VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

05.08. Kultūros ministras tarėsi su žiniasklaidos priemonių atstovais

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas susitikime su nacionalinių žiniasklaidos priemonių atstovais pasveikino juos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga ir aptarė efektyvesnės žiniasklaidos veiklos bei sklaidos galimybes, kitus žiniasklaidos sektoriui aktualius visuomenės informavimo politikos klausimus.

„Norėtųsi žiniasklaidos turinį matyti kuo įvairesnį, skaidresnį, atspindintį platesnius požiūrius, formuojantį vertybes“, – įžangoje pažymėjo ministras M. Kvietkauskas.

Šiandieniniame susitikime, kaip ir ankstesniuose Medijų tarybos posėdžiuose bei kultūros ministro susitikimuose su Lietuvos žurnalistų sąjungos, Interneto žiniasklaidos asociacijos ir kultūrinės žiniasklaidos atstovais, daugiausia dėmesio skirta valstybės paramos žiniasklaidai modelio atnaujinimui.

Ministro teigimu, nors šis klausimas šiuo metu svarstomas Seimo sudarytoje darbo grupėje, tačiau paramos žiniasklaidai modelio atnaujinimo tikslai išlieka tie patys: užtikrinti žiniasklaidos nepriklausomumą ir gyvybingumą, siekiant valstybės lėšų panaudojimo efektyvumo ir skaidrumo. Naujasis modelis, pasak ministro, turėtų užtikrinti kultūros ir švietimo funkcijas bei skatinti partnerystę dalijantis kultūros turiniu, todėl šio turinio kūrėjams svarbus vadybos elementas, o sklaidai – profesionalus kūrybinis požiūris.

Susitikime aptarti ir kiti žiniasklaidos atstovams rūpimi klausimai – naujoji autorių teisių reforma, žiniasklaidos savitvarka, reklamos rinkos reguliavimas. Susitikimo dalyviai pripažino bendradarbiavimo svarbą svarstant paminėtus klausimus, dalį jų siūlydami plačiau aptarti prie Kultūros ministerijos sudarytoje Medijų taryboje.

Atgal