VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2016-04-04
Dar ne taip seniai spauda mirgėjo tokiomis antraštėmis: “Emocinio intelekto ugdymas Lietuvos mokyklose išaugins laimingą kartą“; “Emocinis intelektas švietimo sistemoje“; “Lietuvos bei užsienio ekspertai dalinosi (Seime) patirtimi įgyvendinant emocinio intelekto programas ugdymo įstaigose...“ ir t. t. Plačiau
2016-04-01
Žinia, kad baugu, kai žiniasklaida vis pagąsdina, jog žmonija septynmyliais žingsniais lekia į prarają, kitaip sakant – į susinaikinimą. Ko gi ji ten taip skuba? Matyt, ją ten kipšas veda ir – ne kitaip Plačiau
2016-03-25
Mes visi skubame, lekiame. Mūsų tikras emocijas pakeičia veidukai socialiniuose tinkluose, o laiką bendravimui ir nuoširdžiam pabuvimui kartu - atima šiuolaikinės technologijos. Oslo universiteto Technologijos, inovacijų ir kultūros centro socialinės antropologijos profesorius, Thomas Hyllandas Eriksenas teigia, kad lėtas laikas tampa vis didesne prabanga šiame informacijos amžiuje. Tad, kaip sustabdyti nors akimirką, kad per šias šv. Velykas drauge su šeima galėtumėte niekur neskubėti, pasišnekučiuoti iki soties ir dalytis geromis emocijomis? Plačiau
2016-03-21
Žirmūnai – gražūs visais metų laikais, čia galima rasti kur pasivaikščioti atokiau nuo miesto transporto triukšmo ir užteršto oro. Plačiau
2016-03-19
Eurovizijos atrankos konkurso dalyvių vertinimo komisijos sudėtis kėlė abejonių. Tokių patyrusių komisijos narių kaip garsi operos dainininkė N. Kazlaus galėjo būti daugiau Plačiau
2016-03-19
Kiekvienas iš mūsų yra  išsaugojęs, gal net ir užrašęs savo dienoraštyje įspūdžius, neišdylančius iš atminties apie susitikimus, regėtus įvykius, kuriuose žmonės, įveikusieji, paprastai tariant, ugnį ir vandenį, nesigiria, nedemonstruoja savo pranašumo prieš kitus, bet daugelį privertė susimąstyti, jog turime reikliau pažvelgti į kiekvieną kliūtį. Plačiau
2016-03-10
Masinis lietuvių bėgimas iš šalies, kaip ir bėgimas į alkoholizmą, savižudišką elgesį ir kitas narkomanijas (seksą be meilės, sėkmės bet kuria kaina, nužudant savo biznio partnerius, svaigulį, svaiginimąsi valdžia ir pan.), kelia jai egzistencinę grėsmę. Susidaro įspūdis, kad toks elgesys (angl. escapism) susijęs su dominuojančios politinės klasės vidaus real politik, kurios tikslas – stiprinti baudžiavinį kapitalizmą (angl. bastard capitalism). Plačiau
2016-03-01
Šeši iš dešimties Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, rodo bendrovės "Baltijos tyrimai" atliktos apklausos duomenys. Plačiau
2016-03-01
Atrodo, kad jau visiems amžiams į praeitį nuslinko tas metas, kai žmonės susirašinėjo laiškais, kaip svarbia tarpusavio bendravimo priemone. Plačiau
2016-03-01
Gerai prisimenu tarybinius laikus. Kovoti už teisingumą buvo nė kiekne lengviau, negu dabar Plačiau
2016-02-22
EQ reklama skelbia: ,,Po šių mokymų tu: įgysi visiškai kitą suvokimą apie žmogų ir jo galimybes. Tai tau padės žymiai aiškiau orientuotis gyvenime, suvokti save ir vidinį pasaulį, savo norus ir savo stipriąsias puses bei įgysi dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis (ne Dievu). Plačiau
2016-02-22
Lietuviška dvasia kaip podukra ar kokia kampininkė lietuvio namuose turėjo užpečkyje glaustis, tirtėti nuo baisių grasinimų, o dabar dar bus deginama su iki raudonumo įkaitinta geležimi Plačiau
2016-02-22
Kai negerbiama gimtoji kalba, o sudarkius savo asmeninį gyvenimą dėl to keikiama ir kaltinama tėvynė, kai pasileidžiam bėgti nuo problemų ir neįmanoma ar sunkiau jas spręsti, sunku tikėtis, kad kvietkelis sužydės naujoje kartoje ir dar svetimoje šalyje. Plačiau
2016-02-22
Nei vienas žmogus neapsaugotas nuo ligų, toks jau gyvenimas, o susirgę kreipiamės į vaistininkus arba į šeimos gydytojus receptų. Plačiau
2016-02-20
Ponas gal gi ne klasikinis rasistas, bet nepasinaudojo proga patylėti ir paslėpti savo pasidygėjimą „Tiny Lithuania“. Tuo geriau, nes ta tiesa, kurią pasakė apie Latviją, tinka ir Lietuvai Plačiau
2016-02-20
O gal todėl nepajėgia, kad nenori, nežino jų papročių, nemėgsta geltonu takeliu gimtinės laukais pėdinančios lietuvybės, niekam negrasinančios, o tik saugojančios savuosius su savo spalvų spektru, kurį priešiškai nusiteikusiems nelengva iškreipti ir žmones paversti kitokiais. Plačiau
2016-02-20
Per pralėkusius dešimtmečius daugybę laisvesnių valandėlių skyriau gražiausių iš Dievo sukurtos augmenijos – medžių stebėjimui. Kaip mano apmąstymai evoliucionavo, gerb. skaitytojai supras iš žemiau pateiktų faktų. Plačiau
2016-02-16
Stirnabalė berniukui nedavė ramybės: jeigu stirnų bala, tai kur dėjosi tos stirnos, jeigu jų nė vienos nesimato Plačiau
2016-02-08
Sena mūsų liga: „O ką pasakys kiti?“ Tokie balsai pasigirdo, ginčijantis, kaip turėtume pasuose rašyti pavardes Plačiau
2016-02-08
Savotiškas šiandienos gyvenimas: trypiama viskas, kas gali būti sutrypta (visur ir kiekviena pasitaikiusia proga), t. y. žmogus nebegali nuo kitų žvilgsnių, o dažniau – liežuvių nei pabėgti, nei pasislėpti. Gyveni lyg zooparke: visi viską mato, viską nori sužinoti apie visus – jokio privatumo! Plačiau