VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

04.29. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)

07:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)

07:25 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)

07:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)

07:55 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)

08:10 Karinės paslaptys

09:00 Labas rytas, Lietuva

09:30 Žinios

09:35 Labas rytas, Lietuva

10:30 Žinios

10:35 Labas rytas, Lietuva

11:30 Žinios

11:35 Labas rytas, Lietuva

12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Kaliforninio kondoro šešėlis (Condor's Shadow)

13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gibraltaras – laukinių gyvūnų namai (Wild Gibraltar)

14:05 Džesika Flečer 2 (Murder, She Wrote 2)

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"

16:30 Sveikinimų koncertas

18:00 Keliai

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:45 Sportas

18:48 Orai

18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (subtitruota)

19:40 Stilius

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"

22:40 Trumposios žinios

22:45 Premjera. Didieji kunigaikščiai (Les grand ducs / The Grand Dukes)

00:10 Trumposios žinios

00:15 Pasaulio dokumentika. Kaliforninio kondoro šešėlis (Condor's Shadow)

01:10 Pasaulio dokumentika. Gibraltaras – laukinių gyvūnų namai (Wild Gibraltar)

02:05 Džesika Flečer 2 (Murder, She Wrote 2)

03:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)

04:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)

04:45 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (kart.

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

07:30 Kelias. Laida evangelikams. (kart.)

07:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. (subtitruota, kart.)

08:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. (subtitruota, kart.)

08:45 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota, kart.)

09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. (subtitruota, kart.)

09:15 Krikščionio žodis. (subtitruota)

09:30 Maistas ir aistros

10:00 Pradėk nuo savęs

10:30 Pažvelk į profesiją kitaip

11:00 Muzikos talentų lyga 2017

12:30 Muškietininkai 3 (The Musketeers 3)

13:30 Premjera. Jaunasis Montalbanas 1 (Il giovane Montalbano 1/ The Young Montalbano 1)

15:30 Juodoji gėlė (The Black Flower)

16:20 Sodininkas

16:50 Julija

17:30 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai"

18:30 Lietuva mūsų lūpose

19:00 Stop juosta

19:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

20:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus

21:00 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Tėvas šeimininkas (Padre padrone / My Father, My Master)

23:00 Muzikos pasaulio žvaigždės. Lietuvių kompozitorių kūriniai bigbendui ir simfodžiazo orkestrui. 1 d.

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

00:30 Elito kinas. Viskas dėl šou (Storyville / The Show of Shows)

01:45 Dž. Pučinis. Opera „Turandot". Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklis. 2003 m. (kart.)

03:55 Durys atsidaro. Viena istorija. (kart.)

04:10 Atspindžiai. Scen. aut. Ingrida Daraškevičiūtė. (kart.)

04:40 Laiko ženklai. Lietuvos statutas. Veda Liudvika Pociūnienė. 2007 m. (kart.)

 

				

05:15 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

06:15 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Vandenyno milžinai“. Dokumentinis serialas. N-7."

08:30 „Viskas apie gyvūnus“. Dokumentinis serialas. JAV. 2012 m."

09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė."

09:30 „Vantos lapas“. Laida apie pirties malonumus."

10:00 Kitomis akimis

10:30 „Tigrų sala“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2009 m."

11:00 „Detektyvas Linlis“ (14)

12:55 Švytintis veidas

13:00 „Merdoko paslaptys“ (2/6, 2/7)

15:00 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Skinsiu raudoną rožę“. Laida sodininkams mėgėjams. Vedėja Rūta Janutienė."

17:00 „Vandenyno milžinai“. Dokumentinis serialas. N-7."

18:00 Žinios

18:25 Kitoks pokalbis

18:53 Orai

18:55 0 laipsnių

19:00 „Leningradas. Pokario gatvės“ (4)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Leningradas. Pokario gatvės“ (5)

21:30 PREMJERA. Atrankinis MMA „King of the Cage" turnyras iš Kauno. 2017 m. N-7.

