VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

01.20. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)

07:00 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (The Jungle Bunch To The Rescue! 2)

07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 1)

07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)

07:45 Premjera. Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)

08:10 Karinės paslaptys

09:00 Labas rytas, Lietuva

09:30 Žinios

09:35 Labas rytas, Lietuva

10:30 Žinios

10:35 Labas rytas, Lietuva

11:30 Žinios

11:35 Labas rytas, Lietuva

11:50 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai (Big Bugs)

12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Grizlių karalystė (Grizzly Empire / Bear Dynasty)

13:40 Puaro 13 (Agatha Christie's Poirot 13)

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Sveikinimų koncertas

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 Teisė žinoti

18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba

19:30 Stilius

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 „Eurovizija 2018"

23:20 Geriau nebūna (As Good As It Gets)

01:35 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai (Big Bugs)

02:25 Pasaulio dokumentika. Grizlių karalystė (Grizzly Empire / Bear Dynasty)

03:10 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. HD (kart.)

03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)

04:00 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)

04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. HD (subtitruota, kart.)

08:05 Misija. Vilnija. Ved. Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

08:30 Maistas ir aistros

09:00 Pažvelk į profesiją kitaip

09:30 Mokslo sriuba

10:00 XIV tarptautinio teatralizuoto vaikų ir jaunimo muzikos festivalio „Mes – Pasaulis" šokio pasaka.

11:10 Liudwig van Beethoven. Opera „Fidelijus"

13:20 Klauskite daktaro

14:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)

15:10 Giminės ir

16:00 Euromaxx

16:30 Aktorės Rūtos Staliliūnaitės 80-osioms gimimo metinėms

18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai

18:45 Alenas Delonas. Išskirtinis portretas (Alain Delon, cet inconnu / A Unique Portrait)

19:40 Mes esame autoriai

20:15 Stambiu planu

21:00 Kino žvaigždžių alėja. Šugarlando ekspresas (The Sugarland Express)

22:45 KT Tunstall koncertas

23:45 Mano tėviškė. (kart.)

00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:30 Europos kinas

02:00 Prokurorai. TV detektyvinis serialas. 2002 m. Rež. Raimundas Banionis. 2 s. (kart.)

02:50 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. HD (kart.)

03:20 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. HD (kart.)

03:50 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

04:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

 

				

06:00 „Pražūtingi smaragdai“ (2)

06:40 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Didysis barjerinis rifas“. Dokumentinis serialas. N-7."

08:25 Karo ir pokario vaikai. Tremtinių vaikai.

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė."

09:30 „Vantos lapas“. Laida apie pirties malonumus."

10:00 „Didysis barjerinis rifas“. Dokumentinis serialas. N-7."

11:00 „Detektyvas Morsas“ (3/3)

13:00 „Vera. Oro pilys“ (3/1)

15:00 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Mano Europos Parlamentas

16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (28)

18:00 Žinios

18:27 Orai

18:30 „4 kampai“. Laida apie interjerą. Ved. E. Kernagytė."

19:00 Muzikiniai sveikinimai

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Gurovo bylos 6. Bet kokia kaina“ (21; 22)

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Detektyvas Morsas“ (3/3)

01:00 „Pražūtingi smaragdai“ (3; 4)

02:40 „Vera. Oro pilys“ (3/1)

04:10 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

04:30 „Detektyvas Morsas“ (3/3)

 

				

06:00 F. T. Budrioji akis (12)

06:55 F. T. Budrioji akis (13)

07:50 F. T. Budrioji akis (14)

08:45 Sveikatos ABC televitrina

09:00 Autopilotas

09:30 Apie žūklę

10:00 Nutrūkę nuo grandinės (37)

10:30 Pragaro katytė (13)

11:30 Liūčių sezono belaukiant (1)

12:40 Reali mistika (10)

13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2)

14:40 Kas žudikas? (15)

15:50 Kas žudikas? (10)

17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas – Lietkabelis

19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji

21:55 MANO HEROJUS Misija "Neįmanoma" 2

00:10 Dakaras 2018. Savaitės apžvalga (2)

00:40 Dakaras 2018 (16)

01:10 AŠTRUS KINAS Baubas 2

02:35 Juodasis sąrašas (6)

03:20 Juodasis sąrašas (7)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Madagaskaro pingvinai (4)

06:55 Tomas ir Džeris (11)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (1)

07:45 Kung Fu Panda (15)

08:10 Keista šeimynėlė (16)

08:35 Tomo ir Džerio pasakos (9)

09:00 Peliukas Stiuartas Litlis (13)

09:30 Tinginių miestelis (60)

10:00 Ogis ir tarakonai (28)

10:10 KINO PUSRYČIAI Volisas ir Gromitas. Kiškiolakio prakeiksmas

11:50 Karališkasis Sofijos ir Rouzės nuotykis

13:25 Margi, pirmyn!

15:20 Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas

17:00 Vaikai šėlsta (8)

17:30 Bus visko

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nindzės

21:20 Keistas penktadienis

23:10 Laukinės aistros 2

01:00 Eliziejus

02:50 Programos pabaiga

 

 

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Povandeninis Okavango pasaulis

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (88)

08:45 Surikatų namai (9)

09:15 Anapus nežinomybės

10:15 Akloji (14)

10:50 Akloji (15)

11:25 Būrėja (19)

12:00 Nekviesta meilė (53)

12:30 Nekviesta meilė (54)

13:00 Nekviesta meilė (55)

13:30 Nekviesta meilė (56)

14:00 Pasisvėrę ir laimingi (22)

15:00 Širdele mano (100)

16:00 Širdele mano (101)

17:00 Akloji (14)

17:30 Akloji (15)

18:00 Būrėja (40)

18:30 Būrėja (41)

19:00 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (29)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Bekas. Bėgiai tamsoje

22:45 Tėvas Motiejus (7)

23:45 Tėvas Motiejus (8)

00:40 Nužudyti Bilą. 2 dalis

03:00 Modus (5)

03:50 Modus (6)

04:40 Pasisvėrę ir laimingi (22)

 

				

05:00 Programos pabaiga

06:15 Televitrina

06:30 Aladinas

07:00 Legenda apie Korą

07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai

08:00 Aladinas

08:30 Superekspertai

09:00 Virtuvės istorijos

09:30 Gardu Gardu

10:00 Svajonių ūkis

10:30 Kačių motina

12:20 Meilė keliauja laiku. Smaragdas

14:45 Dantukų fėja

16:55 Ekstrasensai detektyvai

18:00 PREMJERA. Misija: vestuvės

18:30 TV3 žinios

19:15 TV3 sportas

19:20 TV3 orai

19:25 Eurojackpot

19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS. Veidrodėli, veidrodėli

21:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Volterio Mičio slaptas gyvenimas

23:55 Kerė

01:50 Drakonų karai

03:20 Merlinas. Sugrįžimas

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Ledo kelias

07:30 Atgal į gamtą

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Vienam gale kablys

09:30 Statybų gidas

10:00 Karys lenktynininkas

10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės

11:00 Išlikimas

12:00 Jokių kliūčių!

13:00 PREMJERA. Įspūdingiausios atostogų vietos

13:30 PREMJERA. Įspūdingiausios atostogų vietos

14:00 Žygis palei Nilą

15:00 Ledo kelias

16:00 Iš peties

17:00 Sandėlių karai

17:30 Sandėlių karai

18:00 Lietuvos talentai

21:00 Dainų dvikova

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Naša Raša

23:00 12 vergovės metų

01:35 Vagių pasaulis

03:20 Iš peties

04:10 Programos pabaiga

Atgal