VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

09.19. Kunigo Miroslavo Danys'o ir Vydūno draugijos vadovų susitikimas su prof. Vytautu Landsbergiu

Rugsėjo 13-ąją vykusio pokalbio metu buvo prisiminti ketvirčio amžiaus senumo įvykiai, kai 1991 metų rudenį Bitėnų kapinaitėse buvo perlaidoti Vydūno palaikai, dalyvaujant tuometiniam Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Kun. M. Danys taipogi prisidėjo prie šio svarbaus Lietuvai įvykio, padėdamas ruošti Vydūno palaikų pergabenimui iš Detmoldo kapinių į Lietuvą reikalingus dokumentus; nuo tada jis Vydūno nepamiršo - 2013 m. pasirūpino Vydūno atminimo įamžinimu Detmolde, o dabar rūpinasi Vydūno gimimo 150-mečio paminėjimu Vokietijoje - aptarti tai ir buvo svarbiausias vizito tikslas.

Susitikimo metu

etmoldo miestas rengiasi 2018 metais Vydūno gimtadienį paminėti iškilmingu koncertu, į kurį Detmoldo burmistras pakvietė prof. V. Landsbergį, kviečiama taipogi ir Vydūno draugija. Renginys numatomas pirmąją gegužės savaitę, kai Detmolde vyks Europos dienos ir į miestą atvyks svečiai iš kitų Europos šalių - tai palankiausias laikas skleisti žiniai apie Vydūną ir jo humanistines idėjas.

Susitikimo metu kun. M. Danys įteikė prof. V. Landsbergiui Vokietijoje šiais metais išleistą Vydūno knygą "Sieben Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen".

 

Atgal