VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

08.20. TV programa

 

				

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Klausimėlis.lt. HD. 6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.). 7.30 Šventadienio mintys. 8.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos. 8.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 9.00 Laumės juosta 2017. Vaikų vokalinės muzikos festivalis. 2 d. 10.25 Baltoji gyvatė (Die weisse Schlange / The White Snake). Pasaka. Vokietija, Austrija. 2015 m. Rež. Stefan Buhling. HD. 12.00 Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus. Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Varnių. HD. 13.40 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė (Agatha Christie's Marple 3/1 Nemesis). Mis Marpl 3 (Agatha Christie's Marple 3). Detektyvas. Didžioji Britanija. 2007 m. N-7. 3/1 s. Nemezidė (Nemesis). Rež. Nicholas Winding Refn. 15.15 Folčio viešbutis 2 (Fawlty Towers 2). Televizijos serialas. Didžioji Britanija. 1979 m. N-7. 2/5 s. 15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). HD. 16.00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Ved. Živilė Kropaitė. HD. 17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.). HD. 17.58 Sportas. 18.01 Orai. 18.05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 m. 10 s. HD. 18.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė. (subtitruota). 19.40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD. 20.30 Panorama. HD. 20.52 Sportas. 20.57 Orai. 21.00 „Laisvės kaina. Savanoriai". TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2016 m. N-7. 7 s. HD. 21.55 Trumposios žinios. HD. 22.00 Premjera. Denis Kolinsas (Danny Collins (Imagine)). Komiška drama. JAV. 2015 m. Rež. Dan Fogelman. HD. 23.45 Trumposios žinios. HD. 23.50 Premjera. Skyrybų košmaras (Break-Up Nightmare). Trileris. JAV. 2016 m. N-14. Rež. Mark Quod. HD. 1.40 „Tai, kas tikra". Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio gyvo garso koncertas. Ved. Inga Valinskienė ir Arūnas Valinskas. 2013 m. 3.10 Klausimėlis.lt. HD (kart.). 3.30 Mis Marpl 3/1 s. Nemezidė (Agatha Christie's Marple 3/1 Nemesis). Mis Marpl 3 (Agatha Christie's Marple 3). Detektyvas. Didžioji Britanija. 2007 m. N-7. 3/1 s. Nemezidė (Nemesis). Rež. Nicholas Winding Refn. (kart.). 5.05 Mūsų miesteliai. Andrioniškis. 2 d. Aut. Nijolė Baužytė. 2017 m. (kart.).

 

 

				

