VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

03 25. TV programa

 

				

05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)

07:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)

07:25 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)

07:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)

07:55 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)

08:10 Karinės paslaptys

09:00 Labas rytas, Lietuva

09:30 Žinios

09:35 Labas rytas, Lietuva

10:30 Žinios

10:35 Labas rytas, Lietuva

11:30 Žinios

11:35 Labas rytas, Lietuva

12:10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis (Wildest Arctic)

13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nuotraukos iš Mėnulio (Moon Shots)

14:05 Džesika Flečer (Murder, She Wrote 1)

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"

16:30 Sveikinimų koncertas

18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:45 Sportas

18:48 Orai

18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė (subtitruota)

19:40 Stilius

20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 TV šou „Lietuvos televizijai – 60"

22:40 Trumposios žinios

22:45 Premjera. Ponas Didsas (Mr. Deeds)

00:20 Trumposios žinios

00:25 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis (Wildest Arctic)

01:15 Pasaulio dokumentika. Nuotraukos iš Mėnulio (Moon Shots)

02:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)

04:00 TV šou „Lietuvos televizijai – 60". Veda Živilė Kropaitė. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

07:30 Krikščionio žodis. (subtitruota, kart.)

07:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. (subtitruota, kart.)

08:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita. (subtitruota, kart.)

08:45 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota, kart.)

09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. (subtitruota, kart.)

09:15 Kelias

09:30 Maistas ir aistros

10:00 Pradėk nuo savęs

10:30 Pažvelk į profesiją kitaip

11:00 Tarptautinis menų festivalis „Gražiausiu taku 2015"

13:00 Šokių akademija 3 (Dance Academy 3)

13:50 Henrikas V (Henry V (Shakespeare's Globe)

16:40 Šventės ir tradicijos

17:10 Dainininko Vincento Kuprio 80-mečiui

17:20 Dainininko Vincento Kuprio 80-mečiui

18:30 Lietuva mūsų lūpose

19:00 Stop juosta

19:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

20:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Laidos svečias – violončelės virtuozas Ivan Monighetti (Šveicarija)

21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"

21:30 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Žmogus, kurio nebuvo (The Man Who Wasn't There)

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 Šokių akademija 3 (Dance Academy 3)

00:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

01:00 Elito kinas. Frankofonija (Francofonia)

02:25 Muzika gyvai. Orkestro muzikos koncertas. Skiriama kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno gimimo 100-mečiui. HD (kart.)

04:40 Laiko ženklai. Steponas Batoras ir jo epocha. Veda Liudvika Pociūnienė. 2007 m. (kart.)

 

				

05:55 Miestai ir žmonės. Dokumentinis serialas. N-7.

06:00 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

06:15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

06:50 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba

09:30 Vantos lapas

10:00 „Nepaliesta planeta“. Dokumentinis filmas. Čekija, D.Britanija. 2009 m."

10:30 Ekovizija

10:40 Moterų balsas

11:00 „Detektyvas Linlis“ (9)

11:40 Auksinė daina

13:00 „Merdoko paslaptys“ (1/9, 1/10)

13:40 „Moterų daktaras“ (2/56, 2/57)

15:00 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."

15:40 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

17:00 Patriotai

18:00 Žinios

18:25 Kitoks pokalbis

18:53 Orai

18:55 0 laipsnių

19:00 „Gaujos“ (3)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Gaujos“ (4)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Pėdsakas“ (1/27, 1/28)

00:50 Auksinė daina

01:30 „Detektyvas Linlis“ (9)

02:35 „Gaujos“ (1, 2)

03:10 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."

04:00 „Šetlando žmogžudystės“ (3/3, 3/4)

04:20 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

 

				

05:00 Kvapų detektyvas (4)

06:15 Diagnozė - žmogžudystė (22)

07:10 Diagnozė - žmogžudystė (23)

08:05 Diagnozė - žmogžudystė (24)

09:00 Autopilotas

09:30 Apie žūklę

10:00 Blogas šuo! (7)

11:00 Galiūnų čempionų lyga. Latvija

12:05 Foilo karas. Žudymo pamoka

14:10 Džuna (5)

15:15 Gyvenimiškos istorijos

16:15 Kas žudikas? (18)

17:25 Muchtaro sugrįžimas

18:30 Paskutinis faras (19)

19:30 Muzikinis iššūkis

21:30 MANO HEROJUS Akis už akį

23:40 AŠTRUS KINAS Žuvis - Frankenšteinas

01:05 Sekso magistrai (8)

01:15 Dalasas (10)

02:00 Dalasas (11)

02:05 Akis už akį

02:40 Muzikinis iššūkis

03:50 Žuvis - Frankenšteinas

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Džiumandži (29)

06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I (10)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (18)

07:45 Ančiukai Duoniukai (19)

08:10 Linksmieji detektyvai (14)

08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (13)

09:00 Peliukas Stiuartas Litlis (11)

09:30 Saugokis meškinų (5)

09:45 Saugokis meškinų (6)

10:00 KINO PUSRYČIAI Bitės filmas

11:40 Nepaprasta komanda

13:30 Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė

15:25 Fantomas prieš Skotland Jardą

17:30 Bus visko

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 SUPERKINAS Spaidervikų kronikos

21:20 Kvailių auksas

23:40 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi

01:05 Baimės sala

01:45 Kartą Niujorke

02:45 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi

04:45 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Atspėk gyvūną (1)

07:15 Neįprasti augintiniai (1)

07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (41)

08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (1)

09:30 Neįprasti augintiniai (2)

10:00 Zoologijos sodo naujagimiai (10)

10:30 Būrėja (70)

11:00 Būrėja (71)

11:30 Akloji (38)

12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen (11)

12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (11)

13:00 Sodininkų pasaulis (3)

13:35 Sodininkų pasaulis (3)

14:10 Pasisvėrę ir laimingi (25)

15:00 Senjora (27)

16:40 Akloji (39)

17:15 Akloji (40)

17:50 Būrėja (50)

18:25 Būrėja (51)

19:00 Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem (28)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 4. Palaidotas gyvas

22:50 Karalienė Izabelė (30)

00:40 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (2)

01:05 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (3)

01:30 Amerikos grožybės

01:30 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (4)

01:55 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (5)

02:20 Karalienė Izabelė (30)

03:50 Bekas 4. Palaidotas gyvas

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai

07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Kempas ir draugai

09:00 Virtuvės istorijos

09:30 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių ūkis

11:00 PREMJERA. Gyvenimo knyga

12:50 Nevykėlio dienoraštis. Šuniškos dienos

14:30 Auksiniai svogūnai

17:20 Ekstrasensų mūšis

18:30 TV3 žinios

19:15 TV3 sportas

19:20 TV3 orai

19:25 Eurojackpot

19:30 Aš - superhitas

21:30 Diena po rytojaus

00:00 PREMJERA. Ordino paslaptis

01:40 Kinų zodiakas

04:00 Programos pabaiga

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

07:30 Jokių kliūčių!

08:30 Vienam gale kablys

09:00 NT žinios

09:30 Lietuvos mokyklų žaidynės

10:00 Iš peties

11:00 Nepaprastos lenktynės

12:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

13:00 Jokių kliūčių!

14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje

15:00 Pragaro kelias

16:00 Iš peties

17:00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Kėdainių „Nevėžis“ - Pasvalio „Pieno žvaigždės“

19:00 Nuotykių ieškotojas. Midos skrynelės prakeiksmas

21:20 6 kadrai

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Debesų žemėlapis

01:45 Aš, Frankenšteinas

03:05 Programos pabaiga

Atgal