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Merdoko paslaptys“ (1/9, 1/10)

01:10 „Detektyvas Linlis“ (14)

02:55 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

03:45 „Merdoko paslaptys“ (1/9, 1/10)

 

				

05:10 Kvapų detektyvas (2)

06:15 Diagnozė - žmogžudystė (20)

07:10 Diagnozė - žmogžudystė (21)

08:05 Diagnozė - žmogžudystė (22)

09:00 Autopilotas

09:30 Apie žūklę

10:00 Amerikos mieliausieji (1)

11:00 Galiūnų čempionų lyga. Suomija

12:05 Foilo karas. Bailių prieglauda

14:10 Žiniuonis (5)

15:15 Džuna (10)

16:15 Kas žudikas? (23)

17:25 Muchtaro sugrįžimas

18:30 Paskutinis faras (28)

19:30 Muzikinis iššūkis

21:30 MANO HEROJUS Į saulę

23:30 AŠTRUS KINAS Apsėstieji

01:15 Sostų karai (5)

02:10 Sostų karai (6)

03:00 Muzikinis iššūkis

04:30 Amerikos mieliausieji (1)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Zigis ir Ryklys (14)

06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (35)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (1)

07:45 Ančiukai Duoniukai (8)

08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (3)

08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (6)

09:00 Ponas Bynas (1)

09:30 Saugokis meškinų (24)

09:45 Saugokis meškinų (25)

10:00 KINO PUSRYČIAI Pramuštgalviai Paryžiuje

11:30 PREMJERA Mažosios lenktynės

13:20 Mažieji genijai

15:15 Pričiupom!

15:45 Oskaras

17:30 Bus visko

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 SUPERKINAS Kelionė į paslaptingąją salą

21:25 Keistuolis Deivas

23:15 Nevykėlis Laris - sveikatos inspektorius

01:00 Džekas Ryčeris

03:20 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Neįprasti augintiniai (11)

07:20 Lemūrų gatvė (6)

07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (52)

08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (11)

09:30 Neįprasti augintiniai (12)

10:00 Lemūrų gatvė (7)

10:30 Būrėja (5)

11:00 Akloji (4)

11:30 Akloji (5)

12:00 Sostinės keksiukai (12)

12:30 Sostinės keksiukai (13)

13:00 Sodininkų pasaulis (8)

13:35 Sodininkų pasaulis (8)

14:10 Pasisvėrę ir laimingi (6)

15:10 Senjora (32)

16:40 Akloji (6)

17:10 Akloji (7)

17:45 Būrėja (6)

18:20 Būrėja (7)

18:55 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (33)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Mirti ar nemirti

22:55 Karalienė Izabelė (35)

00:25 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (9)

00:50 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (10)

01:15 Naujienų medžiotojas

03:10 Bekas 6. Steinaras

04:40 Pasisvėrę ir laimingi (6)

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai

07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Kempas ir draugai

09:00 Virtuvės istorijos

09:30 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių ūkis

11:00 Kaip Grinčas Kalėdas vogė

13:05 Varge ir džiaugsme

14:55 Visai kaip tikra

16:45 Ekstrasensų mūšis

18:30 TV3 žinios

19:15 TV3 sportas

19:20 TV3 orai

19:25 Eurojackpot

19:30 Planas tėčiui

21:50 Apsimeskime farais

23:55 Katastrofiškai nesėkmingas filmas

01:35 Su Naujaisiais metais, mamos!

03:15 Programos pabaiga

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

07:30 Beveik neįmanoma misija

08:30 Vienam gale kablys

09:00 NT žinios

09:30 Lietuvos mokyklų žaidynės

10:00 Iš peties

11:00 Nepaprastos lenktynės

12:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

13:00 Beveik neįmanoma misija

14:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

14:30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Lietuva - Kroatija

16:40 6 kadrai

17:00 Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynės

19:00 X Faktorius

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Kaip tapti žvaigžde Brodvėjuje

00:15 Transporteris 3

02:10 Programos pabaiga

Atgal