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 6.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Ved. Robertas Petrauskas ir Dominykas Vaitiekūnas. (kart.). 7.05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius. (kart.). 7.45 Septynios Kauno dienos. (kart.). 8.15 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.). 8.45 Premjera. Erdvės menas (The Art of Space eps 46-51, t y 6X30 min Nr 564704). Dokumentinis serialas. Vokietija. Metai nenurodyti. 3 d. Neįprastas gyvenimas. žmonės ir jų namai (A Life Less Ordinary - People and Their Houses). Rež. Juliane Hipp, Uli Pfortner. HD. 9.15 Premjera. Šimtas vaizdų iš Japonijos (One Hundred Views of Japan). Dokumentinis serialas. Japonija. 2011-2016 m. 11 d. HD. 9.45 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.). 10.30 Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus. Meninė programa „Palaimingoji krikšto šviesa". Tiesioginė transliacija. 11.45 XLV tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai". Didysis koncertas „Linada, Linagaudo". HD. 13.20 „Baltica 2017". Trisdešimtoji vasara. Rež. A. Rudaitis. 14.10 Mūsų miesteliai. Leliūnai. 1 d. Aut. Nijolė Baužytė. 2017 m. 15.00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. 15.30 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. 16.00 Nacionalinis turtas. 16.25 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Ved. Lolita Bytautaitė. HD. 16.55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė. (subtitruota). 17.35 Volodymyras Ivasiukas. Kad gimtum iš naujo (Volodymyr Ivasiuk. To Be Born Again/UAv). Dokumentinis filmas. Ukraina. 2014 m. Rež. Julija Kuzmenko. 18.30 Premjera. Kinija. vieno vaiko politikos grimasos (China. In The Mood for Life). Dokumentinis filmas. Prancūzija. 2016 m. Rež. Marjolaine Gappe. 19.30 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas (su vertimu į gestų kalbą). HD. 20.15 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė (su vertimu į gestų kalbą). 21.05 Grupės „Pelenai" jubiliejinis koncertas „Ugnies paliesti. 20 metų kartu". HD. 22.35 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias - Jostein Gaarder (Norvegija). 2 d. (kart.). 23.30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD. 24.00 Mūsų miesteliai. Leliūnai. 1 d. Aut. Nijolė Baužytė. 2017 m. (kart.). 0.50 Nes man tai rūpi. Ved. Jolanta Kryževičienė. (kart.). 1.35 Turtuolis vargšas. Vaidybinis filmas. 3, 4 s. Rež. Arūnas Žebriūnas. 1983 m. (kart.). 4.10 Viena. Dokumentinis filmas. Rež. Audrius Stonys. 2001 m. (kart.). 4.30 Atspindžiai. Scen. aut. Ingrida Daraškevičiūtė. (kart.). 5.00 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Ved. Lolita Bytautaitė. HD (kart.). 5.30 Panorama. HD (kart.). 5.52 Sportas. (kart.). 5.57 Orai. (kart.).

 

 

7.05 Programa. 7.09 TV parduotuvė. 7.25 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė. 8.00 Darbščios rankos, atviros širdys. Laida apie tradicinius amatus. Ved. J. Marčiulaitienė. 8.30 Kaimo akademija. TV žurnalas. Vedėja L. Pilipavičienė. 9.00 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E. Muliuolis ir S. Vigraitis. 10.00 Girių takais. Laida medžiotojams ir gamtos mėgėjams. Vedėjas E.Tijušas. 10.40 0 laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Ved. Ignas Bakėjus. 10.45 „Vera. Dievaičiai". Detektyvinis serialas. Rež. Adrian Shergold. Vaid. Neil Armstrong, David Leon, Samantha Neale. D. Britanija. 2012 m. N-7. 12.45 „Moterų daktaras" (2/11, 2/12). Serialas. Rež. A. Goida. Vaid. Michailas Chimičevas, Liudmila Kondrajeva. Ukraina. 2014 m. N-7. 14.50 „Dykumos". Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2011 m. 16.00 Žinios. 16.18 Orai. 16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis. 16.50 „Baltoji strėlė" (7). Kriminalinis. Rež. A.Strojevas. Vaid. S.Machovikovas, A.Sajutalinas, A.Averjanovas. Rusija. 2015 m. N-7. 18.00 Žinios. 18.32 Orai. 18.35 0 laipsnių. Sveiko gyvenimo būdo laida. Ved. Ignas Bakėjus. 18.40 „Ilga kelionė namo" (1/2). Melodrama. Rež. O.Dobrova. Vaid. A.Lazarevas, E.Bojarskaja, D.Moroz. Rusija. 2013 m. N-7. 20.00 Žinios. 20.27 Orai. 20.30 Skinsiu raudoną rožę. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė. 21.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo" (2/3). Kriminalinis detektyvas. Rež. Peter Hoar. Vaid. Douglas Henshall. D. Britanija. 2013 m. N-7. 22.30 Žinios. 22.57 Orai. 23.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo" (2/4). Kriminalinis detektyvas. Rež. Peter Hoar. Vaid. Douglas Henshall. D. Britanija. 2013 m. N-7. 0.15 „Vera. Dievaičiai" (3/3). Detektyvinis serialas. Rež. Adrian Shergold. Vaid. Neil Armstrong, David Leon, Samantha Neale. D. Britanija. 2012 m. N-7. 2.10 „Moterų daktaras" (2/11, 2/12). Serialas. Rež. A. Goida. Vaid. Michailas Chimičevas, Liudmila Kondrajeva. Ukraina. 2014 m. N-7. 3.40 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo" (2/3, 2/4). Kriminalinis detektyvas. Rež. Peter Hoar. Vaid. Douglas Henshall. D. Britanija. 2013 m. N-7. 5.40 „Dykumos". Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2011 m. 6.30 „Jaunikliai". Dokumentinis serialas.

