VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

11.08. Įsteigta Lietuvos medijų taryba

Antradienį įsteigta Lietuvos medijų taryba - prie Kultūros ministerijos veiksianti visuomeninė patariamoji taryba visuomenės informavimo politikos klausimais. Taryba įsteigta siekiant koordinuotos visuomenės informavimo politikos.

Steigiamajame posėdyje pristatytas Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2018-2021 metams projektas. Jame akcentuojamos keturios visuomenės informavimo politikos kryptys: koordinuota visuomenės informavimo politika, turinio kokybė, įvairovė, prieinamumas bei patikimumas visuomenės informavimo aplinka ir tvari valstybės parama bei mokesčių politika. 
"Stipri ir nepriklausoma žiniasklaida yra vienas svarbiausių demokratinės visuomenės principų. Šiam tikslui pasiekti reikalingos sutelktos ir koordinuotos visų suinteresuotų pusių pastangos. Tikiuosi, kad tam pasitarnaus ir šiandien įsteigta Lietuvos medijų taryba",- sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.
Lietuvos medijų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Medijų tarybos pirmininke išrinkta Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė, jos pavaduotoja - Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė Žilinskienė.
Posėdyje taip pat aptarta galimybė surengti Lietuvos medijų tarybos forumą. Planuojama, kad jis įvyks kitų metų sausį.
Lietuvos medijų tarybą sudaro žiniasklaidos asociacijų, valstybės institucijų, akademinės bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Atgal