VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

06 18. Pagarba kitataučiams, gyvenantiems šalia mūsų

Ramunė Tolvaišytė

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija šiuo metu vienija 1130 narių. Vien sostinėje veikia pora dešimčių jos skyrių, subūrusių aktyviai visuomeninei veiklai gausų senjorų būrį. 2016-ieji šiai garbingai organizacijai – jubiliejiniai: ji mini dvidešimties metų veiklos sukaktį. Jubiliejiniams metams skirta gražių renginių, iš kurių vienas, pavadintas skambiu vardu „Lietuva – mūsų namai“, buvo surengtas Vilniaus karininkų ramovėje.

Koncertuoja totorių ansamblis "Ilsu"

Simbolinis pavadinimas šventiniam koncertui pasirinktas neatsitiktinai. Pasak šio renginio organizatorės, bendrijos pirmininko pavaduotojos Gražinos Berkelienės, norėta pagerbti sostinėje gyvenančias tautines mažumas, atkreipiant dėmesį į jų tradicijas, kultūrą, į tą indėlį, kurį jos įneša į mūsų šalies gyvenimą. Vilnius nuo seno buvo daugianacionalinis miestas, toks jis yra ir dabar, tad nepaprastai svarbu palaikyti kuo glaudesnius ryšius tarp jame gyvenančių skirtingų tautybių atstovų. Tik gyvenant santarvėje ir nuoširdžiai gerbiant vieniems kitus, įmanomas daugiatautės visuomenės klestėjimas ir pažanga. Kadangi niekas taip nesuartina tautų, kaip viena kitos tradicijų, meno, kultūros pažinimas, šįkart pagrindinis dėmesys ir buvo skirtas atlikėjams, atstovaujantiems tautinių mažumų kultūras.

Koncerto organizatorių padėka šio ansamblio vadovui

Vilniaus žydų bendruomenės namų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“, totorių bendruomenės folkloro ansamblis „Ilsu“, romų bendruomenės ansamblis „Romadė“ - šiems kolektyvams Vilniaus karininkų ramovės kultūros namų scena jau gerai pažįstama. Mat jų atlikėjai vilniečių tarpe seniai žinomi ir mielai laukiami. Tuo tarpu kitų meno kolektyvų pasirodymai daugeliui žiūrovų tapo mielu atradimu. Kiek puikių dainų įvairiomis kalbomis sudainavo „Bočių“ bendrijos Naujininkų skyriaus ansamblis “Tautinės raiškos sambūris“, vadovaujamas meno vadovo Leono Pamarneckio; pagal skirtingų tautų melodijas šokių kompozicijas atliko Naujamiesčio skyriaus linijinių šokių kolektyvas „Rudens žiedai“ (choreografas Vladimiras Organovas). Net du kolektyvai atstovavo Antakalniečių bendruomenę – tai meno vadovo Rimanto Vaiginio vadovaujamas mišrus choras „Šilas“ bei vokalinis instrumentinis ansamblis „Šilo aidai“ (vadovas Petras Kosciukas). Na, o pasirodymų pabaigoje pasirodę sostinės vaikų lopšelio – darželio „Rūta“ auklėtiniai plojimų susilaukė daugiausia: mat savo daineles ir šokius jie skyrė brangiosioms mamytėms.

Renginyje, vos sutalpinusiame į didžiulę salę klausytojus, dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos pagyvenusiųjų žmonių asociacijos pirmininkė Grasilda Makarevičienė, Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir kiti garbūs svečiai. 

Atgal