 

				

6.30 Baltijos galiūnų čempionato etapas Akmenė (k). 2017 m. Sporto laida.  7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. Ekstremalių situacijų laida. Vedėjas Paulius Kaupelis. 8.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. Ekstremalių situacijų laida. Vedėjas Paulius Kaupelis. 8.30 Tauro ragas. N-7. Aktualijų laida medžiotojams. Laidos vedėjas Osvaldas Čalutka 9.00 Baltijos galiūnų čempionato etapas Molėtai. 2017 m. Sporto laida.  10.05 "Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu" (17) (Jeff Corwin Ocean Mysteries). 2011 m. Serialas. JAV.  10.35 "Gyvybės galia" (5) (Life Force I). 2010 m. Dokumentinis serialas. Japonija, JAV, Naujoji Zelandija, Prancūzija.  11.50 "Pragaro katytė" (3) (My Cat from Hell II). 2012 m. Dokumentinė realybė. JAV.  13.00 "Viena už visus" (150) (Odna Za Vsech). N-7. 2009 m. Humoro serialas. Rusija. Vaid.: Anna Ardova, Aslan Bizhoyev, Tatjana Orlova. 13.35 Sveikinimai. Pramoginis sveikinimų koncertas. Vedėja Laima Kybartienė 15.40 Savaitės kriminalai (k). N-7. Aktualijų laida 16.10 "Kas žudikas?" (40) (Who's the Killer?). N-7. 2016 m. Kriminalinė publicistika. Prancūzija.  17.25 "Muchtaro sugrįžimas" (Vozvrashchenie Muhtara 2). N-7. Kriminalinis serialas. Rusija. Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. 18.30 "44-as skyrius" (73) (Otdel 44). N-7. 2016 m. Detektyvinis serialas. Ukraina. Vaid.: Sergey Kalantay, Natalja Morozova, Artem Pozniak. 19.30 "Ekstrasensų mūšis" (3) (Bitva ekstrasensov IX). N-7. 2014 m. Paranormalių tyrimų laida. Ukraina.  21.55 "Gimę mylėti" (Twice Born). N14. 2012 m. Romantinė drama. Ispanija, Italija. Rež.: Sergio Castellitto. Vaid.: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic. 0.25 "Akloji zona" (23) (Blindspot I). N14. 2015 m. Kriminalinis serialas. JAV. Vaid.: Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown. 1.15 "Maksimali rizika" (k) (Maximum Risk). N14. 1996 m. Veiksmo filmas. JAV. Rež.: Ringo Lam. Vaid.: Zach Grenier, Jean-Claude Van Damme, Frank Senger, Natasha Henstridge. 2.50 "Baubas" (k) (Boogeyman). N14. 2005 m. Drama. JAV, Naujoji Zelandija, Vokietija. Rež.: Stephen T. Kay. Vaid.: Emily Deschanel, Barry Watson, Skye McCole Bartusiak.

