VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

08.22. Smulkiųjų ūkininkų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui – 3,4 mln. Eurų

Nuo rugsėjo 2 d. šalies smulkieji ūkio subjektai bus kviečiami teikti paraiškas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą – prasidėjus rudeniui bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Paraiškos pagal priemonę bus renkamos iki spalio 31 d. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 3,4 mln. eurų. Parama bus skiriama smulkių ūkio subjektų bendrų darbo procesų organizavimui dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Paramos minėtu laikotarpiu galės kreiptis kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys nuo 18 metų.

Paraišką būtina teikti kartu su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla, kaip ir paraišką teikiantis subjektas, ir su kuriais jau iki paraiškos teikimo turi būti pasirašyta bendra jungtinės veiklos sutartis, sudaryta laikantis pagrindinių geros partnerystės principų, skelbia NMA.

Partneriu negali būti paties pareiškėjo įsteigtas juridinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse. Tuo tarpu giminystės partnerių ryšiai nėra vertinami kaip susietumo elementas tuo atveju, jei projekto dalyviai veiklą vykdo savarankiškai.

Vienam projektui įgyvendinti numatyta skirti iki 90 tūkst. eurų, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014-2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. eurų.

Atgal