VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

09.12. Diskusijų klubo pradžia

Zigmas Tamakauskas.

Rugsėjo 8-ją – Švč. M. Marijos gimimo, Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos Nepriklausomybės bei Laisvės apgynimo dieną TS-LKD Kauno skyriaus būstinėje įvyko profesoriaus Algimanto Kurlavičiaus įkurto diskusijų klubo „Kaunas – mūsų namai“ pirmoji diskusijų popietė. Joje dalyvauti, pažymint šią datą, buvo pakviestas politikos ir visuomenės veikėjas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto  profesorius, Lietuvos pažangos premijos pirmasis laureatas  Liudas Mažylis, kaip žinome, suradęs Vokietijoje mūsų valstybės atkūrimo simbolį  - Vasario 16-tosios Aktą.   Prof. L. Mažylis  apžvelgė kai kuriuos labiau ryškius 20 amžiaus pradžios tarptautinius įvykius, lėmusius mūsų Valstybės atkūrimą, priminė kai kurias Akto suradimo aplinkybes, jo tikrumo faktą, galimai  jį surašiusio signataro asmenybę, pasidžiaugė, kad tolimesniam tų metų  istorijos tyrinėjimui jau yra skirtos tam tikros lėšos.  Vasario 16-tosios Akto suradimu buvo paneigta kai kurių jėgų skleista abejonė  apskritai dėl  jo buvimo.

 Disjusijos dalyvių grupė su prof. Liudu Mažyliu.
Nuotr. autotė - A. Zamalienė

Vykusioje gyvoje diskusijoje buvo kalbama ir apie Vytauto Didžiojo palaikų ieškojimo problemą, Suvalkų sutarties dokumento suradimo galimybę, mūsų tautos didvyrių Dariaus ir Girėno atminimo klausimą, kai kurių save susireikšminusių veikėjų norą sumenkinti Atlanto nugalėtojų skrydį,  tautinės mūsų Valstybės atkūrimo procesą, nuolat naudojant saviplakos ir tautinio menkavertiškumo rafinuotą metodą.

Diskusijos klubas savo dienotvarkėje numato panagrinėti mieste esančių viešųjų užrašų, istorinių paminklų būklę, jų saugojimo problemą, surengti susitikimus su miesto savivaldybės ir Bažnyčios atstovais, žinomais politologais ir istorikais.

Atgal