 

 

				

6.25 Dienos programa.  6.30 "Kaukė" (1) (k) (The Mask I). 1995 m. Animacinis serialas. JAV.  6.55 "Linksmieji detektyvai" (3) (k) (Fresh Beat Band of Spies). 2015 m. Animacinis serialas. JAV.  7.20 "Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės" (20) (Blaze And The Monster Machines). 2014 m. Animacinis serialas. JAV.  7.45 "Harvis Biksas" (21) (Harvey Beaks). 2015 m. Animacinis serialas. JAV.  8.10 "Keista šeimynėlė" (10) (Fairly Odd Parents, The X). 2017 m. Animacinis serialas. JAV.  8.35 "Tomo ir Džerio pasakos" (11) (Tom & Jerry Tales II). 2007 m. Animacinis serialas. JAV.  9.00 "Ponas Bynas" (25) (Mr. Bean). 2002 m. Animacinis serialas. Didžioji Britanija.  9.30 "Tinginių miestelis" (20) (Lazytown). 2004 m. Animacinis serialas. Islandija.  10.00 KINO PUSRYČIAI Beilio nuotykiai. Naktis Karvamiestyje (Adventures of Bailey - A Night In Cowtown). 2013 m. Komedija šeimai. JAV. Rež.: Steve Franke. Vaid.: Frank Mosley, Mark Hanson, Trey Bumpass. 11.45 Mano gyvenimo žuvis (Big Fish). N-7. 2003 m. Nuotykių drama. JAV. Rež.: Tim Burton. Vaid.: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Helen Bonham Carter. 14.15 "Pričiupom!" (6) (Just for Laughs Gags XV). 2012 m. Humoro serialas. Kanada.  14.45 "Ledynmečio grėsmė" (1) (Ice). N-7. 2010 m. Katastrofų filmas. Didžioji Britanija, Naujoji Zelandija. Vaid.: Richard Roxburgh, Frances O'Connor, Claire Forlani. 16.35 "Ledynmečio grėsmė" (2) (Ice). N-7. 2010 m. Katastrofų filmas. Didžioji Britanija, Naujoji Zelandija. Vaid.: Richard Roxburgh, Frances O'Connor, Claire Forlani. 18.30 Žinios.  19.25 Sportas.  19.28 Orai.  19.30 Teleloto. TV žaidimas. Vedėjai: Indrė Stonkuvienė ir Gintas Vaičikauskas, Jurgita Drabatienė ir Vitalijus Zuikauskas. 20.35 Žmogus-voras 3 (Spider-Man 3). N-7. 2007 m. Veiksmo filmas. JAV. Rež.: Sam Raimi. Vaid.: Topher Grace, James Cromwell, James Franco, Tobey Maguire, Kirsten Dunst. 23.25 Tapatybė (Identity). N14. 2003 m. Siaubo trileris. JAV. Rež.: James Mangold. Vaid.: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, John Hawkes. 1.15 Ji man - ne pora (k) (She's Out Of My League). N14. 2010 m. Romantinė komedija. JAV. Rež.: Jim Field Smith. Vaid.: Jay Baruchel, Alice Eve, T. J. Miller. 3.10 Programos pabaiga.

 

 

				

6.20 Teleparduotuvė.  6.50 "Surikatų namai" (11) (k) (Meerkat Manor II). 2006 m. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija.  7.20 "Surikatų namai" (12) (k) (Meerkat Manor II). 2006 m. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija.  7.50 "Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai" (44) (The Dr.Oz Show V). N-7. 2014 m. Gyvenimo būdo žurnalas. JAV. Vedėjas Mehmet Oz. 8.45 "Sodo gyventojai" (22) (Secret World of Gardens, The). 2000 m. Dokumentinis serialas. Kanada. Rež.: Susan Fleming. 9.15 "Surikatų namai" (13) (Meerkat Manor II). 2006 m. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija.  9.45 "Surikatų namai" (1) (Meerkat Manor III). 2007 m. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija.  10.15 "Būrėja" (52) (k) (Gadalka VI). 2015 m. Realybės dokumentika. Rusija.  10.50 "Būrėja" (1) (k) (Gadalka IV). 2013 m. Realybės dokumentika. Rusija.  11.25 "Akloji" (60) (k) (Slepaya V). 2016 m. Serialas. Rusija.  12.00 "Šviežias maistas. Anos Olson receptai" (33) (Fresh with Anna Olson). 2008 m. Kulinarinis šou. Kanada. Autorius. Anna Olson. 12.30 "Šviežias maistas. Anos Olson receptai" (34) (Fresh with Anna Olson). 2008 m. Kulinarinis šou. Kanada. Autorius. Anna Olson. 13.00 "Mylėk savo sodą" (4) (Love Your Garden V). 2015 m. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija.  14.00 "Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai" (7) (Anthony Bourdain Parts Unknown). 2013 m. Kulinarinė kelionių laida. JAV.  15.00 "Širdele mano" (14) (Elif III). N-7. 2017 m. Telenovelė. Turkija. Vaid.: Sukru Veysel Alankaya, Cemre Melis Cinar, Isabella Damla Guvenilir. 16.00 "Širdele mano" (15) (Elif III). N-7. 2017 m. Telenovelė. Turkija. Vaid.: Sukru Veysel Alankaya, Cemre Melis Cinar, Isabella Damla Guvenilir. 17.00 "Akloji" (62) (Slepaya V). 2016 m. Serialas. Rusija.  17.30 "Akloji" (63) (Slepaya V). 2016 m. Serialas. Rusija.  18.00 "Būrėja" (58) (Gadalka VII). 2015 m. Realybės dokumentika. Rusija.  18.35 "Būrėja" (59) (Gadalka VII). 2015 m. Realybės dokumentika. Rusija.  19.10 TV1 KOMEDIJA Sėkmė (Fortune, The). N-7. 1975 m. Kriminalinė komedija. JAV. Rež.: Mike Nichols. Vaid.: Stockard Channing, Jack Nicholson, Warren Beatty. 21.00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Pribaigiamasis šūvis. I dalis (Silent Witness XVII). N14. 2014 m. Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. Vaid.: Emilia Fox, William Gaminara, Tom Ward. 22.05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Pribaigiamasis šūvis. II dalis (Silent Witness XVII). N14. 2014 m. Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. Vaid.: Emilia Fox, William Gaminara, Tom Ward. 23.10 Daktaras T. ir moterys (Dr. T And The Women). N14. 2000 m. Romantinė komedija. JAV, Vokietija. Rež.: Robert Altman. Vaid.: Richard Gere, Helen Hunt, Liv Tyler, Farrah Fawcett. 1.30 "Begėdis" (12) (k) (Shameless VI). N14. 2016 m. Serialas. JAV. Vaid.: Emmy Rossum, William H. Macy, Ethan Cutkosky. 2.30 "Nebylus liudijimas" (1) (k) (Silent Witness XVII). N14. 2014 m. Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. Vaid.: Emilia Fox, William Gaminara, Tom Ward. 3.25 "Nebylus liudijimas" (2) (k) (Silent Witness XVII). N14. 2014 m. Detektyvinis serialas. Didžioji Britanija. Vaid.: Emilia Fox, William Gaminara, Tom Ward. 4.20 "Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai" (7) (k) (Anthony Bourdain Parts Unknown). 2013 m. Kulinarinė kelionių laida. JAV.  5.05 "Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai" (44) (k) (The Dr.Oz Show V). N-7. 2014 m. Gyvenimo būdo žurnalas. JAV. Vedėjas Mehmet Oz.

 

 

				

