VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

06.02. Ats. gen. mjr. V. Vaikšnoras pataria Ukrainos gynybos reformų klausimais

Gegužės 28-30 d. Kijeve vyko Ukrainos gynybos reformų strateginio lygmens patariamosios tarybos (Defence Reform Advisory Board) susitikimai, kuriuose dalyvavo buvęs Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas, atsargos generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras. Susitikimų metu buvo aptartas įgyvendinamų reformų progresas, Ukrainos vidaus politikos pokyčiai, artimiausi darbai.

Ukrainos gynybos ministerijos nuotraukos

 

Lietuvos atstovu į tarptautinę Ukrainos gynybos reformų patariamąją tarybą ats. gen. mjr. V. Vaikšnorą gegužės 24 d. paskyrė krašto apsaugos ministras R. Karoblis, siekiant tęsti 2016 m. rudenį pradėtus buvusio Lietuvos kariuomenės vado ats. gen. mjr. Jono Andriškevičiaus darbus. 

 

Šioje strateginio lygmens Patarėjų taryboje Lietuvos atstovas kuruoja karininkų profesionalizacijos sritį, Ukrainos karinio profesinio rengimo ir mokymo sistemos pertvarką. Taip pat karininkų rengimą ir puskarininkių sistemos kūrimą ir plėtojimą koordinuoja du Lietuvos kariuomenės patarėjai, dirbantys NATO atstovybėje Ukrainoje, Kijeve.

 

Strateginio lygio patarėjų taryba buvo įsteigta siekiant užtikrinti Ukrainos kariuomenės ir gynybos reformų vykdymą, aukšto strateginio lygio ekspertai buvo prašomi teikti patarimus  Ukrainos gynybos ministerijos Reformų komitetui, taip pat Ukrainos prezidentui, gynybos ministrui ir kariuomenės vadui kariuomenės reformos klausimais. Taryboje darbuojasi Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos ir Vokietijos patarėjai.

 

Lankydamasis Kijeve, ats. gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras taip pat susitiko su daugiašalės komisijos paramos Ukrainos gynybos reformos ir bendradarbiavimo saugumo klausimams atstovais, dalyvavo George C. Marshall saugumo studijų centro seminare aukštiems Ukrainos gynybos ministerijos ir kariuomenės pareigūnams karinių pajėgų vadovavimo ir kontrolės sistemos reformos klausimais.

 

Nuo pat Rusijos karinės agresijos Ukrainoje 2014 m. pradžios Lietuva politiškai palaiko ir remia Ukrainą. Lietuvos kariuomenė teikia paramą Ukrainos vykdomoms reformoms karinio mokymo ir rengimo srityje, padeda taikyti vakarietiškus standartus Ukrainos kariuomenei, siekiančiai didinti tarpusavio sąveiką su NATO šalių kariuomenėmis. Ukrainos kariai kviečiami mokytis Lietuvos karinio rengimo įstaigose, Lietuva finansuoja Ukrainos karininkų mokslus Baltijos gynybos koledže.

 

Lietuvos kariai tiesiogiai nedalyvauja kovos veiksmuose ir antiteroristinės operacijos zonose Ukrainoje. Nuo 2015 m. Lietuvos kariuomenės instruktoriai padeda rengti ir stiprinti ukrainiečių kariuomenę dalyvaudami JAV vadovaujamoje Ukrainos karių mokymo programoje, o 2017 m. įsteigus Lietuvos karinę mokymo misiją Ukrainoje, joje vienu metu gali dalyvauti iki 60 Lietuvos karių-instruktorių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų.

 

 

Atgal