VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

03 21. Trispalvė Lvovo rotušės bokšte

Nepaprasto įvykio dalyvis Antanas Ulčinas

Kaip ir kiekvienas iš mūsų, kuris daugiau ar mažiau save laiko atsakingu Lietuvos gyventoju (piliečiu), švenčiame valstybines šventes. Prieš dešimt metų, 2007 m. kovo 11 d., su Vilniaus universiteto mišriu akademiniu choru „Gaudeamus“ teko būti Ukrainoje, Lvove. Tuokart su šiuo puikiu choru atlikome lietuviškų giesmių/dainų koncertą. Bet svarbiausia kelionės akimirka buvo susibūrimas apie Lietuvos trispalvę ir himno giedojimas.

Ukrainoje (Lvove) paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Grįžkime į šių metų kovo 11 dieną. Ir vėl lankausi Lvove, tik jau su puikios kelionių organizatorės Elžbietos Ščitienės  sutelktais keliautojais. Trispalvė daug didesnė: 3 m. ilgio ir 1,8 m. pločio. Giedame himną vienoje iš centrinių Lvovo aikščių (Soboro a. šalia Šv. Apaštalo Andrejaus bažnyčios; žr. nuotrauką). Šiek tiek vėliau, kelionės draugei Evelinai Šuscickytei kyla mintis, kad būtų gražu iškelti vėliavą Rotušės bokšte, iš kurio matosi visa Lvovo panorama. Sakau, imkime ir pabandykime tai padaryti. Tuoj pat patraukėme į rotušę. Užlipę į penktą aukštą, priėjome kasą, kurioje pirkome bilietus į bokštą. Prisistatėme, kad esame iš Lietuvos ir pasiteiravome, ar galima laikinai iškelti Lietuvos vėliavą, nes šiandien mūsų šalies nepriklausomybės diena. Leidimą gavome, o mums to tik ir tereikėjo. Vėliavą laikėme iškėlę vieną valandą. Galbūt kas nors iš lietuvių gyvenančių Lvove (čia gyvena apie 400 lietuvių) irgi tai matė. Iš tiesų, jausmas buvo nepaprastas ir labai stiprus.

Lietuvių ir ukrainiečių tautos daug kentėjo, o laisvės siekimas buvo ir yra nepaprastai svarbus. Džiaugiuosi, kad su ukrainiečiais turime kažką bendro, kažką labai artimo – troškimą būti laisviems.

P.S. Iškalbinga smulkmena: vadinamajame lašinių muziejuje Lvove ant storo marmurinio stalviršio šono šešiomis kalbomis užrašyta „Lašiniai yra lašiniai“. Pirmasis užrašas – lietuvių kalba!

Atgal