VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

08.21. ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

 

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR  Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui

LR Valstybės kontrolieriui Arūnui Dulkiui

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo nariams

Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorei Indrei Šidlauskienei                                      

                                  Dėl Žuvininkystės tarnybos reorganizavimo                                                                                                                                                                         Vilnius,  2017-08-21

 

                      ATĖJO ŽINIA, kad pirmiausiai turi būti reorganizuota Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,  perkeliant ją į  Klaipėdą ir sprendžiant valstybinių žuvivaisos objektų privatizavimo klausimus.

                      2017-02-02 Žemės ūkio ministras sudarė darbo grupę Žuvininkystės tarnybos funkcijų peržiūrai.

                      2016-06-07 Žemės ūkio ministras sudarė darbo grupę Žuvininkystės tarnybos veiklos optimatizavimui.

                      Abiejų darbo grupių veiklos koordinatoriumi paskiriamas Žemės ūkio viceministras A. Bogdanovas (toliau ABG).                    

                      2017-06-22 d. viceministras A. Bogdanovas Žuvininkystės tarnybos darbuotojams pareiškė, kad iš Žuvininkystės tarnybos poskyrių bus kuriami UAB, ateityje juos privatizuojant.

                      2017-08-08 Žuvininkystės tarnybos darbuotojų susirinkime jis viešai pareiškė, kad planuoja žuvų išteklių atkūrimą valstybiniuose telkiniuose  mažinti 86,10 proc.

                      Manytina, kad tikslams pasiekti turėjo būti parengta strategija ir pateiktas priemonių planas su ekonominiais – finansiniais paskaičiavimais.

                      Žuvininkystės tarnybos reorganizatoriai 34 lapų rinkinyje „Žuvininkystės tarnybos pertvarka“ (pridedame) 17 puslapyje pateikė truputį ekonominės informacijos apie 2016 m. ūkinę veiklą ir 27-to puslapio priešpaskutinėje pastraipoje įrašė, kad „jau 2018 metais  taupys 600 tūkst. eurų“, o 28 puslapio paskutinėje pastraipoje rašoma, kad skaičiai paaiškės po atliktų namų darbų.  Kyla klausimas kas trukdė tai atlikti, nes visas valdymas sumodeliuotas,  sumaketuotas lentelėse ir aprašuose.

                      Pažymime, kad paminėtame rinkinyje pateikta įvairiausių schemų, brėžinių, įvairiausių aprašymų – tačiau nepateikta nė vienos tuos dėstymus, aiškinimus, programavimus ir įgyvendinimų pasiūlymus patvirtinančių dokumentų ekonominiais skaičiavimais. Kas trukdė parengti ekonominę informaciją?! Matyt nenorėjo!!!

                      Pastebime, kad daugelio kolegijų ir universitetų diplominiai, dažnai net kursiniai darbai privalo būti ekonomiškai pagrįsti.

                      Reorganizatoriai užsiėmę spręsti 180 Žuvininkystės tarnybos žmonių likimus nepateikė nė vieno  ekonominio paskaičiavimo.

                      Sovietiniais laikais buvo kalbama, kad PARTIJA PASAKĖ, o žmonės kūlversčiais soclenktyniaudami vykdė partijos nurodymus.

                      Stebint šį Žuvininkystės tarnybos reorganizacijos procesą, susidaro nuomonė,  kad priešrinkiminiai ir porinkiminiai partijų įsipareigojimai partiečiams  UOLIAI VYKDOMI NEŽIŪRINT Į PASEKMES. 

                      Primename, kad perkelti  Žuvininkystės tarnybą į Klaipėdą prašė tik Priekrantės ir dalis Baltijos jūros žvejybos organizacijų atstovai.   2017-08-10 laiške „Startavo valstybinių žuvivaisos objektų prichvatizacija“ rašėme įžvalgas ir pasiūlymus atsakingoms institucijoms (laišką pridedame).

                      217-08-11 A. Bogdanovas siunčiamame Aplinkos  ministerijai ir Žuvinionkystės tarnybai rašte “Dėl įsakymo projekto derinimo” Nr. 2D-2945(24.9) aiškindamas: “… siekiant gerinti verslinės ir mėgėjų žvejybos sąlygas” 17 lapų dokumentuose pateikė žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2017 metų įžuvinimo planą, kurio paskutiniame puslapyje pridėtos įdomios lentelės (1,2 ir paskutinį puslapį pridedame). Pateiktoje lentelėje apačioje nurodyti skaičiai -12,65 proc., 6,62 proc, – 86,10 proc. ir  41,43 proc. autorių nuomone turi labai svarbias reikšmes. Gerbiamieji gal Jūs susipažinę su lentele ir pastudijavę tuos procentinius skaičius galėsite daugiau sužinoti apie tų skaičių esmę ir reikšmę. O gal kils kokių klausimų. 

Įžuvinimo planas (tik ŽT dalis)

 

2015

2016

2017

2018

2019

tūkst.vnt.

Lydekos

3160

3328

3025

1089

1321

 

Seliavos

13000

10000

11560

 

 

 

Lynai

24,5

1

21

71

18

 

Sterkai

1310

1300

1360

511

1787

 

Šamai

96,3

105

111

41

45

 

Siauražnypliai vėžiai

2

2

4

88

 

Kiršliai

5

10

 

30

30

 

Margieji upėtakiai

259

254

213

200

200

 

Sykai

737,3

635

775

300

300

 

Vėgėlės

7000

5800

6000

46

 

 

Šlakiai

184,5

152

238

125

93

 

Lašišos

183,5

100

197

180

180

 

Karpiai

64,94

29,43

24,95

 

 

 

Unguriai

394,3

269,1

1079,5

239

191

 

Aštriašnipiai eršketai

20

30,5

8

21

21

 

Margieji plačiakakčiai

5,56

835,229

17,09

1

 

 

Vaivorykštiniai upėtakiai

3

252

2

1

1

 

Paprastieji karosai

 

 

 

2

4

 

Meknės

 

 

 

516

516

 

Sterlės

 

 

 

26

26

 

Plačiažnypliai vėžiai

 

 

 

20

20

 

 

26447,90

23103,26

24633,54

3423,00

4841,00

 

 

 

-12,65%

6,62%

-86,10%

41,43%

 

 

 

                      A. Bogdanovas ir jo komisijos nariai aiškindami, kad įžuvinimo plano mažinimas 86,10 proc.  verčia peržiūrėti visos Žuvininkystės tarnybos veiklą, kadangi nebus veisiamos nereikalingos žuvys ir tam reikalui nebus reikalingi finansiniai ištekliai. Tokie A. Bogdanovo ir jo komisijos narių aiškinimai sukėlė labai didelį ažiotažą politikų, specialistų ir žiniasklaidos tarpe. Vosokiais įmanomais būdais buvo niekinama Žuvininkystės tarnyba, kad veltui eikvoja valstybės išteklius. Šiais A. Bogdanovo ir komisijos narių pasisakymais labai susidomėjo  verslo atstovai kategoriškai reikalaudami suprivatizuoti valstybinius žuvivaisos objektus. Apie tai buvo kalbama 2017-08 -09  LR Seimo Kaimo reikalų komitete. Kai kas galvoja, kad žuvivaisos medžiagos pigiai galima bus įsigyti užsieniuose. Pareiškiame, kad Lietuva savo vandens telkiniams turi užsiauginti žuvivaisinę medžiagą iš Lietuvos vandens telkinių motininės bandos – tokie yra mokslo reikalavimai.

                      Aš, turėdamas ekonominių žinių pagrindus, galiu teigti, kad pateiktieji procentai tai  debilumo, visiško  neišmanymo, mąstymo stokos  ir ekonomikos pagrindų stygiaus požymiai.  Pareiškiu, jeigu reorganizatoriai būtų žuvis įvertinę kainomis tai procentai būtų buvę kitokie. Rekomenduoju tai atlikti ir skubiai paviešinti tikslią informaciją. Prašau A. Bogdanovo ir jo abiejų komandų atsiprašyti Žuvininkystės tarnybos darbuotojų ir kitų žmonių už melagingai skleistą  sufabrikuotą  žeminant, niekinant, juodinant ir koneveikiant tarnybos žmones.

