g. 50, 567000050148 Vydmantų k. Gintaro g. 1 7, 440047524216 Kretingos m.; 440047518063 Kretingos m.; 440046045334 Kretingsodžio k., 566400010106 Salantų m. Žemaitės g. 12, 560100020018 Kalno Grikštų k. 2, 569380013010/563400040156 Kretingos m. Klaipėdos g. 24, 569570060014/440018132960 Kluonalių k. Taikos g. 117;566700030050 Benaičių k., 563400040289 Kretingos m. Klaipėdos g. 73A, 567000050059 Vydmantų k. Gintaro g. 57, 569660041018/440011430280 Grūšlaukės k. Peldžių g. 1; 440015150306/569880015012 Kretingos m. Šventosios g. 49; 560400120287 Daubėnų k. Eglių g. 42, 440017885819/569710008016 Kretingos m. J. Jablonskio g. 39, 440001718636 Naujosios Įpilties k., 564700020047 Laukžemės k. Ilgoji g. 9, 440009010046 Kretingos m. Šventosios g., 567000050047/569700108018 Vydmantų k. Gintaro g. 50, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.440021067007 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 87, 566400010106/569770051011 Salantų m. Žemaitės g. 12, 567000050080 Vydmantų k. Šiaulių pl. 40, 560400100084/568900029017 Darbėnų mstl. Vaineikių g. 15;440052446372/569570079019 Padvarių k. Salantų g. 21, 569570006014/440010176479 Kretingos m. Klaipėdos g. 54, 568900029017/560400100084 Darbėnų mstl. Vaineikių g. 15, 564000010129 Kūlupėnų k. Liepų g. 2, 560400120325 Daubėnų k. Miško g. 2,560400120315 Daubėnų k. Eglių g. 30, 563000080015 Genčų Medsėdžių k., 440008163964 Kretingos r. sav. Darbėnų mstl., 561400020035/569350075013 Grūšlaukės k. Darbėnų g. 60, 440045994505 Kretingos m. Klaipėdos g. 81, 563400030153/569800030015 Kretingos m. Šventosios g. 52;565400010048 Klibių k., 440009545864/569580057014 Kretingos m. Žemaitės al. 15;440007867092/569250039013 Salantų m. M. Valančiaus g. 6; 440008340649 Parąžės k., 440045145480 Padvarių k. Darbėnų pl. 31, 440043405614 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 7, 440008466153 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 161, 440021730792 Laukžemės k., 566700010007 Lendimų k. 8, 569340053010/561400010087 Grūšlaukės k. Klebonijos g. 2; 569300026017/440009013349 Kretingos m. Vilniaus g. 21; 440022656757 Vydmantų k. Pušų g., 440000779906 Kretingos m. Bangų g. 5, 567000020041 Vydmantų k., 440017869415 Pryšmančių k. Centro g. 2, 566400010076 Salantų m. Žemaitės g. 8, 561000030044 Erlėnų k. Salantų g. 36, 560100050070 Budrių k., 562700070088 Kartenos mstl. Kretingos g. 3, 440002472393/569810019013 Kretingos m. Šventosios g. 25, 566000070088 Žibininkų k. Liepų g. 27, 561400070015 Pemperių k., 569590131016 Vydmantų k. Palangos pl. 2,569570006014/440010176479 Kretingos m. Klaipėdos g. 54, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.563400080179 Kretingos m. Kęstučio g. 4, 440051125325 Kretingos m. J. Šimkaus g. 39, 565700030101 Rubulių k., 563000080015 Genčų Medsėdžių k.; 563000020031 Kašučių k., 569660041018/440011430280 Grūšlaukės k. Peldžių g. 1; 569140009016/566400010050 Salantų m. Padvaralio g. 4; 440024774534 Juodupėnų k., 560400100447 Daubėnų k. Eglių g. 2, 563000030068 Vaineikių k., 440012435782 Kretingos m. Klaipėdos g. 115, 440007296196 Raguviškių k. Lanko g. 6, 567000050028/569610127014 Vydmantų k. Gintaro g. 26, 563000030068 Vaineikių k., 569710194011/563000010128 Šukės k. Antano Čyžo g. 20; 5695800940190002 Kalnalio k. Motiejaus Valančiaus g. 30-3, 569930156015/440004808419 Darbėnų mstl. Turgaus a. 14; 561400030047 Mažonų k., 569000084011/440020826215 Kalnalio k. Motiejaus Valančiaus g. 4;  566400010126/569740074015 Salantų m. Žemaitės g. 24; 562700070088 Kartenos mstl. Kretingos g. 3, 569570079019 Padvarių k. Salantų g. 21, 440007296196 Raguviškių k. Lanko g. 6, 561700020016 Jokūbavo k., 440001718547 Naujosios Įpilties k., 440007296196 Raguviškių k. Lanko g. 6, 563400030202 Kretingos m. Jazminų g. 8, 563400060117 Kretingos m. Rožyno g. 2, 440005198356 Nausėdų k., 440030112577 Kretingos m. I. J. Masalskio g. 14, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.563400030231/440004618835 