VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

08.05. Šis bei tas...

Daugelis pameta galvą, bet kad kas ją rastų, dar neteko girdėti.

Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis gilaus turinio.

Žmonių projektai, kurie nepaiso gamtos didžiųjų dėsnių, atneša nelaimes.

Komedijos - linksmi sustojimai pakeliui į tragediją.

Moteris ir šarka krikštytos kartu.

Neklausykit, ką moters liežuvis kalba, jauskit ką kalba jos širdis.

Moteris tai ašis, apie kurią sukasi pasaulis.

Vieni lenkia ateitį, kitus pralenkia praeitis.

Taupomoji knygelė - ploniausia realizmo knyga.

Sveika juoktis - o ne išjuokti.

Sąžinę pametęs tas, kuris jos neturi.

Svori juk galima numesti, o kur dėti metus?

Vyras ir žmona = vienas kūnas, bet dvi kišenės.

Daug sunkiau pažaboti savo liežuvį negu asilą.

Senatvė įrodo, kad ne gyvenimas, o jo baigtis sunki.

Spręsk apie vaismedį ne pagal lapus, bet pagal vaisius.

Senos klaidos populiaresnės negu naujos tiesos.

Istorija tai mokslas, kuris du kartus nesikartoja.

Ar bedantis gali kitą traukti per dantį?

Visi didieji atradimai kadaise buvo tik paklydimai.

Marių neišsemsi, žvaigždžių nesuskaičiuosi.

Kai ateitis neegzistuoja , tai praeitis triumfuoja.

Ne tik pramonė, bet ir ligos progresuoja.

Kiekvienoje teisybėje yra dalis tiesos.

Žodžiais visi žmones vienodi, tik elgesiu skiriasi.

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal