VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

08.19. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Karinės paslaptys

06:55 Premjera. Tobotai 2 (Tobot 2)

07:20 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)

07:35 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)

07:50 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)

08:05 Premjera. Mūsų miesteliai. Andrioniškis

09:00 Labas rytas, Lietuva

09:30 Žinios

09:35 Labas rytas, Lietuva

10:30 Žinios

10:35 Labas rytas, Lietuva

11:30 Žinios

11:35 Labas rytas, Lietuva

12:10 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )

13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)

14:05 Džesika Flečer 3 (Murder, She Wrote 3)

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Sveikinimų koncertas

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:58 Sportas

18:01 Orai

18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.

18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (subtitruota)

19:40 Stilius

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Ir tegul skamba...

22:30 Trumposios žinios

22:35 Nevaldomas (Incontrolable / The Incontrollable)

00:00 Trumposios žinios

00:05 Premjera. Naujas puikus pasaulis (Brave New World)

01:35 Rūta žalioji... Dainuoja Veronika Povilionienė. HD (kart.)

02:35 Pasaulio dokumentika. Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )

03:30 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)

04:25 Džesika Flečer 3 (Murder, She Wrote 3). Kriminalinis serialas. JAV. N-7. 3/14, 3/15 s. HD (kart.

 

				

05:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)

08:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita. (subtitruota, kart.)

08:30 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota, kart.)

08:45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. (subtitruota, kart.)

09:00 Kelias

09:15 Maistas ir aistros

09:45 Pradėk nuo savęs

10:15 Pažvelk į profesiją kitaip

10:45 Gustavo nuotykiai. Vaidybinis animacinis filmas. Rež. Vaidas Lekavičius, Augustinas Gricius. Vaidina Audrius Rakauskas, Andrius Žebrauskas, Arūnas Sakalauskas,...

12:30 Ponas Selfridžas 3 (Mr. Selfridge 3)

14:00 Saulės ratu

15:30 Lietuva mūsų lūpose

16:00 Stop juosta

16:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

17:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)

17:45 Bliuzas. Muzikinės kelionės (The Blues. A Musical Journey)

19:30 Nes man tai rūpi

20:15 Tikri vyrai

21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Graikų magnatas (The Greek Tycoon)

22:50 Muzikos pasaulio žvaigždės

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 Elito kinas. Atskalūno laiškai (The Perks of Being a Wallflower)

01:40 Turtuolis vargšas. Vaidybinis filmas. 1, 2 s. Rež. Arūnas Žebriūnas. 1983 m. (kart.)

04:10 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai". „Antikvariniai Kašpirovskio dantys". HD (kart.)

 

				

05:55 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

06:45 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

08:30 „Laukinė Australija“. Dokumentinis serialas. Australija."

09:00 Skinsiu raudoną rožę

09:30 „Likimo melodija“ (7, 8)

11:30 „Vincentas“ (1/2)

13:00 „Merdoko paslaptys“ (4/12, 4/13)

15:00 „MMA "King of the Cage in the Beach“ (2)

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Skinsiu raudoną rožę

16:50 „Baltoji strėlė“ (6)

18:00 Žinios

18:32 Orai

18:35 0 laipsnių

18:40 „Ilga kelionė namo“ (1/1)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Kapitonas Gordejevas“ (3, 4)

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Vincentas“ (1/2)

00:30 „Merdoko paslaptys“ (4/2, 4/3)

02:25 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

03:15 „Vincentas“ (1/2)

04:25 „Likimo melodija“ (7, 8)

 

				

06:25 Ekstrasensų mūšis (2)

08:45 Sveikatos ABC televitrina

09:00 Brydės

09:30 Apie žūklę

10:05 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (16)

10:35 Gyvybės galia (4)

11:50 Pragaro katytė (2)

13:00 Žiniuonis (30)

14:00 Žiniuonis (31)

15:05 Vanity Fair. Visiškai slaptai (4)

16:10 Kas žudikas? (39)

17:25 Muchtaro sugrįžimas

18:30 44-as skyrius (72)

19:30 Muzikinė kaukė

22:00 MANO HEROJUS Maksimali rizika

00:05 AŠTRUS KINAS Baubas

01:50 Visa menanti (8)

02:35 Visa menanti (9)

03:20 Muzikinė kaukė

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Ogis ir tarakonai (2)

06:40 Ogis ir tarakonai (3)

06:55 Linksmieji detektyvai (2)

07:20 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės (19)

07:45 Harvis Biksas (20)

08:10 Keista šeimynėlė (9)

08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)

09:00 Ponas Bynas (24)

09:25 Tinginių miestelis (19)

09:55 KINO PUSRYČIAI Lego Betmenas ir Teisingumo lyga

11:20 Gaisrinės šuo

13:30 Juodasis gražuolis

15:15 Karaliaus Tuto prakeiksmas (1)

16:55 Karaliaus Tuto prakeiksmas (2)

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 SUPERKINAS Katės ir šunys

21:15 Kvailių apsauga

23:10 Ji man – ne pora

01:15 Pakvaišęs tėtis

03:15 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Surikatų namai (9)

07:20 Surikatų namai (10)

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (43)

08:45 Sodo gyventojai (21)

09:15 Surikatų namai (11)

09:45 Surikatų namai (12)

10:15 Būrėja (50)

10:50 Būrėja (51)

11:25 Akloji (59)

12:00 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (31)

12:30 Šviežias maistas. Anos Olson receptai (32)

13:00 Sodininkų pasaulis (22)

13:35 Keisčiausi pasaulio restoranai (3)

14:05 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (6)

15:05 Širdele mano (12)

16:05 Širdele mano (13)

17:05 Akloji (60)

17:40 Akloji (61)

18:15 Būrėja (57)

18:50 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (7)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Prekė. I dalis

22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Prekė. II dalis

23:10 Begėdis (12)

00:20 Tu nesi tu

02:15 Be kaltės (2)

03:45 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (6)

04:30 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (43)

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Nenugalimasis žmogus - voras

07:30 Bailus voveriukas

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Kur giria žaliuoja

09:00 Kobra 11

10:00 Vasaros gidas

10:30 Moderni šeima

11:00 Čihuahua iš Beverli Hilso

12:50 Mėnulio princesė

14:55 Kazamas

16:45 Ekstrasensų mūšis

18:30 TV3 žinios

19:15 TV3 sportas

19:20 TV3 orai

19:25 Eurojackpot

19:30 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras Rygoje. Latvija - Lietuva

21:30 Kodas: L.O.B.I.A.I

00:05 Sniegynų įkaitai

02:15 Įniršis

04:40 Programos pabaiga

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ledo kelias

07:30 Jokių kliūčių!

09:00 Ekstremali žvejyba

09:30 Nuo amato iki verslo

10:00 Iš peties

11:00 Nepaprastos lenktynės

12:00 Pasaulio įspūdingiausi...

13:00 Jokių kliūčių!

14:30 Gražiausi žemės kampeliai

15:00 Pavojingiausi pasaulio keliai

16:00 Iš peties

17:00 Havajai 5.0

18:00 NAUJAS SEZONAS. Elementaru

19:00 Skorpionas

20:00 Bibliotekininkai

21:00 Planetos talentai

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Slaptasis agentas

00:05 12 galimybių

02:10 Programos pabaiga

Atgal