VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.28. TALKA organizuoja mitingą – reikalaujama Vyčio monumento Lukiškių aikštėje

Visuomeninė TALKA kalbai ir tautai išplatino pareiškimą, kuriuo reikalauja vykdyti Seimo sprendimą dėl Vyčio monumento statybų Lukiškių aikštėje ir kviečia visuomenę į šį sprendimą palaikančią akciją bei Kultūros ministerijos kuriamas kliūtis smerkiančią protesto akciją. Kartu su Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga rengiama demonstracija planuojama lapkričio 17 dieną 12 valandą Lukiškių aikštėje. Pareiškime rašoma, kad paminklo statybos Lukiškių aikštėje tapo ne vien konkretaus paminklo pavidalo pasirinkimo problema, o tautinio sąmoningumo ir valstybinės savigarbos klausimu.

TALKA atkreipia dėmesį, kad šių metų gegužės 2 dieną Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio progai“ (dok. Nr. XIIIP-600). Ja nurodoma galutinai sutvarkyti Lukiškių aikštę ir pastatyti visų laikų kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimo įamžinimo memorialą. Primenama, kad Seimas palaiko „Vyčio paramos fondo“ iniciatyvą, kad minėtoje aikštėje būtų pastatytas memorialas su Vyčio skulptūra. Rezoliucijai pritarė 91 iš 92 balsavusių parlamentarų. Seimas pabrėžė, kad Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais, ir nurodė, kad joje turi būti pastatytas ir atidengtas paminklas, kuriame yra numatyta vieta tautos ir valstybės simboliui Vyčiui. Tačiau to nepaisydama Kultūros ministerija ir Šiuolaikinio meno centras paskelbė naują konkursą memorialui įgyvendinti ir taip savavališkai paneigė Lietuvos Respublikos Seimo, o kartu ir apklausose išreikštą daugumos Lietuvos piliečių valią, taip pat ignoravo jau dvidešimt metų galiojančius ankstesnius Vyriausybės ir Seimo sprendimus, kurie aiškiai apibrėžė, jog Lukiškių aikštė turi būti sutvarkyta kaip „pagrindinė reprezentacinė valstybės aikštė“.

TALKOS teigimu, „situacijoje, kai rizikuojame Lukiškių aikštę iki pagrindinių Lietuvos Šimtmečio renginių vis dar palikti be svarbiausių memorialinių ir simbolinių akcentų, įkūnijančių Tautos valią būti laisva ir jos nesuskaičiuojamas aukas, šimtmečiais sudėtas kovoje už Nepriklausomybę, visuomenė yra priversta reaguoti ir ginti savo teisę į politinių sprendimų priėmimo kontrolę bei reikalauti juos neatsakingai priimančių politikų atsakomybės. Savavališkus kultūros ministrės veiksmus jau pasmerkė visuomeninis Vilniaus forumas, įvairios patriotinės organizacijos, iškilūs menininkai ir visuomenės veikėjai. Elektroninę peticiją dėl Vyčio monumento statybų Lukiškių aikštėje per savaitę pasirašė pusantro tūkstančio žmonių, tarp jų daug žinomų mokslininkų, menininkų, signatarų. Dėl ligšiolinių Kultūros ministerijos veiksmų neturime pagrindo tikėtis ministerijos valdininkų geros valios bei pagarbos pamatiniams konstituciniams principams“.

Pareiškime išdėstyti reikalavimai nutraukti mėginimus sutrukdyti Laisvės memorialo Lukiškių aikštėje statybas, vykdyti Seimo ir tautos daugumos siekį čia pastatyti Vyčio monumentą žuvusiems už Lietuvos laisvę, į memorialo projekto tobulinimą įtraukti „Vyčio paramos fondo“ konkursą laimėjusio projekto autorius ir kitus monumentalios skulptūros žanrą išmanančius ir pripažįstančius kūrėjus, bei griežtai laikantis šio žanro reikalavimų, monumentą statyti aikštės centre and Aukų gatvės ašies, ir vengiant nereikalingos skubos, memorialą užbaigti jubiliejiniais 2018 metais, bet nebūtinai susiejant su 2018 m. vasario 16 d.

Atgal