6.10 Teleparduotuvė.  6.25 Ančiukų istorijos (52). (DuckTales). JAV, animacinis serialas, 1987.  6.55 Bailus voveriukas (2). (Scaredy Squirrel). Kanada, animacinis serialas, 2011.  7.25 Transformeriai. Maskuotės meistrai (1). (Transformers. Robots in Disguise). JAV, animacinis serialas, 2015. N-7.  7.55 Ančiukų istorijos (53). (DuckTales). JAV, animacinis serialas, 1987.  8.25 Kung Fu Panda (21). (Kung Fu Panda. Legends of Awesomeness). JAV, animacinis serialas, 2013. N-7.  8.55 Kobra 11 (8). (Alarm Für Cobra 11). Vokietija, nuotykių serialas, 2014. N-7.  11.00 Nevykėlio dienoraštis 2. Rodriko taisyklės. (Diary of a Wimpy Kid 2. Rodrick Rules). JAV, komedija, 2011. N-7.  13.00 Armijoje. (In The Army Now). JAV, komedija, 1994. N-7.  14.55 Naisių vasaros festivalis 2017.  16.55 Simpsonai (4). (The Simpsons). JAV, animacinis serialas, 2015. N-7.  17.25 Pakeliui į Balį (4). Lietuva, kelionių nuotykių dienoraščiai, 2017. N-7.  18.30 TV3 žinios (312).  19.20 TV3 sportas.  19.25 TV3 orai.  19.30 2 Barai. Išlikimo kovos. Lietuva, realybės šou, 2017. Vedėjai Vaida Skaisgirė ir Justinas Jankevičius. Tiesioginė transliacija. N-7.  21.30 Holograma karaliui. (A Hologram for the King). D. Britanija, Prancūzija, komedija, 2016. N-14.  23.20 Rokis 3. (Rocky III). JAV, veiksmo filmas, 1982. N-7.  1.25 Kodas. L.O.B.I.A.I. (National Treasure). JAV, nuotykių filmas, 2004.  N-7.  3.40 Ekstrasensai detektyvai (29). Ukraina, paranormalių tyrimų laida, 2016. N-7.  4.30 Programos pabaiga.

 

 

6.15 Teleparduotuvė (15).  6.30 Pavojingiausi pasaulio keliai (1). (Deadliest roads). JAV, realybės šou, 2010. N-7.  7.30 Jokių kliūčių! (10). (Total Wipeout). D. Britanija, realybės šou, 2012. N-7.  9.00 Tavo augintinis (12). Laida apie gyvūnus. 9.30 Vienam gale kablys (12). Laida žvejams. Vedėjas Paulius Korsakas.  10.00 Iš peties (4) (R). (Ax Men). JAV, realybės šou, 2014. N-7.  11.00 Nepaprastos lenktynės (4). (Amazing Race). JAV, realybės šou, 2014. N-7.  12.00 Pasaulio įspūdingiausi... (3). (World's Most Extreme). D. Britanija, dokumentinis filmas, 2014.  13.00 Jokių kliūčių! (11). (Total Wipeout). D. Britanija, realybės šou, 2012. N-7.  14.30 Gražiausi žemės kampeliai (22). (Coolest Places on Earth). JAV, pažintinė programa, 2013.  15.00 Pavojingiausi pasaulio keliai (2). (Deadliest roads). JAV, realybės šou, 2010. N-7.  16.00 Iš peties (5). (Ax Men). JAV, realybės šou, 2014. N-7.  17.00 Havajai 5.0 (20). (Hawaii Five-0). JAV, detektyvinis serialas, 2011. N-7.  18.00 Elementaru (2). (Elementary). JAV, kriminalinė drama, 2015. N-7.  19.00 Skorpionas (13). (Scorpion). JAV, veiksmo serialas, 2014. N-7.  20.00 Bibliotekininkai (3). (The Librarians). JAV, nuotykių serialas, 2016. N-7.  21.00 Planetos talentai (6). (Planet's got talent). D. Britanija, pramogų laida, 2015. N-7.  21.30 TV3 žinios.  22.20 TV3 sportas.  22.25 TV3 orai.  22.30 Nakties TOP. Vasara. Lietuva, pramogų laida, 2017. N-14.  23.00 Vikingai (23). (Vikings). Airija, Kanada, istorinė veiksmo drama, 2015. N-14.  0.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai (10). (World's Dumbest). JAV, juokingų situacijų šou, 2016. N-14.  0.55 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai (1). (World's Dumbest). JAV, juokingų situacijų šou, 2014. N-14.  1.45 Aukščiausia pavara. Tobula kelionė (1). (Top Gear. The Perfect Road Trip). D. Britanija, laida apie automobilius, 2014. N-7.  2.45 Programos pabaiga.

Atgal