Kretingos m. Šventosios g. 55, 63400080223/569360011018 Kretingos m. Kęstučio g. 12, 562700050068 Kartenos mstl., 440020979060 Kretingos m. Savanorių g. 69, 563400080238/569800014022 Kretingos m. Melioratorių g. 27, 569700019016/440000453243 Kretingos m. Kęstučio g. 64, 440005198356 Nausėdų k., 440007684826 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 111, 565000040023 Bargalio k., 568990006019/560400100034 Darbėnų mstl. Turgaus a. 8, 440028620495 Vydmantų k. Žibalės g. 1K, 440048137482 Vydmantų k. Žibalės g. 1J, 440017869415 Pryšmančių k. Centro g. 2, 440009364369 Kretingos m., 440006457132 Kretingos m. Jazminų g. 4, 4400426865882507 Salantų m. Šermukšnių g. 4-4, 566400010081 Salantų m. Šermukšnių g. 4, 440020835525 Tintelių k., 563400040085/569350023015 Kretingos m. Klaipėdos g. 13, 567400020226 Gedgaudžių k. 3, 561400070015 Pemperių k., 440016349194 Kretingos m. Taikos g. 101, 440024305780 Kretingos m. Melioratorių g. 4T, 4400417254594560 Kretingos m. Melioratorių g. 4T-1, 569260040017/560400100086/560400100086 Darbėnų mstl. Salantų g. 9, 563400100033/569890004012 Kretingos m. Klaipėdos g. 131B, 563400080409 Kretingos m. J. Jablonskio g. 6,  562700070088 Kartenos mstl. Kretingos g. 3, 56340007034 Kretingos m. Medžiotojų aklg. 5, 560100050027 Nausodžio k., 566000070033 Žibininkų k. Liepų g. 7, 440018390313 Kretingos m. Klaipėdos g. 62, 440005758621 Kretingos m. Palangos g. 8, 560400100107/569740087014 Darbėnų mstl. Skuodo g. 34, 569870048010/563400080226 Kretingos m. Taikos g. 87, 569350054012/440005862384 Darbėnų mstl. Turgaus a. 4, 566400010106/569770051011 Salantų m. Žemaitės g. 12, 560400100084/568900029017 Darbėnų mstl. Vaineikių g. 15, 440004778874/569740012010 Kretingos m. J. Jablonskio g. 67, 569370014014/440001059018 Kretingos m. Kęstučio g. 46, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.440019892796 Kretingos m. Gluosnių g. 10, 569560046011/566000060092 Rūdaičių k. Mokyklos g. 34, 440005436380 Parąžės k., 440024305780 Kretingos m. Melioratorių g. 4T, 4400417254594560 Kretingos m. Melioratorių g. 4T-1, 560100020115 Baublių k. Laukų g. 2, 569690103014 Salantų m. A. Salio g. 14, 560100020093 Baublių k. Minijos g. 26, 440017869415 Pryšmančių k. Centro g. 2, 563400040086/569390009068/440019761785  Kretingos m. Klaipėdos g. 37, 566400010138/569820042015 Salantų m. Žemaitės g. 2A, 565700070007. Būdviečių k., 566000070088 Žibininkų k. Liepų g. 27, 563400080179 Kretingos m. Kęstučio g. 4, 566000070075 Žibininkų k. Liepų g. 12,566000070088 Žibininkų k. Liepų g. 27, 440023916352 Salantų m. Erlos g. 4, 569120001018/563400030081 Kretingos m. J. Basanavičiaus g. 101, 440023267052 Kretingos m. Melioratorių g. 4N, 440015810703/569260003012 Kretingos m. Klaipėdos g. 11, 440027270624 Rūdaičių k. Mokyklos g. 40, 563400040085/569350023015 Kretingos m. Klaipėdos g. 13, 562700070088 Kartenos mstl. Kretingos g. 3, 569730184013/56700005000 Vydmantų k. Gintaro g. 37, 440005141148 Kretingos m., 568700002014 Kretingos m. Kęstučio g. 44, 563400080476 Kretingos m. Kauno g. 16, 569690012018/563400070177 Kretingos m. J. Jablonskio g. 38, 440003198967 Kretingos m. Klaipėdos g. 111, 566400010067 Salantų m. Žemaitės g. 51, 440010087999 Dimitravo k., 440000453200 Kretingos m. Klaipėdos g. 53A, 440046481056/563400060127 Kretingos m. Rožyno g. 3, 563400060158/569640042017 Kretingos m. Žemaitės al. 21, 569870004014/440007629278 Kretingos m. Melioratorių g. 45, 562700070088 Kartenos mstl. Kretingos g. 3, 440030110228/440030110528 Kretingos m., 563400060104/569920026015 Kretingos m. Žemaitės al. 31A, 560400090018/569690110019 Darbėnų mstl. Laukžemės g. 21, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.569100036017/440001467312 Salantų m. Žemaitės g. 30, 560400100016/569310032018 Darbėnų mstl. Skuodo g. 24, 440020979060 Kretingos m. Savanorių g. 69, 440012865464 Kretingos m. Klaipėdos g. 129C, 569690086014/560400030099 Joskaudų k. Vlado Jurgučio g. 8, 