VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

06.07. AUGA NAUJA ŽURNALISTŲ KARTA

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovas Alfonsas Kairys

Trakų rajono Lentvario pradinėje, kaip ir daugelyje Lietuvos mokyklų, nuskambėjo paskutinios skambutis pradinukams.

Įteikusi mokiniams apdovanojimus už gerą mokymąsi, dalyvavimą popamokinėje veikloje, mokyklos direktorė, puiki vadybininkė ir inovatyvumo skatintoja Ona Ramanauskienė, palinkėjo visiems, pedagogams ir vaikams, sveikos, saugios, žingeidžios vasaros.

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovas (šių eilučių autorius) įteikė pažymėjimus jį lankiusiems. Anot būrelio nario mokinio Mato Kvietkauskio ir kitų, būrelyje išmokta bendravimo kultūros, žinučių, interviu, reportažų rašymo meno, sužinota, kad svarbiausia žurnalistui yra akylus žvilgsnis, tiesos sakymas ir daug kitų dalykų.

Įteiktuose pažymėjimuose puikuojasi įrašas: ,,... klasės mokinys (-ė) sėkmingai baigė Jaunųjų žurnalistų būrelio užsiėmimus ir jam (-ai) suteikiamas Jaunojo žurnalisto vardas“. Pažymėjimas patvirtintas mokyklos direktorės Onos Ramanauskienės ir būrelio vadovo žurnalisto Alfonso Kairio parašais bei mokyklos antspaudu.

Primintina, kad tai jau 8-oji Jaunųjų žurnalistų būrelio laida: ją baigė  net 13-ka II-III klasių mokinių (klasių auklėtojos Saulena Jakaitytė, Danguolė Danilkevičienė, Rimutė Nareikienė, Simona Zdanavičiūtė).

Džiugu, kad šioje mokykloje suteikta galimybė  augti naujai žurnalistų kartai.

Atgal