                      Susidaro įspūdis, kad A. Bogdanovas su savo dviem tyrėjų grupėmis turėjo tikslą įvairiausiais būdais juodinti ir niekinti Žuvininkystės tarnybą ir rengti tų objektų prichvatizacijos scenarijus.   A. Bogdanovo 2017-08-11 aplinkraštyje išviešinta žinia „ ...siekiant gerinti verslinės ir mėgėjų žvejybos sąlygas” ir pateikta lentelė parodo, kad A. Bogdanovas su  komanda siekia mažinti plėšriųjų žuvų (lydekų, sterkų, šamų) populiacijas. Iš teikiamo paaiškinimo suprantama, kad A. Bogdanovas su savo komanda siekia mažinti  SPECIALIAZUOTOS ŽVEJYBOS išteklius, kadangi rengiasi nebeveisti Vištyčio ir Platelių sykų bei seliavų, kadangi šios žuvys sudaro specializuotos žvejybos  laimikių pagrindą.

                      ŽŪM atsakinga už verslinę žvejybą, tačiau ABG  nueina kitu keliu –mažina žuvivaisos apimtis mėgėjų, verslininkų ir specializuotos žvejybos populiarioms žuvims (lydekos, starkiai, šamai, vėgėlės, seliavos, sykai). Atkreipiame dėmesį, kad žvejybos  reorganizatoriai visiškai nekreipia jokio dėmesio dėl Nemuno deltos upių valymo ir gilinimo.

                      Kyla klausimas kodėl mažinama lydekų, starkių, šamų, vėgėlių įveisimas, kurie yra labai populiarūs žvejų  laimikiai ir be to pagrindinai maitinasi vadinamomis šiukšlinėmis žuvimis, kurių priviso tiek, kad jos dažnai kelia grėsmes vertingų žuvų populiacijoms Susidaro nuomonė, kad reorganizatoriai turi tikslą didinti bedarbystę ir socialinę atskirtį. ATKREIPIAME dėmesį, kad vėgėlės galėtų tapti užkarda grundulo plėtrai į Nemuno baseino vandens telkinius.

                      ABG VISIEMS  tebeaiškina kaip reorganizuoti Žuvininkystės tarnybą ir kokį tai duos milžinišką efektą – tačiau nepateikė jokio ekonominio skaičiavimo. Tai profesionalų vyriausybės  neprofesionalių valstybės išlaikytinių DARBO PRINCIPAS.

                      Įsivaizduokime, jeigu taip neišprususiai dirbtų chirurgai, navigatoriai, pagaliau kiekvienas transporto vairuotojas – KOKIŲ BĖDŲ SUSILAUKTUME.

                      Primename, kad tokiai reorganizacijai yra daug klausimų, pastabų ir pasiūlymų.

                      Prašome susitikti su  turinčiais autoritetingą nuomonę mokslininkais - akademiku prof. habil. dr. V. Būda, dr. E. Bukelskiu, Lietuvos mokslo premijos laureatais dr. V. Kesminu, dr. T. Virbicku, dr. L. Ložiu , taip pat dr. Š. Toliušiu, dr. M. Maksimovu, dr. A.Švagždžiu, dr. E. Fedotova, dr. S. Stakėnu, dr. G. Vaitoniu dr. E. Leliūna, dr. E. Mileriene, doc. A. Radzevičiu bei ŽUVININKYSTĖS TARYBA.

                      Prašome įpareigoti Žemės ūkio ministeriją pateikti Žuvininkystės tarnybos reorganizacijos projektą su ekonominiais ir finansiniais apskaičiavimais.               

                      Prašome Valstybės kontrolę įsigilinti į pateiktą Žuvininkystės tarnybos reorganizacijos projektą ir pateikti savo išvadas.

                      Pridedu 2017-08-10 laišką

 

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas                                                      L. Kerosierius

 

 Post Scriptum     2017-08-09 kalbėdamas Seime K.R.K posėdyje sakiau, kad skaičius 86,10 % lentelėje yra blūdas arba Vasaros 5 gatvės padarinys. Todėl prašau pabandykite dar kartą gauti tą skaičių ir įsitikinsite, kad gal skaičiavusiųjų skaitytuvai arba galvelės buvo išbalansuotos. O gal toks skaičius buvo reikalingas ERMIDELIUI sukelti!!!

Skaičius 86,10 % tebetiražuojamas, matyt, siekiant įrodinėti kokie jie protingi arba gal reikalingas ĮTAMPAI laikyti.

 

Atgal