569920039014/440019405422 Kretingos m. Vilniaus g. 29A, 440008590606 Gaudučių k., 564000010093/569240013010 Kūlupėnų k. Stoties g. 16, 440046481056/563400060127 Kretingos m. Rožyno g. 3, 569640042017/563400060158 Kretingos m. Žemaitės al. 21, 440056153403 Kretingos m. Melioratorių g. 4K K1, 440056153414 Kretingos m. Melioratorių g. 4K K2, 440023617963 Kretingos m. Melioratorių g. 4K, 563000050084 Akmenalių k., 569330010018/440006686148 Kretingos m. Vytauto g. 108, 440052122271 Kretingos m. Klaipėdos g. 44, 563000040022 Latvelių k., 440021218246 Darbėnų mstl. Laukžemės g. 10, 5697202040110003 Darbėnų mstl. Laukžemės g. 10-4, 569610076014/440055858907/440024189956 Vydmantų k. Palangos pl. 6,440027270624 Rūdaičių k. Mokyklos g. 40, 569690009013/563400080071 Kretingos m. J. Jablonskio g. 18,440026057249 Kretingos m. Diemedžio aklg. 10, 566700030072 Naujosios Įpilties k., 560100010081 Baublių k. Minijos g. 33, 568800033015/567000010163 Pryšmančių k. Kretingos g. 3, 561700020075/569650046010 Jokūbavo k. Klaipėdos g. 23, 440020866666 Kretingos m. Melioratorių g. 4F, 440012382711 Kretingos m. Kęstučio g. 25, 569940018011/440056329510/563400070200 Kretingos m. J. Jablonskio g. 50, 440021011720/569300009016 Kretingos m. Klaipėdos g. 30, 440006830995 Kretingsodžio k., 569620010013/440004427976 Kretingos m. J. Jablonskio g. 12, 569350011013/563400040176 Kretingos m. Klaipėdos g. 18, 440050425171/569640047014 Salantų m. Žemaitės g. 56, 440004096739/569540002017 Kretingos m. Klaipėdos g. 63, 440027370963 Kretingos m. Klaipėdos g. 129A,565700030023 Kluonalių k. Taikos g. 115, 563000010103 Šukės k. Liepų g. 2, 564000010132/564000010131 Kūlupėnų k. Stoties g. 32, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 3-161patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kretingos rajono savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr.440023461281 Kretingos m. Melioratorių g. 4J; 565700030101 Rubulių k., 440031116728 Salantų m. Vilniaus g. 18, 569220007016/440003330436 Salantų m. J. Janonio g. 4, 440004428784/569250029017 Salantų m. Žemaitės g. 16, 565400010048 Klibių k., 563400100039 Kretingos m. Klaipėdos g. 78, 440016091524/567000050019 Kiauleikių k. Beržų g. 2, 440008389320 Kretingos m. Tiekėjų g. 2D, 440009972721 Šatilgalio k., 440037377750Kretingos m. Jazminų g. 6,  566000030110 Kretingsodžio k. Sodžiaus g. 1D, 440000890808/569270022012 Salantų m. Turgaus a. 13, 563400040085/569350023015 Kretingos m. Klaipėdos g. 13, 566400010133 Salantų m. Taikos g. 23, 440004778874/569740012010 Kretingos m. J. Jablonskio g. 67, 569690110019/560400090018 Darbėnų mstl. Laukžemės g. 21, 440017869415 Pryšmančių k. Centro g. 2, 440038893586 Vydmantų k. Gintaro g. 20,  567000010024 Pryšmančių k., 440010454089 Tarvydų k., 440016266434 Kretingsodžio k., 566000010090 Tarvydų k., 567000010019 Pryšmančių k., 440003849594 Ankštakių k., 440004427976/569620010013 Kretingos m. J. Jablonskio g. 12, 563400080238/569800014022 Kretingos m. Melioratorių g. 27, 569380037014/440003340276 Kretingos m. Vilniaus g. 1, 563400080226/569870048010 Kretingos m. Taikos g. 87, 563400080081/569350016010 Kretingos m. Kęstučio g. 13, 566400010031 Salantų m. Salantos g. 3, 566400010056 Salantų m. Žudgalio g. 1, 5699300540140001 Kretingos m. Šventosios g. 1A-4, 5699300540140002 Kretingos m. Šventosios g. 1A-3, 440037377750 Kretingos m. Jazminų g. 6, 565700030080 Kluonalių k. Vytauto g. 130, 560400120319 Daubėnų k. Eglių g. 22, 440009989918 Daubėnų k. Eglių g. 20,  440055858907/440024189956|/569610076014 Vydmantų k. Palangos pl. 6, 563400080081 Kretingos m. Kęstučio g. 13, 440031053666 Vydmantų k. Saulėtekio g. 22, 440053605375/440030110842 Kretingos m. Žemaitės al. 37, 440012337616/568900006010 Kretingos m. Kęstučio g. 28, 440005141148 Kretingos m., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjeApsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt) (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

