VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

05.14. Kultūros ministras Vilkaviškyje: turiningas kultūrinis gyvenimas turėtų vykti visuose regionuose

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pirmadienį lankėsi Vilkaviškyje ir Kybartuose, kur susitikimuose su kultūros darbuotojais aptarė regioninės kultūros politikos ir vietos kultūros įstaigų veiklos klausimus.

„Lietuvos gyventojai, įsikūrę skirtingose vietovėse, turi įgyti lygesnes galimybes gyventi turiningą kultūrinį gyvenimą, gauti kokybiškas viešąsias paslaugas. Netolygumo problemą galima spręsti apibrėžus bazinį kultūros paslaugų paketą – „kultūros branduolį“, kurį formuojant ir užtikrinant atsakomybe dalintųsi savivaldybės su centrine valdžia“, – sakė kultūros ministras.

Ministro M. Kvietkausko teigimu,  įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos strategiją „Kultūra 2030“ numatoma sukurti bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių modelį, užtikrinantį tolygesnį kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje, efektyvesnį įstaigų tinklą, resursų konsolidavimą, regioninių kompetencijų centrų įtvirtinimą, nevyriausybinių organizacijų ir privataus sektoriaus dalyvavimą,  paskatų sistemą ir kultūros tinklo dalyvių sinergiją.

Šis modelis veiktų ir kaip judumo programa, būtų atviras visiems paslaugų teikėjams nepriklausomai nuo juridinio statuso, taigi paskatintų kultūros veiklų sinergiją. Panašiu principu šiuo metu veikia mokinio Kultūros pasas.

Kultūros ministras M. Kvietkauskas susitikimuose su kultūros darbuotojais aptarė Vilkaviškio ir Kybartų kultūros centrų, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro muziejaus – Paežerių dvaro, Vilkaviškio viešosios bibliotekos veiklą, tolygios kultūros raidos projektų finansavimo ir kitus Vilkaviškio rajono kultūros bendruomenei aktualius klausimus.

Pirmadienį kultūros ministras taip pat lankėsi Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje Vilkijoje. Ministro požiūriu, būtina užtikrinti muziejaus veiklos tęstinumą, Kauno rajono savivaldybės tarybai priimant sprendimus, kurie nepažeistų visų suinteresuotų pusių interesų.

Atgal