VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.31. Lietuvybės ir lietuviško identiteto puoselėtojas

Povilas Šimkavičius

Su Martynu Kurschat susipažinau 2000 m., studijuodamas Bundesvero vadų akademijoje Hamburge. Martynas gimęs 1927 m. lapkričio 10 d. Dvylių kaime, Vanagų parapijoje, Klaipėdos krašte. Už pagalbą besitraukiantiems vokiečių kariams 15 metų kalėjo Sibiro lageriuose. Apie 1961 metus iš Sibiro išvyko į Vokietiją, kur susituokė su medicinos seserimi vokiete Anita. Lietuvos patriotas, Hamburgo lietuvių bendruomenės narys. Gyvendamas Vokietijoje ryšių su tėviške nenutraukė, atkūrus nepriklausomybę dažnai lankydavosi Lietuvoje. Jeigu sveikata leis, dar planuoja atvykti į Lietuvą.

2009 metais Martynas Kurschat lankėsi Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ Vilniuje. Belmontas, Vilnius. Povilo Šimkavičiaus nuotrauka

Kol buvo galimybė prenumeruoti „Lietuvos aidą“ užsienyje, buvo jo nuolatiniu prenumeratoriumi. Bet ir išnykus tokiai galimybei, Martynas liko ištikimu „Lietuvos aido“ skaitytoju. M. Kurschat – lietuvybės ir lietuviško identiteto puoselėtojas, domisi įvykiais Lietuvoje ir jos istorija, kiekviename laiške jaučiamas rūpestis Tėvynės ateitimi. Apie tai liudija pastoviai užduodami klausimai ir išsakyti palinkėjimai: „Kas naujo, gero mieloj Lietuvoj, mielam  Vilniuje? Kaip valdžia sukasi, dirba? Duok, Dieve, Jiems sėkmės, šviesos ir tiesos!“

Lietuvoje gyvenantys Martyno Kurschat bičiuliai – mes su panevėžiečiu Antanu Kairiu,  nuolat siunčiame jam lietuvišką spaudą, tarp jų ir „Lietuvos aidą“, suteikdami jam galimybę palaikyti ryšį su Lietuva.

Lapkričio 10-ąją Martynui Kurschat sukanka 90 metų!

„Lietuvos aido“ redakcijos  ir Lietuvoje gyvenančių bičiulių vardu tardamas nuoširdų Ačiū už  lietuvių kalbos, ryšio su Lietuva išsaugojimą, ištikimybę „Lietuvos aidui“, sveikinu jubiliatą ir linkiu stiprios sveikatos, energijos, širdies šilumos ir prasmingų metų.

 

 

Atgal