VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

12.09. TV programa

 

 

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)

07:00 Šventadienio mintys

07:30 Klausimėlis.lt.

08:00 Gyventi kaime gera

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm/The Finest Fairy Tales)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:30 Mūsų gyvūnai

12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kerintis Tailandas (Wild Thailand)

12:55 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas šunų pasaulis 2 (The Secret Life of Dogs 2)

13:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

15:25 Klausimėlis.lt.

15:43 Loterija „Keno Loto"

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota)

16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis"

17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)

18:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

19:30 Savaitė

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

21:00 Premjera

21:55 (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės (Serial (Bad) Weddings/Mais qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?)

23:30 Mumijos sugrįžimas (The Mummy Returns). Fantastinis nuotykių filmas. JAV. 2001 m. N-14. Rež. Stephen Sommers. HD.

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Grupės „Pelenai" jubiliejinis koncertas „Ugnies paliesti. 20 metų kartu". 2016 m. HD (kart.)

07:40 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota, kart.)

08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Ved. Viktor Černišuk. (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Ved. Barbara Sosno. (subtitruota, kart.)

08:30 Kelias

08:45 Krikščionio žodis. Ved. Leonid Glušajev. (subtitruota, kart.)

09:00 Premjera. Sporto galia (The Power of Sports (eps 8-14, t y 7X30 Nr 464835))

09:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

10:00 Pasaulio lietuvių žinios

10:30 Atspindžiai

11:00 7 Kauno dienos

11:30 Linija, spalva, forma

12:00 Lietuva mūsų lūpose

12:30 Pradėk nuo savęs

13:00 Stop juosta

13:25 Dainuoju Lietuvą

15:55 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)

16:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje

16:45 Mokslo ekspresas

17:05 (Ne)emigrantai (su vertimu į gestų k.)

18:00 Kultūringai su Nomeda

18:45 Istorijos perimetrai. 1 d. Vilniaus Seimas. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. HD.

19:40 Premjera. Dauntono abatija 1 (Downton Abbey 1)

20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)

20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)

21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – smuiko virtuozas Sergej Krylov (Italija)

22:00 Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė. Didžioji atidarymo ceremonija.

23:30 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. (kart.)

 

 

07:00 Programa

07:04 TV parduotuvė

07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. G. E. Mohl - Basanavičienė“. Dokumentinis filmas. Lietuva."

07:55 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2013 m. N-7. "

08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba

10:00 „Cukrus prieš riebalus“. Dokumentinis filmas. Didžioji Britanija. 2014 m. N-7. "

11:15 4 kampai

11:45 „Skonio reikalas“. Kulinarinė laida. Ved. A. Kukšta."

12:15 Lryto popuri

13:00 Adomo obuolys

14:00 „Ant bangos“. Karščiausių naujienų dešimtukas. Ved. K. Krivickas, N. Bunkė, E. Užaitė. N-7. "

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Krepšinio pasaulyje su V

17:00 „Patriotai“. Žurnalistinių tyrimų laida. Ved. R. Janutienė ir J. Smoriginas. N-7. "

18:00 Žinios

18:28 Orai

18:30 „Svetimų troškimų sūkurys“ (1; 2)

20:00 Žinios

20:23 Orai

20:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ (2 tęs.)

21:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:00 Žinios

22:28 Orai

22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ (5/1)

 

				

06:20 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)

07:20 Gamtos čempionai (3)

08:30 Tauro ragas

09:00 Sveikatos kodas

10:00 Nutrūkę nuo grandinės (5)

10:30 Amūras – Azijos Amazonė (1)

11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (6)

12:40 Geriau vėliau, negu niekada (1)

13:40 Ekstrasensų mūšis (13)

16:30 Nusikaltimų miestas (18)

17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Rytas

19:30 Vėpla

21:55 Karo vilkai. Likvidatoriai V (8)

22:55 Gyvi numirėliai (12)

23:55 Baudžiamasis būrys

01:50 Dingę be žinios

 

				

06:05 Dienos programa

06:10 Madagaskaro pingvinai (31)

06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (63)

07:05 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (8)

07:35 Neramūs ir triukšmingi (4)

08:05 Ogis ir tarakonai (4)

08:15 KINO PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės

10:20 Muzikinė kaukė

13:00 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose

14:45 Tėčio dienos rūpestis

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Lietuvos balsas

22:50 Naktis su uošviu

00:35 Taktinis puolimas

02:15 Traukinys į Holivudą

03:50 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Pragaro katytė (2)

07:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (74)

08:10 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (153)

09:05 Tėvas Motiejus (4)

10:15 Būrėja (37)

10:50 Būrėja (38)

11:25 Akloji (34)

12:00 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (20)

12:30 Silvijos itališki valgiai (1)

13:00 Laukiam svečių su Reičele Alen (1)

13:30 Sveikinimai

15:45 Širdele mano (30)

16:45 Širdele mano (31)

17:45 Akloji (70)

18:20 Akloji (71)

18:55 Būrėja (11)

19:30 Įsimylėjęs karalius (13)

21:00 Likimo šešėlis (2)

23:05 Gyvenimo vingiai

01:15 Pasimatymo filmas

02:40 Prieblanda. Tamsioji upė

 

				

06:15 Televitrina 226

06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/126s. (kart.)

07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 2/13s.

07:30 Aladinas 1/119s.

08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/127s.

08:30 Mamyčių klubas 20/14s.

09:00 Kulinarinis detektyvas 1/14s.

09:30 Penkių žvaigždučių būstas 5/14s.

10:00 Pasaulis pagal moteris 6/14s.

10:30 Svajonių sodai 14

11:30 Aplink Lietuvą. Miestai 2/7s.

12:30 Naujas imperatoriaus pokštas

14:00 Gibė

15:50 Nilo perlas

18:00 Raudonas kilimas 4/9s.

18:30 TV3 žinios 343

19:22 TV3 sportas

19:27 TV3 orai 343

19:30 X Faktorius 6/12s.

22:40 Non-Stop

00:50 Prarastasis miestas Z (kart.)

03:15 Kautynės Maniloje (kart.)

04:45 Bibliotekininkai 3/8s.

 

				

06:10 Televitrina 226

06:25 Ledo kelias 6/2s.

07:25 Pavojus migracijoms 1/1s. (kart.)

08:30 Sandėlių karai 9/16s. (kart.)

09:00 Gyvūnų manija 3/14s.

09:30 Vienam gale kablys 19/46s.

10:00 Praeities žvalgas 4/14s.

10:30 Savaitė su Kauno "Žalgiriu" 2/6s.

11:00 100% Dakaro 1/6s.

11:30 Sandėlių karai 9/17s.

12:00 Jokių kliūčių! 1/104s.

13:00 Pavojus migracijoms 1/2s.

14:00 Pavojingiausi pasaulio keliai 1/116s.

15:00 Ledo kelias 6/3s.

16:00 Aliaskos geležinkeliai 1/106s.

17:00 Sandėlių karai 9/18s.

17:30 Sandėlių karai 9/19s.

18:00 Skorpionas 3/22s.

19:00 Amerikos talentai 11/9s.

21:00 Žinios 343

21:53 Sportas

21:58 Orai 343

22:00 Nakties TOP 7/10s.

22:30 Dainų dvikova 2/3s.

23:00 Dainų dvikova 2/4s.

23:30 Dainų dvikova 2/5s.

00:00 Skorpionas 3/21s. (kart.)

00:55 Skorpionas 3/22s. (kart.)

01:45 Jokių kliūčių! 1/104s.

Atgal