 


2023-06-05 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Jurijaus Liubenko, mirusio 2023-04-24, testamentas.

 


Informuojame visuomenę apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje detalųjį planą. 

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje: K-VT-25-22-1012.

Planavimo organizatorius:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai:fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas:MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas:Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.
lapkričio 17 d. įsakymas Nr. A1-1806.

Planavimo tikslai:optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pertvarkyti žemės sklypą, žemės sklypo padalinimas teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 ,,Dėl gyvenamųjų kvartalų projektų patvirtinimo“ 1.2 punktu, koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje.

Planavimo darbų programapatvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022-11-25 Nr. (4.1 E) A1-1849.

Koncepcija patvirtinta 2023-05-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštuDėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje koncepcijos“ Nr. (8.6 E) D3-1807.

Su projektu galima susipažinti nuo 2023-06-05 iki 2023-06-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose, iš anksto susitarus. Informacija suteikiama ir parašius el. paštu: [email protected], ar paskambinus tel. Nr. +370 683 80514. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8 460 48708, el. paštas: [email protected].

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-12 iki 2023-06-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2023-06-20, 15 val. Palangos miesto savivaldybės
patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8 460 48705, faks. 8 460 40217, el. paštas: [email protected]; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. 

 


Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą UAB „EMP Recycling“ atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir laikymo veiklai, adresu V. Krėvės pr. 120, Kaunas

1. Ūkinės veiklos organizatorius: EMP Recycling, UAB, Galinės g. 7, Galinė, LT-14247 Vilniaus r., tel. 1806, el. p. – [email protected].

2. PVSV ataskaitos rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108, Vilnius, tel. (8 5) 2107210, el. p. [email protected].

3. Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): EMP Recycling, UAB, atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir laikymo veikla, adresu V. Krėvės pr. 120, Kaunas.

4. Trumpas veiklos aprašymas: vykdoma ūkinė veikla susijusi su atliekų surinkimu, pradiniu apdorojimu, paruošimu pakartotinai naudoti ir laikymu, vykdomai veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonų ribos.

5. PVSV ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023-06-02iki 2023-06-19 (imtinai) Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų sen. patalpose (T. Masiulio g. 10, LT-52372 Kaunas), darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), Nomine Consult,UAB, būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius), darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį 8.30- 17.30 val., penktadienį 8.30-17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00 val.). PVSV ataskaita skelbiama ir Nomine Consult,UAB, interneto svetainėje: https://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2023/05/EMP_KAUNAS_Krv_.pdf

6. Viešas visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2023 m. birželio 19 d. 17.00 val. Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų sen. administracinėse patalpose (T. Masiulio g. 10, LT-52372 Kaunas).

7. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo visuomenės pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: Nomine Consult, UAB, raštu, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius arba el. paštu [email protected].

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85) 2124098, el. p. [email protected].

 


PAKARTOTINAI INFORMUOJAME APIE PARENGTUS TERITORIJOS TARP LVOVO, GIEDRAIČIŲ IR KROKUVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS, PRITARIMĄ KONCEPCIJAI IR PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV). Planavimo organizatorius – Vilniaus m. saviv. administracijos direktorius 2021-04-19 raštu Nr. 30-1028/21 pritarė teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo (TPD Nr. K-VT-13-20-587) koncepcijai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2021-08-12 priėmė galutinį sprendimą Nr. A51-71858/21(2.15.1.21E-VMA), kad Teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių keitimo (TPD Nr. K-VT-13-20-374) sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas. Planuojama teritorija, plotas:apie 1,17 ha ploto teritorija, kurią sudaro žemės sklypas Lvivo g. 25, kadastro Nr. 0101/0032:765, ir gretima valstybinės žemės teritorija Lvivo ir Krokuvos gatvių koridoriuose, Šnipiškių sen., Vilniuje. Detaliojo plano rengimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020-10-02 įsakymas Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“, 2023-01-11 įsakymas Nr. A30-130/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-02 įsakymo Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ keitimo“, tikslinantis planavimo uždavinius, 2023-02-20 įsakymas Nr. A30-673/23 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-10-02 įsakymo Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“, tikslinančio planuojamos teritorijos ribas ir plotą; Planavimo darbų programa, 2023-03-10 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-38/23. Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-452 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054759, senas Nr. 1440) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų, nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas. Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, el. p. [email protected]; Teritorijų planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. (85)2197913, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: Eastnine 3Bures-1-2 UAB, į. k 303294745, Lvivo g. 25 - 701, 08105 Vilnius, www.eastnine.com, el. p. [email protected], tel. (85)2681808. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, Maironio g. 11, 01125 Vilnius, el. p. [email protected], tel. (85)2611115. Informaciją teikia projekto vadovė D. Sabaliauskienė, el. p. [email protected]  V. Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento rengėjas: MB „Aplinkos ekspertų grupė“, į. k. 304567093, Neužmirštuolių g. 7-1, 04123 Vilnius. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Suparengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija)nuo 2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. birželio 23 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85)2611115, el. p. [email protected], [email protected]. Su planavimo organizatoriaus pritarimu detaliojo plano koncepcijai, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir planavimo organizatoriausgalutiniu sprendimu ir motyvais neatlikti teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) galima susipažinti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587). Susipažinti su visa kita planavimo medžiaga galima projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected], [email protected]. Viešas svarstymas vyks 2023 m. birželio 26 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 875 0594 8229, slaptažodis: 562242): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMod-yhqjMoGN3UyfHO0V6UsO6nM8RRjiJH. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą UAB „EMP Recycling“ atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir laikymo veiklai, adresu Šilutės pl. 21, Klaipėda

1. Ūkinės veiklos organizatorius: EMP Recycling, UAB, Galinės g. 7, Galinė, LT-14247 Vilniaus r., tel. 1806, el. p. – [email protected].

2. PVSV ataskaitos rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108, Vilnius, tel. (8 5) 2107210, el. p. [email protected].

3. Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): EMP Recycling, UAB, atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir laikymo veikla, adresu Šilutės pl. 21, Klaipėda.

4. Trumpas veiklos aprašymas: vykdoma ūkinė veikla susijusi su atliekų surinkimu, pradiniu apdorojimu, paruošimu pakartotinai naudoti ir laikymu, vykdomai veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonų ribos.

5. PVSV ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023-06-05iki 2023-06-28 (imtinai) Klaipėdos miesto savivaldybės patalpose (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda), darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), Nomine Consult,UAB, būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius), darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį 8.30- 17.30 val., penktadienį 8.30-17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00 val.). PVSV ataskaita skelbiama ir Nomine Consult,UAB, interneto svetainėje: https://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2023/05/EMP-KLAIPDA-2023-05-22.pdf

6. Viešas visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2023 m. birželio 28 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracinėse patalpose, Tarybos posėdžių salėje 3a. (Liepų g. 11, 91502 Klaipėda). 

7. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo visuomenės pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: Nomine Consult, UAB, raštu, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius arba el. paštu [email protected].

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85) 2124098, el. p. [email protected].

 


Atgal