VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

10.14. Kokią istoriją rašome šiandien?

Vytautas Paliukaitis

Mūsų minties greitis yra neapsakomai didelis, jis įveikia neišmatuojamus atstumus. Skaitytojai, kurie, kaip ir aš, ne vieną dešimtmetį yra dirbę muziejų sistemoje, puikiai supranta, prie kokių  išvadų priveda kasdienis susitikimas su brangiu lietuviams tautos paveldu. Šimtų ir tūkstančių darbuotojų indėlis į mūsų istoriją, ypač archyvinių  dokumentų gausa džiugina ne tik Europos mokslininkus, susipažįstančius su mūsų istorija, ir garsina Lietuvą.

Neseniai įsigijau vieno iš drąsiausių Lietuvos patriotų Viktoro Petkaus leidinį  „Krikščioniškoji demokratija Lietuvoje ir pasaulyje“ (1991 m.), kuris nušvietė man iki šiol dar buvusią mažai pažįstamą šviesių asmenybių, tokių kaip Vilniaus vyskupo J.Matulaičio (šiandien jau pripažinto Palaimintuoju) ir kitų veiklą. Nors didžiųjų katalikų švenčių  metu einu į jo vardu pavadintą bažnyčią sostinės Viršuliškių rajone, patraukiančią minias talentingo mūsų archit. G.Baravyko, ją suprojektavusio ypatingai racionaliomis formomis, nebuvau skaitęs apie šio darbštuolio  visuomeninę veiklą.

Gal ir nebūčiau išdrįsęs šio kovotojo  1947-1953 metais, ir 1957-1965m., bei 1977-1988 m. nuteisto ir kalinto už švietėjišką veiklą paprašyti Gedimino pr. dovanoti mūsų muziejui 1994 m. jo sudarytą išleistą knygą „Vilniaus  Arkikatedros bazilikos koplyčios“, jei iš pažįstamų nebūčiau žinojęs, kad jis gerbia tuos, kurie savo gyvenimą yra paskyrę skleisti šviesą.

Vėliau, išvydęs sostinės gatvėje šį milžiną, drebinusį visą sistemą, sustodavau ir ilgai apmąstydavau kokiu stipriu gali būti žmogus, turįs gražų tikslą…

Paskutinį kartą V.Petkų esu matęs jau lėtai žingsniuojantį J.Jasinskio gatve. Iškart atskriejo girdėti Istorijos ir etnografijos muziejuje iš buv. jo vadovo žodžiai: „Gerai, kad pašalinus laikinai buvusį P.Cvirkos vardą, šiai gatvei buvo vėl sugrąžintas iki karo buvęs sukilėlių generolo Jasinskio pavadinimas“. Ir šiandien, kai Anapilin jau iškeliavęs nelegalios spaudos leidėjas, Lietuvos Helsinkio grupės – su T.Venclova ir kt. kūrėjas, - tikiu, kad turėsime ir V.Petkaus gatvę.

Atgal