VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

07.10. Vedė į tautos sunykimą. Tai neturi pasikartoti

Vaclovas Volkus

 

Viena iš pamatinių demokratinės valstybės piliečių vertybių – tai jų teisė žinoti, kaip valstybės reikalais rūpinamasi, kaip sprendžiami valstybės vadovų aukščiausiojo ešelono teisme, ministrų kabinete, teisėsaugoje reikalai, kaip racionaliai ir atsakingai panaudojami mokesčių mokėtojų ir iš Europos Sąjungos gaunami pinigai.

Nuo Seimo, ministrų kabineto, samdomų per 50 tūkstančių valstybės tarnautojų priklauso žmonių gerovė, jų likimai, tautos ateitis. Kitaip gali būti prarasti ne tik žmonės, bet nulemtas ir valstybės likimas. Senovės graikų išminčius Sokratas apie likimą yra pasakęs, kad likimas visada lieka išmintingųjų pusėje.

Kur tie mūsų dabarties išmintingieji vedliai? Visais laikais jų buvo arba mažai buvo. Vieni jų paveldėjo Lietuvą  iš 1918-19 metų Rusijos - carų užguitą, okupantų apiplėštą krašto ūkį su mažaraščiais, rudenį ir pavasarį neišvažiuojamais, purvinais keliais, kiti – su tūkstančiais hektarų išdrenuotų, sukultūrintų laukų, su visomis sąlygomis vystyti ne tik žemės ūkio produktų gamybą, bet ir pretenduojantį į pramoninį kraštą.

Būdamas daugelio dešimtmečių savo valstybės likimo raidos įvykių liudininkas, stebėdamas  jos vadovų vaidmenį šimtmečio kelyje, švenčiant valstybės atkūrimo 100 metų sukaktį, dar ir dar kartą palyginu, apmąstau ir įvertinu prieškario okupuotos Lietuvos ir nuo 1990 metų Nepriklausomybės atkūrimo 27 metų kelio sėkmes ir nesėkmes.

LR Seimas

Jokie buvusių ir esamų partijų ir šalies veikėjų samprotavimai, išvedžiojimai, etikečių klijavimai, šventiniai pasigyrimai, mano mąstymu ir įvykių vertinimu, man iš atminties nieko neištrins. Šventam rašte yra pasakyta: „Neišmanėlis tiki kiekvienam žodžiui, mąstantis apsvarsto kiekvieną žingsnį“( Pat.14:15).  Neišmanėliui galima dovanoti, nes jis nesuvokia, kas sakoma, bet... „aukso veršio“ garbintojams – demagogams, eilinių žmonių mulkintojams, aferistams atleisti negalima. Daugelis tokiais ir lieka su savo genetiškai užprogramuota prigimtimi.

Šiandieną esame pasiekę daug. Per 28 laisvės gyvenimo metus tapome pripažinti pasaulio valstybių bendrijos nariai. Esame saugūs, būdami  kolektyvinės karinės organizacijos NATO bei Europos Sąjungos 28 nepriklausomų valstybių nariai. Naudojamės teise gyventi ir dirbti bet kurioje ES valstybėje, naudotis bendra valiuta – euru. Didžiuojamės ne eiliniais savo valstybės politiniais veikėjais – buvusiu valstybės Prezidentu Valdu Adamkumi, dabar esama valstybės prezidente Dalia Grybauskaite, kurie Lietuvą oriai ir dalykiškai reprezentuoja, sprendžiant ne tik ES, bet ir pasaulio tautoms ir valstybėms iškilusias problemas. Tai būtų viena fasadinė mūsų valstybės buvimo ir veiklos pusė, bet negalima nematyti jos vidinių problemų, įsisenėjusio valdančiųjų „vėžio“, tuo blogiu besiskundžiančio eilinio žmogaus, jo skurdžios padėties, neteisingo bendrojo nacionalinio produkto – BVP  bei  ES gaunamos milijardinės paramos paskirstymo.  Nevalia buvo tylėti. Vieną kartą valdžios nedorybės, tautos alinimas, valdžios pučiamas „gerovės“ burbulas turėjo sprogti su visu savo melu ir bjaurastimi.

Per pastaruosius Seimo – įstatymų leidybos organo rinkimus, nežiūrint į visus „aukso veršio“ nupirkimus ir papirkimus, viliojimus pažadais buvusi Seimo dauguma patyrė krachą – rinkimus pralaimėjo. Tokia buvo tautos valia. Sena žmonių išmintis byloja – tautos valia – tai Dievo valia.

Rinkimus laimėjusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga su ja remiančiais Seimo nariais sudarė Seimo daugumos valdančiąją koaliciją, suderino veiklos programą, valstybės Prezidentei pritariant patvirtino 17  šalies vyriausybę su premjeru Sauliumi Skverneliu ir pradėjo darbą.

