VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

11.16. Paminėtas 1932-33 m. Ukrainoje vykdytas Holodomoras

Ukrainos Ambasada Lietuvos Respublikoje kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru bei Vilniaus ukrainiečių bendrija organizavo Tarptautinės akcijos „UŽDEKIME ATMINTIES ŽVAKĘ" 1932-33 m. Holodomoro Ukrainoje 85-ųjų metinių žudynių paminėjimą prie tremtinių paminklo Vilniuje.

Ukrainiečių genocido minėjimą pradėjo Ukrainos Vyskupas Vasil Tučiapec, o jam maldoje, susikaupime ir palaiminime patarnavo kunigai iš Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos, Lenkijos. Maldoje ir palaiminime buvo paminėtos bolševizmo aukos Ukrainoje.

Atvykę moksleiviai iš Ukrainos perskaitė 80 nužudytų vaikų pavardes.

Tokie renginiai vyksta daugybėje Pasaulio valstybių.

Kalbėjusieji priminė apie 10 milijonų ukrainiečių numarintų badu derlingiausioje valstybėje. Buvo kviečiami kovoti, kad tai niekada nepasikartotų, buvo reikalaujama, kad Rusija išvestų kariuomenę iš Ukrainos ir atlygintų padarytą žalą.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad Ukraina yra Europos apsaugos bastijonas nuo galimų antpuolių iš šiaurės ir rytų.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, sąjūdininkai, Laisvės kovotojai.

Atgal