VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

06.08. Atsikratykime rusizmų

Sudarė Rimvydas Žiliukas

Rusizmai                                                             Lietuviškai reikia sakyti

apjungti / apvienyti (tinklus, žmones) -  sujungti (tinklus) / suvienyti (žmones)

pajungti (prie dujotiekio)                     -  prijungti (prie dujotiekio)

pakrovėjas / pakėlėjas / išjungėjas      -  kroviklis / keltuvas / jungiklis

paskaičiuoti (dalyvius / pajamas)        -  suskaičiuoti (dalyvius) / apskaičiuoti (pajamas)

išpildyti (darbą)                                   -  padaryti, atlikti (darbą)

atremontuoti / atrestauruoti                  -  suremontuoti / restauruoti

užsipilti (benzino)                                -  įsipilti (benzino)

pravažiuoti (100 kilometrų                  -  nuvažiuoti (100 kilometrų)

pravesti posėdį                                     -  surengti posėdį / vadovauti posėdžiui

prabalsuoti / prabusti                           -  pabalsuoti, balsuoti /  nubusti, pabusti, atsibusti

persipinti / persikirsti                           -  susipinti / susikirsti

ant tiek (gražus, geras)                         -  šitoks, toks (gražus, geras)

prie lietaus / prie dienos šviesos           -  lyjant / dienos šviesoje

pas ją gražios akys / pas jį ilgi plaukai -  jos akys gražios / jo plaukai ilgi

kas liečia Joną (reikia pasakyti, kad)    -  apie Joną / dėl Jono (reikia pasakyti, kad)

vietoj to, kad padaryti (jis) / (ji) / (jie)  -  užuot padaręs (jis) / padariusi (ji) / padarę (jie)

kad padaryti                                          -  kad padarytume / kad būtų padaryta

taip kad (siūlau pritarti)                        -  taigi (siūlau pritarti)

koks tai / kur tai / kas tai                       -  kažkoks / kažkur / kažkas

(paskubėk), o tai pavėluosi                   -  (paskubėk), nes pavėluosi

pakankamai (skurdus, mažas)               -  labai / visiškai / gan (skurdus, mažas)

šiai dienai / šiandien dienai                   -  šiandien / iki šios dienos

ketvirto kovo / šešto spalio                   -  kovo ketvirtą / spalio šeštą

nešioti kurtkę / nešioti kelnes               -  vilkėti striukę / mūvėti kelnes

užsidėti batus / užsidėti kaklaraištį       -  apsiauti batus / užsirišti kaklaraištį

nusiimti diržą / nešioti marškinius        -  nusijuosti diržą / dėvėti marškinius

šuo, višta valgo (maistą)                       -  šuo ėda (ėdalą), višta lesa (lesalą)

katė, papūga, šuo sėdi                           -  katė, papūga, šuo tupi

kanarėlė, šunelis, ežiukas numirė         -  kanarėlė, šunelis, ežiukas nugaišo

grubiai (tris dienas, dešimt eurų)          -  apytikriai / maždaug / apie 3 dienas, apie 100 eurų

kur tu randiesi (Kaune)?                       -  kur tu esi (Kaune)?

jis paslydo ir nugriuvo / nukrito            -  jis paslydo ir pargriuvo / parkrito

rankų / replių / telefono pagalba           -  rankomis / replėmis / telefonu

žalia korta / lenko korta                        -  žalia kortelė / lenko kortelė

kaip nebūtų keista / kaip ne keista        -  kad ir kaip bebūtų keista

sakykit prašom / sakykit prašau            -  prašom pasakyti / prašau pasakyti

keturi metrai ant penkių                        -  keturi metrai iš penkių / keturi metrai kart penki

santykiu du ant vieno                            -  santykiu du : vienas / santykiu du už vieną

du / keturi / devyni metai                      -  dveji / ketveri / devyneri metai

imk kilogramą avietės / žuvies / bulvės - imk kilogramą aviečių / žuvų / bulvių

rituoj / mielinas / kuojine                      -  rytoj / mėlynas / kojinė / kojinę

matomai                                                 - matyt / turbūt / tikriausiai

aš skaitau, kad jam pavyko                  -  aš manau, kad jam pavyko                              

viso gero!                                             -  sudiev!  sudie!                   

                                                                                                                 

Atgal