VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

03.18. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

07:30 Šventadienio mintys

08:00 Gimtoji žemė

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Hanso Kristiano Anderseno pasakos (Die Marchen der Hans Cristian Andersen / Hans Christian Andersen / Finest Fairy Tales FFT)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:25 Mūsų gyvūnai

11:50 Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)

12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nematomas Havajų pasaulis (Wild Hawaii)

13:40 Premjera. Megrė 2 (Maigret 2)

15:15 Laisvės vėliavnešiai

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

17:15 Klausimėlis.lt. HD.

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės

18:30 Pramoginė laida „Editos šou"

19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4.

21:55 Karalienės sesuo (The Other Boleyn Girl)

23:50 Pasaulio pabaiga (The World's End)

01:40 Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)

02:25 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis (Wild Hawaii)

03:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

03:25 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. HD (kart.)

03:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis". Ved. Jurgita Jurkutė ir Martynas Levickis. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Jubiliejinis poeto Rimvydo Stankevičiaus kūrybos vakaras. Dalyvauja Domantas Razauskas, Rokas Radzevičius ir Aistė Smilgevičiūtė, Kostas Smoriginas, Olegas Ditkovskis...

08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)

08:30 Krikščionio žodis. HD (subtitruota, kart.)

08:45 Kelias

09:00 Euromaxx. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

09:30 Premjera. Susipažink su mano pasauliu (Come and See My World)

10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

10:30 Pradėk nuo savęs

11:00 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)

11:30 Durys atsidaro

12:00 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. HD.

12:45 ARTi

13:00 Linija, spalva, forma

13:30 Stop juosta

14:00 Legendos

14:45 Šventadienio mintys

15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje

15:45 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė 2018"

17:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018. Aldonos Ruseckaitės knygos „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį" pristatymas.

18:00 Nes man tai rūpi

18:45 Bravo! (Bravo!)

19:45 Bethovenas 4 (Beethoven's 4th)

21:15 LRT studija „Kino pavasaryje 2018"

21:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – violončelės virtuozas ir kompozitorius Giovanni Sollima (Italija)

22:35 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis (Fascinating Encounters. The National Treasures of Kyoto / Kyoto kokuho roman)

23:20 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)

00:05 Tobuli melagiai (Perfect Strangers / Perfetti sconosciuti)

01:45 Kino žvaigždžių alėja. Lemtinga pagunda (The Beguiled)

03:25 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)

04:10 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)

04:40 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – violončelės virtuozas ir kompozitorius Giovanni Sollima (Italija)

 

 

05:05 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

05:45 „MMA „King of the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (2). Kovų narvuose turnyras. 2017 m. N-7.

07:00 Programa

07:04 TV parduotuvė

07:20 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7."

08:00 „4 kampai“. Laida apie interjerą. Ved. E. Kernagytė. 2018 m."

08:30 „Kaimo akademija“. TV žurnalas. Vedėja L. Pilipavičienė."

09:00 „Šiandien kimba“. Laida žvejams. Vedėjai E. Muliuolis ir S. Vigraitis."

10:00 Mano Europos Parlamentas

10:30 „Ekovizija“. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D. Burkauskas. 2018 m."

10:40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Tamsioji sielos pusė“ (2)

11:45 „Pabėgėlė“ (3; 4)

14:00 „Pasaulis iš viršaus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2011 m. N-7."

15:15 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. Kelionių dokumentika. JAV. 2009 m. N-7."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (45)

18:00 Žinios

18:27 Orai

18:30 Mano Europos Parlamentas

19:00 „Krikšto tėvas“ (7)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Krikšto tėvas“ (8)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „MMA „King of the Cage“. Lietuva - Ukraina“ (2)

00:00 „Vienišas vilkas“ (1; 2)

02:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

02:40 „Krikšto tėvas“ (1; 2)

04:20 „Iljušinas ir Babkinas tiria. Tamsioji sielos pusė“ (2)

 

				

06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas. Kaunas

07:30 Sveikatos kodas

08:30 Tauro ragas

09:00 Lietuvos galiūnų čempionatas. Kretinga

10:00 Pavariau (14)

10:30 Mieliausias Amerikos šuo (1)

11:30 Gyvūnų vilionės

12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (72)

13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (73)

13:40 Sveikinimai

16:00 Policijos akademija (23)

17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Neptūnas

19:30 Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 2018 Ryga“

22:00 Juodasis sąrašas (16)

23:00 Gyvi numirėliai (13)

00:00 Baltasis dramblys

01:30 Detektyvų istorijos (6)

02:15 Policijos akademija (23)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Muča Luča (16)

06:55 Tomas ir Džeris (52)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (18)

07:45 Neramūs ir triukšmingi (25)

08:10 Keista šeimynėlė (7)

08:35 Tomo ir Džerio šou (13)

09:00 Ogis ir tarakonai (46)

09:10 Ogis ir tarakonai (47)

09:20 Ogis ir tarakonai (48)

09:30 Tinginių miestelis (77)

09:55 Ogis ir tarakonai (36)

10:05 Ogis ir tarakonai (37)

10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Pelenės istorija. Gražiausios dainos

12:05 Instrukcijos nėra

14:30 Trumano šou

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Mes vieno kraujo

22:00 Pabėgimas

23:45 4-asis lygmuo

01:30 Tikras vyras

03:00 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Lemūrų gatvė (13)

07:20 Lemūrų gatvė (14)

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (90)

08:45 Surikatų namai (13)

09:15 Žiniuonis (17)

10:15 Akloji (56)

10:50 Akloji (57)

11:25 Būrėja (33)

12:00 Bus visko

13:00 Beatos virtuvė

14:00 Tabatos salonas (1)

15:00 Širdele mano (134)

16:00 Širdele mano (135)

17:00 Akloji (48)

17:30 Akloji (49)

18:00 Būrėja (74)

18:35 Būrėja (75)

19:10 TV1 KOMEDIJA Tėtušiai

21:00 Nacionalinis saugumas

22:45 Žmogžudysčių sąrašas

00:40 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (7)

01:05 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (8)

01:30 Tėvas Motiejus (7)

02:25 Tėvas Motiejus (8)

03:20 Bekas 2. Paskutinė liudininkė

 

 

06:15 Televitrina

06:30 Aladinas

07:00 Ančiukų istorijos

07:30 Nenugalimasis žmogus - voras

08:00 Aladinas

08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių sodai

11:30 Mažylio atostogos

13:35 Auksiniai bateliai

15:15 Havajai 5.0

16:15 Ekstrasensų mūšis

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Geriausi mūsų metai. 100-mečio šou

22:00 VAKARO KINO TEATRAS. Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys

23:50 PREMJERA. Molės Hartlei egzorcizmas

01:40 Merlino mokinys

03:15 Merlino mokinys

04:55 Moderni šeima

05:20 Moderni šeima

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Ledo kelias

07:20 Didieji senovės statiniai

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Gyvūnų manija

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Praeities žvalgas

10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“

11:00 Išlikimas

12:00 Beveik neįmanoma misija

13:00 Galapagai

14:00 Didieji senovės statiniai

15:00 Ledo kelias

16:00 Iš peties

17:00 Sandėlių karai

18:00 Elementaru

19:00 Amerikos talentai

21:00 Žinios

21:45 Sportas

21:55 Orai

22:00 Nakties TOP

22:30 X Faktorius

01:00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

01:50 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

02:40 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

03:25 Programos pabaiga

Atgal