Rinkimus pralaimėję, ypač Socialdemokratai, Liberalų sąjūdžio atstovai, vieni jų susiskaldė, kiti, atsidūrę ant tarpusavio peštynių ribos, pradėjo  šmeižto, patyčių, nepagarbos vadinamiems valstiečiams kampaniją, laikydami juos atsitiktinai patekusiais į Seimą, žmonėmis be  kompetencijos, be patirties. Ypač uoliai darbavosi pralaimėjusių partijų lyderiai, LRT atstovai, negailėdami valdiškų lėšų su valatkų, jakilaičių tipo žurnalistais ir politologais priešakyje. Prieita net prie to, kad aktyvesnius, ryškesnius Seime valstiečių atstovus pradėta vizualiai vaizduoti teroristų fone. Drovumą ir moterišką garbę praradusios menininkės iš prezervatyvų  pradėjo dėlioti aktyvių Seimo narių moterų valstiečių atstovų portretus. Šie visi pikti, nesąžiningi išsišokėliai ir išsišokėlės „nematė“, „negirdėjo“ ir nekalbėjo apie tai, kas dėjosi, buvusios valdžios valdančio elito viršūnės virtuvėje. Nekalbėjo, kodėl esant valdžioje socialdemokratų Seime daugumai jų teisingumo ministras J.Bernatonis inicijavo ir pateikė Seimui priimti švelninantį Baudžiamojo kodekso straipsnį bausti aukštus veikėjus, įsivėlusius į stambias politines korupcijas, kodėl valdančiųjų atstovai neatsižvelgė į VSD siunčiamus signalus apie nusikalstamus Seimo partinio klano su MG Baltic „tūzais“ sandorius, siekiant užvaldyti valstybę ne jos žmonių labui, o tenkinti savanaudiškus koncerno vadovų, valstybės valdomų įmonių vadeivų su 6-10 tūkstančių mėnesio atlyginimu interesus.

Ko nedarė anksčiau buvę valdžioje, atėję valstiečiai ėmėsi iniciatyvos išsiaiškinti, kodėl mes skurstame ir su kokiomis to skurdo pasekmėmis susidūrė mūsų tauta, kur, kaip buvo panaudojamos mūsų mokesčių mokėtojų biudžetinės milijardinės lėšos, kur kaip buvo panaudojama nuo įstojimo į ES neatlyginamai 13 milijardų 495 milijonai eurų. Likusi dalis – 5 milijardai 710 milijonų turės būti panaudota iki 2020 metų. Krizės metu buvo sumažintos visiems pensininkams, valstybės tarnautojams pensijos ir algos. Vienok to neužteko. Iš tarptautinių komercinių bankų buvo dar paskolinta 8 milijardai  su 8-10 procentų palūkanomis. Valstybės skola išaugo iki 17 milijardų 390 milijonų eurų. Esu rašęs, kad tarpukario Lietuvos per dešimt gyvavimo metų buvo sutaupyta 10 tonų aukso, kuris buvo saugomas Lietuvoje, JAV, Prancūzijos ir Švedijos bankuose. Okupacijos metais dalį to aukso pasisavino rusai, o atgavus Nepriklausomybę minimos šalys šį turtą grąžino Lietuvai.

Prisiskolinę tapome milijonieriais., vartomės su oficialiai skelbiamais 432 milijonieriais, to pačiu kas trečias iš 2 milijonų 850 tūkstančių mūsų eilinių gyventojų  laviruoja ties skurdo riba. 2016 metais skurdo riba buvo 282 eurai vienam žmogui per mėnesį.

Rašinio pradžioj minėjau, kad mūsų konstitucinė teisė pareikalauti iš valdžios, kur ir kaip panaudotos šios milijardinės lėšos, kodėl nė cento nesutaupėme? Manau, į šį klausimą atsakys Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tikrinęs VSD pateiktą pažymą apie MG Baltic koncerno ir Seimo partijų neteisėtus ryšius dėl  politinės korupcijos ir valstybės užvaldymo. Seimas svarstė šią medžiagą ir priėmė rezoliuciją, už kurią balsavo 88 Seimo nariai, t.y. du trečdaliai Seimo. Seimas pritarė šios medžiagos tolesniam tyrimui, nes tai liečia ir kitus koncernus.

Lietuvos žmonės, ypač gyvenantys atokiuose regionuose, domisi aptariamais skandalingais įvykiais, laukia Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų atstovų vietose, kad būtų  plačiau paaiškinta, kas yra daroma, kad ateityje nepasikartotų niekšiški veiksmai, kuriais padaryta milžiniška žala valstybei, vedanti ją į sunykimo pavojų.

Atgal