VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

09.30. Rengiamas susirinkimas – „Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą“

Spalio 4 d., 13 val., Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų Konstitucijos salėje, Valstybinė kultūros paveldo komisija, atsižvelgdama į pastaruoju metu paveldosaugos sistemoje vykstančius prieštaringus įvykius, sulaukiančius neigiamo visuomenės dėmesio, kartu su Seimo Kultūros komitetu ir Lietuvos vietos bendruomenių sąjunga, vienijančia miestų ir kaimų vietos bendruomenes, rengia susirinkimą – „Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą“.

„Vilnius kitu kampu“. Fotografija. Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuotr.

Ar Lietuvoje užtikrinama visuomenės teisė į paveldą? Ar bendruomenių dalyvavimas priimant sprendimus yra pakankamas, ar visuomenė tinkamai informuojama apie numatomus įgyvendinti sumanymus, įtakosiančius jų gyvenamąją aplinką? Ar prisijungimas prie tarptautinio dokumento – Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencijos, suteiks vietos bendruomenėms daugiau galimybių saugant kultūros paveldą? Į šiuos ir kitus klausimus bus ieškoma atsakymų kalbant su susirinkimo dalyviais.

XX a. pr., Atėnų rankraštis atkreipė dėmesį, jog patikimiausias būdas, norint išsaugoti kultūros paminklus ateičiai, yra pačių atitinkamos vietovės žmonių pagarba ir prisirišimas prie jų. Daugybė įvairių laikotarpių pastatų, ištisų kvartalų ir senamiesčių, reikšmingų kultūros paveldo vietų tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje išliko todėl, kad buvo reikalingi vietos bendruomenei. XXI a. vis labiau suvokiama, kad į kultūros paveldo apsaugą turi įsitraukti ir visuomenės atstovai, bendruomenės, nes būtent jos, tuo paveldu betarpiškai naudojosi ir naudosis, jį saugos ir puoselės.

Negalintys dalyvauti, bet besidomintys renginiu, galės stebėti susirinkimą tiesiogiai internetu.

 

Atgal