VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

12 06. Šiuolaikinė misterija apie ministeriją

 „Pajuokos bijo net ir tas, kurs nieko nebijo“(N. Gogolis)

Arvydas Puodžiukas,

Klerkas ministerijos,

Nesivargindamas siunčia

Mums tą pačią rašliavą

(Padėtį paaštrina).

Vis bukai kartojasi:

Gali, gali, galima,

Lyg plokštelei užsikirtus,

Vietoje „privaloma“.

Taip, tikrai privaloma

Dešimtoje klasėje

Skirti aštuoniolika

Pamokų istorijai

Mūsų partizanų

Pagal N(en) Gaškaitės

Knygą lyg romaną.

Nes verti kovotojai

Sąmonėj jaunimo

Švento atminimo.

Treti metai prašome

Pamokų privalomų

(Kaip visų dalykų)

Klerkų ministerijos.

Bet kandynas biurokratų,

Nepažįstantis sarmatos,

Ginasi isteriškai.

Nepavargsta suktas protas

Ginti šiltą vietą...

Nors vaidina patriotus,

Jie - homosovietikus.

Tikras to įrodymas -

Liudo Giros biustas

Priešais ministeriją.

Jo saulutė stalininė

Klerkams dar vis žėri.

Intuicija jiems kužda:

Laisvės kovos - sąžinės

Pavojingas užkratas

Jaunimėlio sąžinei.

Kalti pinigą gali

Kad ir svetimoj šaly…

Ko gali dar trokšti?

Kuo daugiau idealistų

Tuo sunkiau bus vogti.

Ne, nevogti (per gruboka),

Apskritai gyventi

Kaip ir dera visagalei

Biurokratų genčiai.

V(vė) Bacys, viceministras...

Mums atsakymų suktų

Ir apgaulių jis magistras.

Jakimaičiui, saldžiakalbiui,

Tremtiniai nė motais:

Įsitikinom: nors jaunas,

Bet suktai galvotas.

Steponavičius, ministras,

Išvaizdus vyriokas,

Tiktai vienas trūkumėlis:

Mąsto kaip stribokas.

Pagarsėjo šis žmogelis

Išmintim mankurtine:

Kelt trispalves per šventes

Visiškai nebūtina.

Kazlavickas, tarpininkas,

Žino vieną tiesą,

Biurokratiniam kandynui

Savo ranką tiesia.

Partizanai, tremtiniai

Jam tik nulio vietoj.

Taip išauklėjo žmogutį

Aplinka sovietų.

Nebijojo partizanai

Priešų automatų...

Ar bijosime mes, broliai,

Irštvos biurokratų?

Antipatriotinė Švietimo ministerijos biurokratų pozicija, šėtoniškas nenoras įvykdyti lengvai įvykdomą tūkstančių politinių kalinių, tremtinių, Laisvės kovų dalyvių reikalavimą aštuoniolikos privalomų Pasipriešinimo istorijos pamokų dešimtoje klasėje silpnina priešrinkiminę valdančiosios Seimo daugumos poziciją.

Partizanų atstovas - V. Masikonis

Marijampolės Tauro partizanų muziejaus, LPKTB atstovas - A.Lelešius

Vilniaus Sąjūdžio atstovas - L. Kerosierius

LPKTS atstovė - D. Karkienė

Atgal