VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

2016-09-17
Kai ką neįprasto pamatau, lakstydamas kaip koks kurjeris tarp tikrosios ir „laikinosios“ sostinių, vis įsitikinu, kokia miestiečių dorovė,  kaip skiriasi mūsų, pirmosios pokario metų vaikų, ir jaunimo kartos pažiūros. Plačiau
2016-09-17
Kas  ji - Inga?Kas išties ji tokia? Daugeliui žmonių kyla šis klausimas, bet  vienodo atsakymo nepavyksta rasti... Vieni  ją vadina Angelu, kiti – Siųstuoju, taip ir nesupratę, kieno ranka palietė  žmogų bėdoje, palaikė sunkią minutę...  Plačiau
2016-09-01
Stebint visuomenėje vykstančius procesus, išfaktinių aplinkybių matyti, jog nustatant žmonių neįgalumą, šiuo siekiama toliau asmenis padaryti neveiksnius, tikslu užvaldyti jų turtą.  Plačiau
2016-08-30
1991 m. rugpjūčio 19 d. tuometėje Sovietų Sąjungoje prasidėjęs politinės sistemos griuvimo pučas panaudojant kariuomenę, baigėsi didžiulės imperijos subyrėjimu. Lietuvos žmonės    nerimastingai stebėjo įvykius, ypač saugoję Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo rūmus.  Plačiau
2016-08-27
I.Kokia turi būti mūsų pramonė? 1.Lietuva artėja prie kritinio taško – 2020 metų, kai nutruks ES parama. Būsimasis Seimas  tam turi  ne lozungais, o fiziškai paruošti valstybę per mums atseikėtus keturis metus.  Plačiau
2016-08-22
Dėsninga – viena lietuvių karta keičia kitą, vyresnieji turi ko pamokyti valstybės stiprinimo srityje jaunuosius. u paaugliai, vienas jų ir tos dienos skaitinį skaitė. Gražiai giedojo bažnyčios choras.   Plačiau
2016-08-22
Eilę metų matau, kartais gaunu amžino poilsio į kapus nukeliavusių pažįstamų pranešimus apie įvairiausiomis aplinkybėmis atsitikusias nelaimes.  Plačiau
2016-08-22
Šoka šoka Spindulys Šiandien šokį paskutinį, kad rytoj Pabudęs vėl, Šoktų vėl eilinį Plačiau
2016-08-14
Dienos šviesą jau išvydo 19-tas Paįstrio krašto istorijos, kultūros laikraštis „Paįstrietis“. Jis buvo pristatytas ir aptartas kraštiečių šventės pirmoje dalyje Paįstrio kultūros centre.  Plačiau
2016-08-14
Š. m. liepos 30 d. Smalininkuose (Jurbarko r. sav.) vyko bendruomenės šventė ir atviras Lietuvos medkirčių čempionatas, kuriame taip pat dalyvavo svečiai iš Baltarusijos, Estijos ir Latvijos.  Plačiau
2016-08-09
Pagal paplitusią ir labai istoriografijoje įsigalėjusią nuomonę, vieno didžiausių krikščionybės raidoje sąjūdžių – reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 diena, kai augustinų vienuolis, Šv. Rašto profesorius Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalęs 95 tezes, kuriose buvo keliamos ypač skaudžios to meto Katalikų Bažnyčiai ir Vakarų Europos visuomenei religinio gyvenimo problemos.  Plačiau
2016-08-09
Rėmė Mažosios Lietuvos Fondas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras kartu su Šiaurės Amerikoje veikiančiu Mažosios Lietuvos fondu išleido “Mažosios Lietuvos enciklopedinį žinyną”.  Plačiau
2016-08-07
Laikas begalinis. Mes apibrėžiame jį svarbių įvykių atkarpomis, sutartais skaičiais pažymėdami mums svarbias datas. Šiemet sukako 75 m. nuo tremties pradžios, 25 m. nuo Medininkų pasienio posto tragedijos, daugeliui iš mūsų bičiulių yra jubiliejinės gyvenimo datos: mums, mūsų vaikams ir anūkams.  Plačiau
2016-08-07
Liepos 29 d. Pasvalio krašto žmonės pagerbė kraštiečio Vilniaus vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio atminimą. Tai buvo dvasinė – kraštotyrinė konferencija ant ratų ,,Parymokim prie tėviškės slenksčio”.  Plačiau
2016-08-07
Gyvenimo įvykių sraute geriausiai įsimena paslaptingi nutikimai. Keisti 1998 metų vasaros įvykiai Preiloje byloja lobio paieškų istoriją. Kas tai? Jaudinanti Preilos paslaptis dabar atkuriama pagal tuomet girdėtus bei žurnalistų skelbtus įspūdžius ir nutikimo versijas.  Plačiau
2016-08-07
Neoficialioji pažintis su Jūre Pirmąsyk vietovardį „Jūrė“ įsistebėjau ne geografijos žinyne ar to dalyko vadovėlyje, o Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventovės (konsekruota 2009 12 04; architektai – Darius Jakubauskas ir Andrius Vernys) priebažnytyje, kur granito plokštelėse išvardyti mecenatai.  Plačiau
2016-08-07
Religijos, krikščioniškojo tikėjimo sudėtingesnių klausimų mokslininkai vengia, paaiškinti daugybę įvykių ir faktų kartais tiesiog neįmanoma.  Plačiau
2016-08-07
Filosofija ir estetika visada nemažai dėmesio skyrė dailės, literatūros ir muzikos vertybėms.   Plačiau
2016-08-07
Liepos 18-ąją Tautinių bendrijų namuose rinkosi poetai, prozininkai, dainų autoriai, menininkai pagerbti poečių Viktorijos Kurakevič ir Marijos Zinkevič, paklausyti jų eilių, dainų, apžvelgti nuveiktų darbų.  Plačiau
2016-08-07
Įvairumas nėra malonumo siela. Niekada negalima planuoti ateities, remiantis praeitimi. Mūsų kantrybė pasieks daugiau, negu jėga. Plačiau